Maar als we die oude mijngangen nu eens benutten voor geothermische energie? Dat duurzame idee vatte al ver voor het Klimaatakkoord post in Limburg. Mijnwater is het innovatieve circulaire netwerk met de oude mijnschachten als nieuw duurzaam hart. Heerlen had in 2008 de mondiale primeur als eerste afnemer van mijnwaterenergie. Deze infrastructuur groeide door de jaren uit tot een omvangrijk uitwisselingsnetwerk met verschillende bronnen waarin de rol van de mijnen veranderde van bron naar buffer.

Restwarmte… en restkoude

Woningen, winkels en kantoren kunnen in afgesloten segmenten warmte en koude uitwisselen. Een volledig vraag gestuurd systeem en het eerste warmte- en koude netwerk van de vijfde generatie. Ideale eigenschappen voor de ‘jury’ van de EMG-verklaring. ’Hoeveel fossiele brandstoffen gebruik je? Hoeveel hernieuwbare energie? En wat is je CO2-uitstoot? Dat zijn drie belangrijke criteria’, vertelt Martijn Wenmeckers die Strategisch Netwerkverantwoordelijk is bij Mijnwater. ‘Ons systeem is gebaseerd op hergebruik van restwarmte en restkoude.  We blazen de warmte en koude dus zeker niet zomaar de lucht in, maar hergebruiken deze weer in de gebouwde omgeving.’

Altijd verder verbeteren

Een uitstekende uitslag. ‘Natuurlijk zijn we trots, maar er is altijd ruimte voor verdere verbetering en verduurzaming’, benadrukt Martijn. ‘Door het netwerk anders op te zetten, daar waar nodig te verzwaren en op elk niveau zoveel mogelijk te bufferen, verbeteren onze prestaties die nodig zijn voor de verklaring nog meer. Bovendien heeft het door de complexiteit van ons systeem moeite gekost om het volgens de bestaande methodes te beoordelen. En dus ook tijd om de verklaring te verkrijgen. Door concessies is in werkelijkheid de energieprestatie van het uitwisselingsnetwerk nog veel beter.’

De toekomst is slim…

Onze klanten varen er wel bij. Maar er zijn zeker ook nog kansen, denkt Daniel Awater, strategisch business developer bij Enpuls Warmte Infra (onderdeel van Enexis en aandeelhouder van Mijnwater): ‘Denk aan wetgeving waarin een duurzaam warmtenet ook doorweegt in de kostprijs. In de huidige situatie geldt voor fossiel en duurzaam nog hetzelfde referentiebedrag.’ Ook Martijn ziet veel potentie: ‘We staan nog maar aan het begin. Dit soort slimme duurzame warmte-infrastructuur heeft de toekomst.’