Mark Bouw, manager van Enpuls Warmte Infra, is blij met de toekenning: “In het Klimaatakkoord staat de ambitie om in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas te krijgen, 800.000 daarvan zouden aangesloten moeten worden op een warmtenet. Een flinke uitdaging, want in de praktijk komen maar weinig warmteprojecten van de grond. Deze toekenning maakt het mogelijk om samen met gemeenten en partners warmtenetten te realiseren."

Deventer - Slim Warmtenet Zandweerd

De gemeente Deventer krijgt subsidie om de wijk Zandweerd te verduurzamen. De restwarmte van de rioolzuiveringsinstallatie kan worden benut voor een laagtemperatuur warmtenet. Dit net levert als 1e warmte aan de nieuwbouwlocatie Tuinen van Zandweerd (237 woningen). Ook de bestaande jaren 60/70 woningen in de wijk worden daarna met het warmtenet van warmte voorzien. Met gemeenschappelijke warmtepompen wordt het water op de juiste temperatuur gebracht.

Roermond – Slim Energienet Roermond

De gemeenten Roermond krijgt subsidie om de een deel van de wijk Tegelarijeveld te verduurzamen. De restwarmte die vrijkomt bij processen in de fabriek van Smurfit Kappa Roermond Papier kan gebruikt worden om woningen te verduurzamen. In dit deel van Tegelarijeveld zijn diverse woningen van woningbouwcorporaties Wonen Zuid. Zij denken als partner mee in de totstandkoming van het laagtemperatuur warmtenet. In de wijk liggen ook woningen van huiseigenaren of andere verhuurders welke wellicht in de toekomst ook aangesloten kunnen worden.

’s-Hertogenbosch – ‘t Ecozand

De gemeente ’s-Hertogenbosch krijgt subsidie om de wijk Het Zand te verduurzamen. Dit gebeurt met een laagtemperatuur warmtenet met individuele warmtepompen. Het warmtenet wordt gevoed door zonnewarmte en een koude- en warmteopslag. Het kenmerkende element van dit project is dat het initiatief van de bewoners komt.

Over Programma Aardgasvrije Wijken

In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk aardgasvrije woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak gerealiseerd worden. Binnen het PAW worden naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd. Met deze tweede ronde komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Die omvatten in totaal circa 35.000 woningen en ander gebouwen.