Mijlpaal Enpuls

De warmtenet-infrastructuur van Mijnwater is het eerste warmteproject in handen van Enpuls. Enpuls ziet in de infrastructuur van Mijnwater groot potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord; om de woningen die voor 2030 aardgasvrij gemaakt moeten worden, zijn biogas, all-electric en warmtenetten de beschikbare oplossingen. Met de toevoeging van de Mijnwater-technologie kan Enexis Groep alle drie de opties faciliteren. Bovendien kan de mijnwaterinfrastructuur ook gebruikt worden om gebouwen te koelen.

Henk Visser, directeur Enpuls, is enthousiast: “Dit is een mooie mijlpaal voor Enpuls en Enexis Groep. Warmtenetten spelen een grote rol in de energietransitie en we merken dat er een behoefte is aan publieke invulling van de infrastructuur. Met gemeenten die een actieve rol willen in een warmtenet ontwikkelen we op diverse locaties warmtenetten. Drie projecten daarvan zijn onlangs nog uitgeroepen tot Proeftuin Aardgasvrije Wijk en hebben een bijbehorende subsidie ontvangen van het Rijk. Dit zijn lange en uitdagende trajecten. Om de energietransitie te versnellen stappen we nu in een bestaand en bewezen warmteproject. Zo kan Enpuls ook op relatief korte termijn impact maken.”

Restwarmte én -koude

Mijnwater exploiteert een hybride smart grid, dat bestaat uit mijnwaterbassins, infrastructuur, distributienetten en warmtepompcentrales. De techniek van Mijnwater is schaalbaar en kan ook worden gebruikt op plaatsen waar geen mijngangen zijn. Mijnwater voorziet op dit moment een groot aantal zakelijke en particuliere klanten in de warmte- en koudebehoefte in de Limburgse regio Parkstad. Mijnwater heeft met deze slimme uitwisselsystemen een uniek systeem in handen dat vraag en aanbod van warmte en koude op intelligente wijze met elkaar verbindt. Op die manier krijgt de aanwezige restwarmte en -koude een nuttige toepassing en is het netwerk niet afhankelijk van één bron.

Om ervoor te zorgen dat Enpuls de infrastructuur over kan nemen, wordt Mijnwater onderverdeeld in twee BV’s met één Dagelijks Bestuur: Mijnwater Warmte Infra BV en Mijnwater Energy BV. Alle infrastructuur is ondergebracht in Mijnwater Warmte Infra BV, welke nu 100% eigendom is van Enpuls. Mijnwater Energy BV (inclusief Heerlerheide BV) is 100% eigendom van Mijnwater Holding BV, waar LEF, het fonds van de Provincie Limburg, eigenaar van is. Beide eigenaren investeren de komende 10 jaar in totaal circa 300 miljoen euro in Mijnwater.

Ger Koopmans, gedeputeerde Provincie Limburg: “Enpuls is een krachtige partner wat het succesvol opschalen naar meer klanten dichterbij brengt.”

Philip Tan, fondsmanager van LEF: “Verduurzamen van de gebouwde omgeving is een grote maatschappelijke uitdaging. Mijnwater is een prachtig voorbeeld hoe deze verduurzaming in de praktijk al daadwerkelijk vorm krijgt. Door de samenwerking met Enpuls kan Mijnwater het duurzame 5e generatie energienetwerk uitrollen in Parkstad en een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in de regio.”