PROJECT DETAILS:

Inzet van hoge temperatuur restwarmte van industriepark GETEC.

Met warmtenet Emmen gebruik maken van restwarmte

Bij de productieprocessen op het GETEC Industry & Businesspark komt veel warmte vrij. De warmte is niet bruikbaar voor de industrie, maar kan wel gebruikt worden om gebouwen en woningen te verwarmen. Onder de grond komt daarvoor een netwerk van warmteleidingen. Het gebruik van restwarmte kan veel energie besparen. Dit zorgt ook voor CO2-reductie en het draagt bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen in Drenthe. Bij de bouw van het nieuwe zwembad aan de Meerdijk is al rekening gehouden met de aanleg van een warmtenet. Zodra er een warmtenet ligt kan het zwembad er op aangesloten worden. Door de ligging van GETEC, ten zuiden van Angelslo, zijn er ook voldoende andere potentiële afnemers in dat gebied in beeld als eerste aansluiters.

Dit vind je wellicht ook interessant