Hoe werkt het?

Wijkie koppelt groene stroom aan het sociale leven in de eigen wijk. Veel mensen beschouwen hun energievoorziening als vanzelfsprekend. Het is niet voor iedereen sexy om zelf met groene stroom aan de slag te gaan. Door groene stroom te delen op buurtniveau wordt het aantrekkelijk en toegankelijk voor een grote doelgroep.

De oplossing: opvangen van groene stroom pieken

Wijkie | We Delen Energie

Mensen met zonnepanelen wekken vaak meer energie op dan ze zelf kunnen gebruiken. Dit overschot komt op het elektriciteitsnet terecht en kan overbelasting veroorzaken. De app Wijkie stuurt buren met én zonder zonnepanelen een bericht bij een overschot, zodat ze dit direct kunnen benutten. Bijvoorbeeld door de wasmachine aan te zetten of een elektrische auto op te laden. Zo voorkomt Wijkie overbelasting van het net tijdens piekmomenten.

EARN-E

Voor verduurzaming is het niet alleen belangrijk om groene energie optimaal en lokaal te gebruiken. Minder stroom gebruiken is nog beter. De EARN-E energiemonitor is gekoppeld aan de Wijkie app en geeft realtime inzicht in het eigen energieverbruik. Dit inzicht zet aan tot besparing. En dat levert weer CO2-reductie op.

De ontwikkeling: inzicht geven in energieverbruik

Fase 0: ontlasting van het net

Enpuls zoekt naar oplossingen om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten én de energietransitie te versnellen. Bij onze Enpuls Challenge dagen we marktpartijen uit om flexibiliteitsvraagstukken van de energietransitie aan te gaan. In 2018 kwam het initiatief Wijkie als één van de drie winnaars uit de bus (toen nog onder de naam Groenewijkstroom). De prijs: een financiële bijdrage en samenwerking met Enpuls om Wijkie verder te ontwikkelen.

Fase 1: de vraag beter afstemmen

Niet alleen het aanbod maar ook het gebruik van zonne-energie kent sterke pieken en dalen. Hoe stem je die op elkaar af? Conceptontwikkelaar Rob van Buitenen licht toe: “Overdag wekken we veel zonne-energie op maar verbruiken we juist weinig. Rond acht uur ’s ochtends zie je een piek als we bijvoorbeeld het koffieapparaat aanzetten en verlichting aan doen. Ook ’s avonds tussen zes en negen zie je een hoge piek in verbruik.” De oplossing is om mensen te stimuleren overdag energie te gebruiken. Dat vraagt een motivatie tot gedragsverandering.

Fase 2: gedragsverandering stimuleren

Wijkie zet aan tot aanpassing van gedrag door beloning met een munt bij het delen of gebruiken van energie bij een piekmoment. In twee Arnhemse wijken deed Wijkie een pilot met 120 deelnemers. “Met de munt kun je bijvoorbeeld de lokale schilder betalen, of je oppas”, aldus Van Buitenen. “Door energie te koppelen aan sociale interactie, maken we het aantrekkelijk om met groene stroom aan de slag te gaan.”

We hebben het apparaatje (een dongle) dat de gegevens van de slimme meter verzamelt, verder ontwikkeld tot een stabieler en goedkoper model. Deze EARN-E energiemonitor maakt het mogelijk om je energieverbruik realtime in te kunnen zien. Onderzoek wijst uit dat inzicht in je energieverbruik aanzet tot besparing. Van Buitenen: “Mensen ontdekken bijvoorbeeld dat ze ’s nachts veel stroom gebruiken. Vervolgens gaan ze na hoe dit kan en passen ze dit aan.”

Fase 3: naar de markt!

De focus ligt nu op de potentie van EARN-E. Het is op dit moment de goedkoopste energiemonitor op de markt. Dat maakt het zowel aantrekkelijk voor de zakelijke markt (business to business) als rechtstreekse verkoop aan de consument.

Ook Wijkie heeft potentie. De koppeling van de sociale omgeving van een wijk aan duurzame energie maakt het project interessant voor gemeentes en energiecoöperaties.

Fase 4: de eerste levering

Binnenkort worden de eerste 1500 EARN-E’s geleverd. Een grotere serie van vijfduizend exemplaren is in de maak. De verkoop is begonnen! De bijdrage van Enpuls aan de conceptontwikkeling ronden we af en dan kunnen de mannen op volle stoom verder.

De inzichten: combi groen en sociaal aantrekkelijk

Welke inzichten hebben we opgedaan in deze ontwikkelfases?

  • Deelnemers aan de pilots met Wijkie vinden de combinatie van groen en sociaal aantrekkelijk. Dankzij het lokale beloningssysteem neemt de sociale cohesie toe.
  • Het bleek mogelijk om EARN-E in korte tijd te ontwikkelen. Van Buitenen spreekt van innovatie. “Wat begon als het concept Groenewijkstroom, heeft geleid tot een heel nieuw product dat ze op de markt brengen. Het is fantastisch om zo’n project samen door te lopen en continu te leren.”

Blik op de toekomst: grotere flexibiliteit

EARN-E is een heel betaalbaar systeem, waardoor we het kunnen aanbieden als massaproduct. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nieuwe toepassingen.

Van Buitenen: “EARN-E heeft het vermogen om allerlei apparaten aan te gaan sturen. Is er veel energie beschikbaar, dan kan het bijvoorbeeld het laden van je elektrische auto tijdelijk een stapje hoger zetten. We hopen dat EARN-E  op allerlei slimme manieren gaat bijdragen aan grotere flexibiliteit, zowel voor de consument als op het netwerk. Die potentie heeft het zeker.”

Meer info?

Meer weten over Wijkie en EARN-E?

Bekijk het filmpje over Wijkie (voorheen Groenewijkstroom) of lees het interview met de oprichters.

Je kunt natuurlijk ook terecht op de websites van Wijkie en EARN-E.