Afspraken over de samenwerking

Goede samenwerking is hierbij essentieel. De betrokken partijen (woningcorporaties Zayaz, Brabant Wonen en Charlotte van Beuningen, buurtcoöperatie ’t Ecozand, Enpuls Warmte Infra en gemeente ’s-Hertogenbosch) hebben daarom afspraken gemaakt over proeftuin ’t Zand. Hierover hebben zij een intentieovereenkomst gesloten, die onlangs werd ondertekend in de Verkadefabriek. Hiermee onderstrepen de partijen het belang van de proeftuin.

Van elkaar leren

Het projectteam streeft ernaar dat uiterlijk in 2030 alle woningen in het proeftuingebied zonder aardgas worden verwarmd. Het onderzoeken en uiteindelijk realiseren van een betrouwbare, toegankelijke en betaalbare warmteoplossing is daarmee één van de doelen voor 't Zand. Maar het leren van elkaars ervaringen, hobbels, en successen is minstens zo belangrijk. Het is immers een proeftuin, die wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Projectleider Robin van der Sande, gemeente ’s-Hertogenbosch: “In een deel van ‘t Zand, leren we op welke wijze de wijkgerichte aardgasvrije-aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Samen met bewoners in ’t Zand en partners, werken we aan een duurzaam en betaalbaar aanbod voor verwarmen en koken. De oplossing is er niet van vandaag op morgen, het is een reis waar we onderweg leren van elkaar en van andere proeftuinen in het land. Met de intentieovereenkomst bekrachtigen we nog eens hoe belangrijk die samenwerking is.”