Maatschappelijke kosten-baten analyse

De studie vergeleek de volgende acht projectalternatieven met een vermogen van 7,5 megawatt: een zonneweide op agrarisch grondgebied, een zonne-installatie op een bedrijfsdak (met hoog en laag percentage eigenverbruik), zonne-installaties op woningen, een windproject in de buurt van woningen en één in landelijk gebied en twee zogeheten “repowering” windprojecten. Dat zijn bestaande windparken waarvan de turbines worden vervangen door nieuwe, meer efficiënte exemplaren.

Hierbij is niet alleen gekeken naar hoe rendabel de verschillende opties zijn voor investeerders, maar zijn ook de maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht. Denk hierbij aan noodzakelijke netverzwaring, negatieve impact op de waarde van huizen en vermeden CO2-uitstoot. Hier behoort tevens een kanttekening: externe effecten zijn niet altijd te kwantificeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aantasting van het landschap door wind- en zonneparken.

Wind op land beste optie

In deze omvangrijke vergelijking zijn alle alternatieven van wind op land in 2021 maatschappelijk gezien wenselijker dan zon op land (zie figuur 1). En in 2030 is dat ook het geval (zie figuur 2). Dat komt voornamelijk doordat windturbines meer energie opwekken per opgesteld vermogen dan zonnepanelen. Om die reden zorgen ze ook voor meer CO2-reductie en andere baten.

Figuur 1: waarde van wind- en zonneprojecten vanuit het perspectief van de investeerder (business case) en de maatschappij in 2021

Figuur 2: waarde van wind- en zonneprojecten vanuit het perspectief van de investeerder (business case) en de maatschappij in 2030

Meer wind in de Regionale Energiestrategieën (RES)

Om de doelstelling van tenminste 35 TWh zon en wind op land in 2030 te realiseren, zetten de dertig energieregio’s vooral in op extra opwek van zonne-energie. Deze vorm van duurzaam opgewekte elektriciteit kan doorgaans rekenen op meer draagvlak onder de burgers. Maar uit onderzoek blijkt dat meer zon- dan windprojecten vanuit maatschappelijk perspectief niet ideaal is. Energieregio’s zouden bij de uitvoering van de RES 1.0 meer moeten focussen op een juiste balans tussen wind en zon. Dat zorgt voor een kostenefficiënt en betaalbaar duurzaam energiesysteem. En het houdt de energierekening uiteindelijk betaalbaar voor burgers.

Prikkels voor efficiënt netgebruik

Dit onderzoek laat ook zien dat de maatschappelijke waarde van zon en wind op land daalt door vertraging van projecten. Hoe eerder CO2 gereduceerd wordt, hoe beter het is. Een noodzakelijke en kostbare netverzwaring is zo’n mogelijke vertragende factor voor projecten. Door een goede mix van zon en wind en een betere afstemming tussen het opwekken en verbruiken van elektriciteit, past er meer groene stroom in het huidige net en is er minder sprake van vertraging. Enpuls vindt het, op basis van dit rapport, belangrijk dat de overheid efficiënt netgebruik gaat stimuleren met financiële prikkels. Denk bijvoorbeeld aan een subsidie voor uitgestelde invoeding van zonne-energie.

Beluister de podcast

In Regionale Energiestrategieën krijgt zonne-energie de voorkeur boven wind. In deze podcast praten Kristel Lammers (directeur NPRES) en Alexander Savelkoul (Transitie Manager Flexibel Energiesysteem bij Enpuls) over deze ontwikkeling en de MKBA

Windmolens zonsondergang
Webinar
Webinar: maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land

Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. Samen met Kalavasta en Berenschot organiseert Enpuls de webinar: Maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land. Hierin bespreken we uitgebreid het onderzoek en we bespreken wat de uitkomsten betekenen voor beleid en de regionale energiestrategieën.

Enexis Group
Nieuwsbericht
Enexis Groep focust op kerntaken om energietransitie optimaal te realiseren

Energietransitie-versnellende activiteiten Enpuls stoppen, Enpuls Warmte Infra blijft.

Peakshaving Soltroenergy
Persbericht
Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving

Door pieken in de opwek van zonne-energie op te slaan in een batterij, kan de netaansluiting van een zonnepark met minstens veertig procent verkleind worden. Andersom is het ook mogelijk om meer zonnepanelen op dezelfde aansluiting aan te sluiten – hetgeen leidt tot een veel efficiënter netgebruik. Dat blijkt uit een pilot met dit zogeheten peakshaving, uitgevoerd door Enpuls – onderdeel van Enexis Groep.

171006 2870
Podcast
Wind en zon in de Regionale Energiestrategie
Maankwartier Centrale
Persbericht
Enpuls verstevigt positie in warmtemarkt met overname infrastructuur Mijnwater

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. Vandaag hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond.

Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Bekijk voor het antwoord op deze vragen de webinar gehouden op donderdag 5 november terug.

Jongetje Dat In De Plas Springt
Trend
TrendPuls 4 - Klimaatadaptie

Het tegengaan van de opwarming van de aarde alleen is niet de oplossing. In TrendPuls 4 lees je alles over klimaatadaptie. Trends, innovaties en onze visie daarop.

200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

210614 Afbeelding Persbericht
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge 2021

De Eindhovense start-up Voltgoed wint de vierde editie van de Enpuls Challenge. De winnende inzending richt zich op het slim aansturen van warmtepompen om daarmee flexibiliteit in het energieverbruik te ontsluiten.

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen
Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken
Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht
Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon
Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld
Opslag Ijzer
Blog
Lichtpunten in de energietransitie: opslag van energie in ijzer
Wereldkaart Landingspagin
Trend
TrendPuls 5 - De energietransitie wereldwijd

Trendpuls #5 gaat over onze nieuwe energie. In het online magazine nemen we je mee in de energietransitie in Japan, Nigeria, Zweden, China en Hawai’i.

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land