Hoe werkt het?

Wijkie koppelt groene stroom aan het sociale leven in de eigen wijk. Veel mensen beschouwen hun energievoorziening als vanzelfsprekend. Het is niet voor iedereen sexy om zelf met groene stroom aan de slag te gaan. Door groene stroom te delen op buurtniveau wordt het aantrekkelijk en toegankelijk voor een grote doelgroep.

De oplossing: opvangen van groene stroom pieken

Wijkie | We Delen Energie

Mensen met zonnepanelen wekken vaak meer energie op dan ze zelf kunnen gebruiken. Dit overschot komt op het elektriciteitsnet terecht en kan overbelasting veroorzaken. De app Wijkie stuurt buren met én zonder zonnepanelen een bericht bij een overschot, zodat ze dit direct kunnen benutten. Bijvoorbeeld door de wasmachine aan te zetten of een elektrische auto op te laden. Zo voorkomt Wijkie overbelasting van het net tijdens piekmomenten.

EARN-E

Voor verduurzaming is het niet alleen belangrijk om groene energie optimaal en lokaal te gebruiken. Minder stroom gebruiken is nog beter. De EARN-E energiemonitor is gekoppeld aan de Wijkie app en geeft realtime inzicht in het eigen energieverbruik. Dit inzicht zet aan tot besparing. En dat levert weer CO2-reductie op.

De ontwikkeling: inzicht geven in energieverbruik

Fase 0: ontlasting van het net

Enpuls zoekt naar oplossingen om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten én de energietransitie te versnellen. Bij onze Enpuls Challenge dagen we marktpartijen uit om flexibiliteitsvraagstukken van de energietransitie aan te gaan. In 2018 kwam het initiatief Wijkie als één van de drie winnaars uit de bus (toen nog onder de naam Groenewijkstroom). De prijs: een financiële bijdrage en samenwerking met Enpuls om Wijkie verder te ontwikkelen.

Fase 1: de vraag beter afstemmen

Niet alleen het aanbod maar ook het gebruik van zonne-energie kent sterke pieken en dalen. Hoe stem je die op elkaar af? Conceptontwikkelaar Rob van Buitenen licht toe: “Overdag wekken we veel zonne-energie op maar verbruiken we juist weinig. Rond acht uur ’s ochtends zie je een piek als we bijvoorbeeld het koffieapparaat aanzetten en verlichting aan doen. Ook ’s avonds tussen zes en negen zie je een hoge piek in verbruik.” De oplossing is om mensen te stimuleren overdag energie te gebruiken. Dat vraagt een motivatie tot gedragsverandering.

Fase 2: gedragsverandering stimuleren

Wijkie zet aan tot aanpassing van gedrag door beloning met een munt bij het delen of gebruiken van energie bij een piekmoment. In twee Arnhemse wijken deed Wijkie een pilot met 120 deelnemers. “Met de munt kun je bijvoorbeeld de lokale schilder betalen, of je oppas”, aldus Van Buitenen. “Door energie te koppelen aan sociale interactie, maken we het aantrekkelijk om met groene stroom aan de slag te gaan.”

We hebben het apparaatje (een dongle) dat de gegevens van de slimme meter verzamelt, verder ontwikkeld tot een stabieler en goedkoper model. Deze EARN-E energiemonitor maakt het mogelijk om je energieverbruik realtime in te kunnen zien. Onderzoek wijst uit dat inzicht in je energieverbruik aanzet tot besparing. Van Buitenen: “Mensen ontdekken bijvoorbeeld dat ze ’s nachts veel stroom gebruiken. Vervolgens gaan ze na hoe dit kan en passen ze dit aan.”

Fase 3: naar de markt!

De focus ligt nu op de potentie van EARN-E. Het is op dit moment de goedkoopste energiemonitor op de markt. Dat maakt het zowel aantrekkelijk voor de zakelijke markt (business to business) als rechtstreekse verkoop aan de consument.

Ook Wijkie heeft potentie. De koppeling van de sociale omgeving van een wijk aan duurzame energie maakt het project interessant voor gemeentes en energiecoöperaties.

Fase 4: de eerste levering

Binnenkort worden de eerste 1500 EARN-E’s geleverd. Een grotere serie van vijfduizend exemplaren is in de maak. De verkoop is begonnen! De bijdrage van Enpuls aan de conceptontwikkeling ronden we af en dan kunnen de mannen op volle stoom verder.

De inzichten: combi groen en sociaal aantrekkelijk

Welke inzichten hebben we opgedaan in deze ontwikkelfases?

  • Deelnemers aan de pilots met Wijkie vinden de combinatie van groen en sociaal aantrekkelijk. Dankzij het lokale beloningssysteem neemt de sociale cohesie toe.
  • Het bleek mogelijk om EARN-E in korte tijd te ontwikkelen. Van Buitenen spreekt van innovatie. “Wat begon als het concept Groenewijkstroom, heeft geleid tot een heel nieuw product dat ze op de markt brengen. Het is fantastisch om zo’n project samen door te lopen en continu te leren.”

Blik op de toekomst: grotere flexibiliteit

EARN-E is een heel betaalbaar systeem, waardoor we het kunnen aanbieden als massaproduct. Bovendien biedt het mogelijkheden voor nieuwe toepassingen.

Van Buitenen: “EARN-E heeft het vermogen om allerlei apparaten aan te gaan sturen. Is er veel energie beschikbaar, dan kan het bijvoorbeeld het laden van je elektrische auto tijdelijk een stapje hoger zetten. We hopen dat EARN-E  op allerlei slimme manieren gaat bijdragen aan grotere flexibiliteit, zowel voor de consument als op het netwerk. Die potentie heeft het zeker.”

Meer info?

Meer weten over Wijkie en EARN-E?

Bekijk het filmpje over Wijkie (voorheen Groenewijkstroom) of lees het interview met de oprichters.

Je kunt natuurlijk ook terecht op de websites van Wijkie en EARN-E.

besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”
Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

778108306
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten
Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest

Is jouw huis geschikt voor een (hybride) warmtepomp? De 50-gradentest geeft inzicht. Standaard staan cv-ketels afgesteld op 80 °C, dat is vaak niet nodig. Door je cv op 50 °C te zetten, sla je twee vliegen in één klap. Je bespaart energie en weet meteen of je huis geschikt is voor een warmtepomp, of dat eerst meer isolatie nodig is.

Woonplan Overview
Concept
Woonplan

Het Woonplan voorziet, nog vóór de sleuteloverdracht, in gratis online advies over hoe je je toekomstige woning kunt verduurzamen door het nemen van energiebesparende maatregelen.

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.

Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas
Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.