Opschalen in de toekomst

Alle negen zijn het aannemers met de juiste certificering en aantoonbare ervaring in de aanleg van warmtesystemen en ondergrondse infra, vertelt Natallia. ‘De meeste hebben ook ervaring met het ontwerpen ervan. Als we aan de slag gaan met concrete opdrachten, kijken we welke aannemer het best bij die klus past, en welke er op dat moment capaciteit heeft. Deze werkwijze maakt het mogelijk in de toekomst door te pakken bij de ontwikkeling van een warmtenet. Een Erkenningsregeling is dus een erg praktisch middel om in de nabije toekomst snel op te kunnen schalen. Dat past precies in onze doelstelling: we faciliteren de energietransitie – waarvan warmtenetten een belangrijk onderdeel vormen’.

De vorige mijlpaal voor Enpuls Warmte Infra was nog maar kort geleden: de verwerving van een eerste warmtenet, Mijnwater Warmte Infra BV, in de regio Parkstad. Ooit ontstaan uit de mijnbouw is dit net intussen uitgegroeid tot schaalbare infrastructuur, ook toe te passen op plekken waar vroeger geen mijnbouw was. Mijnwater levert huishoudens en bedrijven warmte én koeling.

Warmtenetten in de energiemix

De aangehaalde banden met de negen aannemers markeren het begin van de volgende fase: het ontwikkelen van compleet nieuwe warmtenetten. Natallia: ‘In de energietransitie gaat het vaak over elektriciteit, afkomstig van wind- en zonne-energie. Uiteindelijk zal de energiemix voornamelijk bestaan uit groen gas, waterstof, nog een deel aardgas en warmte(netten). Al deze opties hebben impact op elkaar en de bijbehorende infrastructuur. Dat maakt dat warmtenetten, waar veel potentie voor is in Nederland, interessant zijn voor netwerkbedrijven. Op afzienbare termijn zijn hopelijk ook hernieuwbare warmtebronnen op grote schaal toe te passen, bijvoorbeeld via geo- en aquathermie. Alle reden voor ons, als onderdeel van Enexis Groep, om energie te steken in warmtenetten.’

Nu is de wetgeving erover nog in ontwikkeling. Als de aangepaste Warmtewet over twee jaar is ingegaan, hebben gemeenten veel meer zeggenschap over warmtenetten. ‘Als ze beslissen dat er in bepaalde wijken een warmteinfrastructuur moet komen, staan wij klaar. We hebben nu alle kennis beschikbaar voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud.’ Dit zijn de negen aannemers die zich verbonden hebben aan Enpuls Warmte Infra:

  • BAM Infra Energie & Water B.V.
  • Heijmans Infra B.V.
  • Nijkamp Energiedistributie B.V.
  • Siers Leiding- en Montageprojecten Oldenzaal B.V.
  • Strukton Civiel Zuid B.V.
  • Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V.
  • Van Gelder Kabel-, Leiding- & Montagewerken B.V.
  • Van Vulpen B.V.
  • Visser & Smit Hanab B.V.
Enexis Group
Nieuws
Enexis Groep focust op kerntaken om energietransitie optimaal te realiseren

Energietransitie-versnellende activiteiten Enpuls stoppen, Enpuls Warmte Infra blijft.

Uitlegvideo Industriele Restwarmte (Tumbnail Vierkant)
Video
Benut industriële restwarmte voor de ontwikkeling van regionale warmtenetten

In december 2021 leggen veel gemeenten de laatste hand aan hun Transitievisie Warmte (TVW). Daarin staat hoe de gemeente toewerkt naar een warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050. De gemeenten stellen in deze visie vast welke wijk wanneer aan de beurt is.  Deze visie zal de komende jaren concreet uitgewerkt worden in Wijkuitvoeringsplannen (WUP) voor de wijken die als eerst aan de beurt komen. Deze plannen bepalen op wijkniveau wanneer en hoe een wijk verduurzaamd gaat worden. Er wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief voor een wijk en het moment waarop het aardgas in de wijk wordt afgesloten.

Engie Energienet Roermond
Persbericht
ENGIE warmteleverancier Slim Energienet Roermond

Technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE is als ontwikkelingspartner en warmteleverancier aangesloten bij het project Slim Energienet Roermond (SER).

warmtenet - 2 buizen.jpg
Persbericht
Onderzoek naar aanleg warmtenet in Emmen

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in Emmen.

171006 2951
Persbericht
Enpuls Warmte Infra betrokken bij drie proeftuinen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 19 nieuwe wijken aangewezen als proeftuin aardgasvrije wijken. Bij 3 wijken is Enpuls Warmte Infra betrokken. Het gaat om wijken in Deventer, Roermond en ’s-Hertogenbosch. Het doel is om per gemeente ongeveer 500 bestaande woningen op termijn aardgasvrij of aardgasvrij-ready.

Warmtenetten
Podcast
Laat die warmte maar komen
Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht

De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) hebben vandaag een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond van het centrum voor de ontwikkeling van een grootschalig duurzaam warmtenet.

Maankwartier Centrale
Persbericht
Enpuls verstevigt positie in warmtemarkt met overname infrastructuur Mijnwater

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. Vandaag hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond.

Eerste Fase Aanleg Slim Warmtenet Zandweerd Van Start
Persbericht
Eerste fase aanleg Slim Warmtenet Zandweerd van start

De aanleg van de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is gestart. In de Tuinen van Zandweerd is begonnen met de grondwerkzaamheden. Aannemer NTP zorgt ook voor de aanleg van de warmtenetbuizen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de Tuinen van Zandweerd. Het warmtenet wordt stapsgewijs in heel Zandweerd aangelegd.

Shutterstock 1695754435
Blogs
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet