Hoe werkt het?

Wijkie koppelt groene stroom aan het sociale leven in de eigen wijk. Veel mensen beschouwen hun energievoorziening als vanzelfsprekend. Het is niet voor iedereen sexy om zelf met groene stroom aan de slag te gaan. Door groene stroom te delen op buurtniveau wordt het aantrekkelijk en toegankelijk voor een grote doelgroep.

De oplossing: opvangen van groene stroom pieken

Wijkie | We Delen Energie

Mensen met zonnepanelen wekken vaak meer energie op dan ze zelf kunnen gebruiken. Dit overschot komt op het elektriciteitsnet terecht en kan overbelasting veroorzaken. De app Wijkie stuurt buren met én zonder zonnepanelen een bericht bij een overschot, zodat ze dit direct kunnen benutten. Bijvoorbeeld door de wasmachine aan te zetten of een elektrische auto op te laden. Zo voorkomt Wijkie overbelasting van het net tijdens piekmomenten.

EARN-E

Voor verduurzaming is het niet alleen belangrijk om groene energie optimaal en lokaal te gebruiken. Minder stroom gebruiken is nog beter. De EARN-E energiemonitor is gekoppeld aan de Wijkie app en geeft realtime inzicht in het eigen energieverbruik. Dit inzicht zet aan tot besparing. En dat levert weer CO2-reductie op.

De ontwikkeling: inzicht geven in energieverbruik

Fase 0: ontlasting van het net

Enpuls zoekt naar oplossingen om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten én de energietransitie te versnellen. Bij onze Enpuls Challenge dagen we marktpartijen uit om flexibiliteitsvraagstukken van de energietransitie aan te gaan. In 2018 kwam het initiatief Wijkie als één van de drie winnaars uit de bus (toen nog onder de naam Groenewijkstroom). De prijs: een financiële bijdrage en samenwerking met Enpuls om Wijkie verder te ontwikkelen.

Fase 1: de vraag beter afstemmen

Niet alleen het aanbod maar ook het gebruik van zonne-energie kent sterke pieken en dalen. Hoe stem je die op elkaar af? Conceptontwikkelaar Rob van Buitenen licht toe: “Overdag wekken we veel zonne-energie op maar verbruiken we juist weinig. Rond acht uur ’s ochtends zie je een piek als we bijvoorbeeld het koffieapparaat aanzetten en verlichting aan doen. Ook ’s avonds tussen zes en negen zie je een hoge piek in verbruik.” De oplossing is om mensen te stimuleren overdag energie te gebruiken. Dat vraagt een motivatie tot gedragsverandering.

Fase 2: gedragsverandering stimuleren

Wijkie zet aan tot aanpassing van gedrag door beloning met een munt bij het delen of gebruiken van energie bij een piekmoment. In twee Arnhemse wijken deed Wijkie een pilot met 120 deelnemers. “Met de munt kun je bijvoorbeeld de lokale schilder betalen, of je oppas”, aldus Van Buitenen. “Door energie te koppelen aan sociale interactie, maken we het aantrekkelijk om met groene stroom aan de slag te gaan.”

We hebben het apparaatje (een dongle) dat de gegevens van de slimme meter verzamelt, verder ontwikkeld tot een stabieler en goedkoper model. Deze EARN-E energiemonitor maakt het mogelijk om je energieverbruik realtime in te kunnen zien. Onderzoek wijst uit dat inzicht in je energieverbruik aanzet tot besparing. Van Buitenen: “Mensen ontdekken bijvoorbeeld dat ze ’s nachts veel stroom gebruiken. Vervolgens gaan ze na hoe dit kan en passen ze dit aan.”

Fase 3: naar de markt!

De focus ligt nu op de potentie van EARN-E. Het is op dit moment de goedkoopste energiemonitor op de markt. Dat maakt het zowel aantrekkelijk voor de zakelijke markt (business to business) als rechtstreekse verkoop aan de consument.

Ook Wijkie heeft potentie. De koppeling van de sociale omgeving van een wijk aan duurzame energie maakt het project interessant voor gemeentes en energiecoöperaties.

Fase 4: de eerste levering

Binnenkort worden de eerste 1500 EARN-E’s geleverd. Een grotere serie van vijfduizend exemplaren is in de maak. De verkoop is begonnen! De bijdrage van Enpuls aan de conceptontwikkeling ronden we af en dan kunnen de mannen op volle stoom verder.

De inzichten: combi groen en sociaal aantrekkelijk

Welke inzichten hebben we opgedaan in deze ontwikkelfases?

  • Deelnemers aan de pilots met Wijkie vinden de combinatie van groen en sociaal aantrekkelijk. Dankzij het lokale beloningssysteem neemt de sociale cohesie toe.
  • Het bleek mogelijk om EARN-E in korte tijd te ontwikkelen. Van Buitenen spreekt van innovatie. “Wat begon als het concept Groenewijkstroom, heeft geleid tot een heel nieuw product dat ze op de markt brengen. Het is fantastisch om zo’n project samen door te lopen en continu te leren.”

Blik op de toekomst: grotere flexibiliteit

EARN-E is een heel betaalbaar systeem, waardoor we het kunnen aanbieden als massaproduct. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nieuwe toepassingen.

Van Buitenen: “EARN-E heeft het vermogen om allerlei apparaten aan te gaan sturen. Is er veel energie beschikbaar, dan kan het bijvoorbeeld het laden van je elektrische auto tijdelijk een stapje hoger zetten. We hopen dat EARN-E  op allerlei slimme manieren gaat bijdragen aan grotere flexibiliteit, zowel voor de consument als op het netwerk. Die potentie heeft het zeker.”

Meer info?

Meer weten over Wijkie en EARN-E?

Bekijk het filmpje over Wijkie (voorheen Groenewijkstroom) of lees het interview met de oprichters.

Je kunt natuurlijk ook terecht op de websites van Wijkie en EARN-E.

besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”
Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Een Circulaire Energietransitie Van De Gebouwde Omgeving
Overige
Een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving

Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot twee, liefst anderhalve graden. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving speelt hier een grote rol in. Daarnaast is er de ambitie om onze lineaire economie om te vormen tot een circulaire. Hoe verhouden deze impactvolle opgaven zich tot elkaar?

Samenwerkingen warmtepomp
Visie
Onze visie in de praktijk

Enpuls zet zich in om de grootschalige toepassing van hybride warmtepompen mogelijk te maken op de juiste plek en de juiste manier. Bekijk onze samenwerkingen.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

Warmtenetten Visie
Visie
Vaart maken met warmtenetten
200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten
Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'