De publieke warmtepartner voor gemeenten

Als onderdeel van Enexis Groep richt Enpuls Warmte Infra zich op het mogelijk maken van duurzame warmte-infrastructuur. Wij investeren mee, leggen de netwerken aan en zorgen voor het beheer. Via deze open netten leveren warmteleveranciers warmte of koude aan woningen en bedrijven. Zo werken wij als publieke organisatie mee aan de warmtetransitie.