Doel van de ontwikkelfase

In de ontwikkelfase worden alle plannen en voorbereidingen uit de voorgaande fases omgezet in concrete acties. Het doel is om het warmtenetproject gereed te maken voor de realisatie en de uiteindelijke ingebruikname.

Belangrijke vragen in deze fase:

Vergunningen en procedures:

 • Zorg voor tijdige indiening en verkrijging van alle benodigde vergunningen.
 • Communiceer transparant met betrokken instanties en omwonenden over de voortgang.

Contractering:

 • Sluit contracten af met leveranciers, aannemers en andere partners voor de realisatie van het warmtenet.
 • Zorg voor heldere afspraken over verantwoordelijkheden, planning en budget.

Financiering

 • Finaliseer de financiering van het project, inclusief subsidies, leningen en eigen middelen.
 • Monitor de financiële voortgang en stuur bij waar nodig.

Communicatie en participatie:

 • Houd bewoners en andere stakeholders op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de realisatie.
 • Organiseer informatiebijeenkomsten en geef bewoners de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Benader eventuele bezwaren of klachten proactief en constructief.

Kwaliteit en veiligheid:

 • Stel strenge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van het warmtenet.
 • Zorg voor adequate controle en monitoring tijdens de aanleg en exploitatie.

Acties

Definitief tracéontwerp opstellen

 • Finaliseer het tracéontwerp op basis van de verkregen vergunningen en de input van stakeholders.
 • Detailleer de technische specificaties van het warmtenet (diameter leidingen, type isolatie, etc.).

Vergunningen aanvragen en verkrijgen

 • Dien de benodigde vergunningen in bij de betreffende instanties.
 • Volg de procedures en zorg voor tijdige afhandeling van de aanvragen.

Aanbesteding en contractering

 • Organiseer de aanbesteding voor de realisatie van het warmtenet.
 • Selecteer de aannemer en leveranciers op basis van kwaliteit, prijs en ervaring.
 • Sluit contracten af met alle betrokken partijen.

Financiering finaliseren

 • Zorg voor de definitieve financiering van het project.

 • Rond de subsidieaanvragen af en sluit leningen af indien nodig.

Warmtebedrijf oprichten en organiseren

 • Richt het warmtebedrijf op volgens de gekozen governance structuur.

 • Stel de statuten op en benoem de directie en Raad van Commissarissen.

 • Zorg voor de benodigde vergunningen en registraties voor het warmtebedrijf.

Communicatieplan uitvoeren

 • Informeer bewoners en stakeholders over de start van de realisatie.
 • Organiseer informatiebijeenkomsten en beantwoord vragen.
 • Publiceer regelmatig updates over de voortgang van de werkzaamheden.

Realisatie van het warmtenet

 • Start met de aanleg van het warmtenet volgens de planning en het definitieve ontwerp.

 • Monitor de voortgang, kwaliteit en veiligheid van de werkzaamheden.

Aansluitingen realiseren

 • Sluit de woningen en gebouwen aan op het warmtenet.
 • Zorg voor duidelijke communicatie met afnemers over de aansluitprocedure en -kosten.

Contact

Enpuls Warmte Infra ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van duurzame warmtenetten. Neem contact op om te bespreken hoe wij jou kunnen helpen in de ontwikkelfase.

nuPickers.Picker
Ralph de Graaf Business Developer Noord ( Groningen, Drenthe, Overijssel)
“De energietransitie gaat ons allen aan en doe je samen; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”
besparing_milieu
Emiel Zwiep Business Developer Zuid (Noord-Brabant, Limburg)