De publieke warmtepartner voor gemeenten

Enpuls Warmte Infra richt zich op het mogelijk maken van duurzame warmte-infrastructuur. Wij investeren mee, leggen de netwerken aan en zorgen voor het beheer. Via deze open netten leveren warmteleveranciers warmte of koude aan woningen en bedrijven. Zo werken wij als publieke organisatie mee aan de warmtetransitie. Wij werken samen met partijen die het gebruik van aardgas willen terugdringen. Enpuls Warmte Infra is dan ook de partner bij uitstek voor warmtenetten.