Onze visie

Wij geloven dat de energietransitie van de woonomgeving alleen kan slagen als het een gegeven is, een vanzelfsprekendheid. Vanzelfsprekend, omdat woningeigenaren:

 • aardgasvrij-wonen zien als een “must have” en niet meer als een vrijblijvende optie;
 • verduurzaming zien als vooruitgang en verbetering van hun wooncomfort en kwaliteit van leven. En niet als last;
 • vanaf 2023 verduurzaming de nieuwe standaard wordt bij verbouwingen en andere aanpassingen aan hun woning

Pijlers voor het verduurzamen van de woningvoorraad

Voor een aanpak die iedereen over de streep trekt, én op korte termijn al leidt tot het nemen van maatregelen moet een aantal partijen hard aan de slag. Namelijk overheden, woningcorporaties en markpartijen. Hierbij staan vier pijlers centraal: 

 1. Marktpartijen
  Maak gefaseerde verduurzaming van de woning aantrekkelijk en gemakkelijk.
 2. Landelijke overheid
  Formuleer een lange termijn perspectief waarin van het aardgas af aantrekkelijker wordt dan niks doen.
 3. Lokale overheden
  De wijkaanpak moet over meer dan energie gaan en gemeenten moeten een regierol pakken.
 4. Woningcorporaties
  Wees de startmotor en zorg voor schaalgrootte.
778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

778108306
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'

We interviewden 30 woningeigenaren over hun bereidheid om een hybride warmtepomp aan te schaffen. In deze blog kom je meer te weten over wat mensen doen als de cv-ketel het plotseling begeeft.

Artikel Energiewerkplaats Li
Blog
Sociale innovatie in energie: de uitdagingen
Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp

Honderd mensen, honderd overtuigingen. Hoe zorgt een installateur, woningcorporatie of gemeente ervoor dat mensen kiezen voor een warmtepomp. Een klantreis biedt inzicht. En geeft houvast.

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten
Wijkie Vierkant
Blog
‘Met Wijkie betrekken we iedereen bij groene stroom’
Buurkracht Roel Henk
Persbericht
Buurkracht wordt zelfstandig
A1 Poster Duurzaamverwarmen Drukwerk Pdf
Persbericht
Keuzehulp Duurzaam Verwarmen
Wijkie E Earn
Concept
Wijkie en EARN-E
Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen