Deventer - Slim Warmtenet Zandweerd

De gemeente Deventer krijgt subsidie om de wijk Zandweerd te verduurzamen. De restwarmte van de rioolzuiveringsinstallatie kan worden benut voor een laagtemperatuur warmtenet. Dit net levert als 1e warmte aan de nieuwbouwlocatie Tuinen van Zandweerd (237 woningen). Ook de bestaande jaren 60/70 woningen in de wijk worden daarna met het warmtenet van warmte voorzien. Met gemeenschappelijke warmtepompen wordt het water op de juiste temperatuur gebracht.

Roermond – Slim Energienet Roermond

De gemeenten Roermond krijgt subsidie om de een deel van de wijk Tegelarijeveld te verduurzamen. De restwarmte die vrijkomt bij processen in de fabriek van Smurfit Kappa Roermond Papier kan gebruikt worden om woningen te verduurzamen. In dit deel van Tegelarijeveld zijn diverse woningen van woningbouwcorporaties Wonen Zuid. Zij denken als partner mee in de totstandkoming van het laagtemperatuur warmtenet. In de wijk liggen ook woningen van huiseigenaren of andere verhuurders welke wellicht in de toekomst ook aangesloten kunnen worden.

’s-Hertogenbosch – ‘t Ecozand

De gemeente ’s-Hertogenbosch krijgt subsidie om de wijk Het Zand te verduurzamen. Dit gebeurt met een laagtemperatuur warmtenet met individuele warmtepompen. Het warmtenet wordt gevoed door zonnewarmte en een koude- en warmteopslag. Het kenmerkende element van dit project is dat het initiatief van de bewoners komt.

Over Programma Aardgasvrije Wijken

In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. In oktober 2018 zijn de eerste 27 gemeenten gestart. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk aardgasvrije woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte aanpak gerealiseerd worden. Binnen het PAW worden naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd. Met deze tweede ronde komt het aantal proeftuinen in totaal op 46. Die omvatten in totaal circa 35.000 woningen en ander gebouwen.

Mark Bouw Manager Warmte Infra
"Samen kunnen we de warmtetransitie waarmaken."
Maankwartier Centrale
Persbericht
Enpuls verstevigt positie in warmtemarkt met overname infrastructuur Mijnwater

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. Vandaag hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond.

Mijnwatercentrumleiding
Blog
Aannemers staan klaar voor aanleg warmtenetten

Een nieuwe mijlpaal op de route naar betaalbare, schaalbare en duurzame warmtenetten: negen aannemers hebben zich verbonden aan Enpuls Warmte Infra voor de aanleg van warmtenetten. ‘We zijn heel blij met deze nieuwe partners. We verwachten zelfs nog meer aannemers die met ons bouwteams willen vormen’, zegt projectleider Natallia Tan.

Eerste Fase Aanleg Slim Warmtenet Zandweerd Van Start
Persbericht
Eerste fase aanleg Slim Warmtenet Zandweerd van start

De aanleg van de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is gestart. In de Tuinen van Zandweerd is begonnen met de grondwerkzaamheden. Aannemer NTP zorgt ook voor de aanleg van de warmtenetbuizen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de Tuinen van Zandweerd. Het warmtenet wordt stapsgewijs in heel Zandweerd aangelegd.

warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Leaflet Enpuls Warmte Infra

Enpuls Warmte Infra richt zich op het mogelijk maken van duurzame warmte-infrastructuur. Lees onze leaflet!

Warmtenetten
Podcast
Laat die warmte maar komen
Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet

Een warmtenet realiseren? Check vooraf deze lessons learned van ervaringsdeskundigen en vergroot de kans op succes!

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Artikel Energiewerkplaats Li
Blog
Sociale innovatie in energie: de uitdagingen

De energietransitie is als een rijdende trein. Je kunt 'm gemakkelijk missen maar het is juist de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen opstappen. "Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners die wíllen ook daadwerkelijk mee kúnnen doen?" Martijn Messing gaat in op de uitdagingen.

Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht

De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) hebben vandaag een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond van het centrum voor de ontwikkeling van een grootschalig duurzaam warmtenet.

Sudoku Energietransitie Li
Blog
De sudoku van de energietransitie

Je eigen woning verduurzamen? Maak een plan, doe het stap voor stap en kies jouw logische moment. Dát is de belangrijkste boodschap van Felix en Lars. Zij ontwikkelden de 80-60-40 graden aanpak.

warmtenet - 2 buizen.jpg
Persbericht
Onderzoek naar aanleg warmtenet in Emmen
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten
Engie Energienet Roermond
Persbericht
ENGIE warmteleverancier Slim Energienet Roermond
A1 Poster Duurzaamverwarmen Drukwerk Pdf
Persbericht
Keuzehulp Duurzaam Verwarmen
afbeelding home - logo wit.jpg
Trend
Enpuls Challenge