Onze missie

Enpuls Warmte Infra ontwikkelt, realiseert en beheert warmtenet infrastructuur op het transitiepad naar duurzaamheid om de afhankelijkheid van aardgas en de uitstoot van CO2 te minimaliseren. Enpuls Warmte Infra werkt toe naar publieke, betaalbare en schaalbare oplossingen met een positief maatschappelijk rendement.

Onze visie

Het is de ambitie van Nederland om CO2 uitstoot te verminderen en de afhankelijkheid van aardgas te reduceren. Provincies en gemeenten krijgen een belangrijke rol in de zoektocht naar duurzame gebiedsoplossingen. In toenemende en belangrijke mate wordt gekeken naar warmtenetten als invulling daarvan. Enpuls Warmte Infra, als onderdeel van de Enexis Groep, is als publieke partner in de integrale energie-infrastructuur de aangewezen partij voor provincies en gemeenten om duurzame warmtenetten mogelijk te maken.

Planvorming en uitvoering

Warmte Infra begeleidt en ontzorgt gemeenten en provincies in de planvorming en uitvoering:

  • Begeleiden
    Begeleidt gemeenten en provincies in de planvormingsfase van verkenning t/m ontwikkeling van publieke en duurzame warmtenetten tegen een positief maatschappelijk rendement.
  • Ontzorgen
    Ontzorgt gemeenten en provincies in de uitvoeringsfase doorhet realiseren, beheren en onderhouden van betaalbare en open warmtenetten.