Van versnellen naar realiseren energietransitie

Enpuls is vijf jaar geleden opgericht door Enexis Groep om de energietransitie te versnellen en is daarmee ook bewust op enige afstand van Enexis gezet. Dat versnellen hebben we als visionairs, businessdenkers en conceptontwikkelaars succesvol gedaan. Nu worden we juist binnen de Enexis organisatie gehaald om de energietransitie te realiseren en om lokale energieambities waar te maken. Daarmee is de opdracht voor het zelfstandige Enpuls gereed en komt per 1 januari 2022 tot een einde.

De oogst van Enpuls

Ter afsluiting presenteren we hier het boekje ‘De oogst van Enpuls’ met daarin de belangrijkste successen en mooiste resultaten van 5 jaar energietransitie versnellen. Lees hier hoe we als Enpuls te werk gingen, wat de visies en vele oplossingen waren voor het versnellen van de energietransitie in de domeinen ‘gebouwde omgeving’, ‘mobiliteit’, ‘flexibel energiesysteem’ en ‘warmte infra’.

Tip: scan de QR-codes op de pagina’s voor nog meer informatie. Wil je het papieren boekje ontvangen? Mail dan je gegevens naar martine.musch@enpuls.nl (op=op!)

Enpuls Warmte Infra

Enexis Groep ziet een belangrijke rol weggelegd voor warmtenetten in het energiesysteem van de toekomst en ziet warmte infrastructuur als een reële uitbreiding van haar productportfolio. Als publieke warmtepartner werkt Enpuls Warmte Infra samen met gemeenten en provincies om wijken te verduurzamen door warmtenetten te ontwikkelen, realiseren en beheren. Tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe Warmtewet blijft Enexis Groep, via Enpuls Warmte Infra, ervaring opdoen met warmtenetten, onder andere door Mijnwater en door betrokken te zijn in warmteprojecten.

Lees het volledige nieuwsbericht van Enexis Groep hier.

Uitlegvideo Industriele Restwarmte (Tumbnail Vierkant)
Video
Benut industriële restwarmte voor de ontwikkeling van regionale warmtenetten

In december 2021 leggen veel gemeenten de laatste hand aan hun Transitievisie Warmte (TVW). Daarin staat hoe de gemeente toewerkt naar een warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050. De gemeenten stellen in deze visie vast welke wijk wanneer aan de beurt is.  Deze visie zal de komende jaren concreet uitgewerkt worden in Wijkuitvoeringsplannen (WUP) voor de wijken die als eerst aan de beurt komen. Deze plannen bepalen op wijkniveau wanneer en hoe een wijk verduurzaamd gaat worden. Er wordt een definitieve keuze gemaakt voor het warmtealternatief voor een wijk en het moment waarop het aardgas in de wijk wordt afgesloten.

Warmtenetten
Podcast
Laat die warmte maar komen
Mijnwatercentrumleiding
Nieuws
Aannemers staan klaar voor aanleg warmtenetten

Een nieuwe mijlpaal op de route naar betaalbare, schaalbare en duurzame warmtenetten: negen aannemers hebben zich verbonden aan Enpuls Warmte Infra voor de aanleg van warmtenetten. ‘We zijn heel blij met deze nieuwe partners. We verwachten zelfs nog meer aannemers die met ons bouwteams willen vormen’, zegt projectleider Natallia Tan.

warmtenet - 2 buizen.jpg
Persbericht
Onderzoek naar aanleg warmtenet in Emmen

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in Emmen.

Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht

De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) hebben vandaag een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond van het centrum voor de ontwikkeling van een grootschalig duurzaam warmtenet.

Shutterstock 1695754435
Blogs
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet
Maankwartier Centrale
Persbericht
Enpuls verstevigt positie in warmtemarkt met overname infrastructuur Mijnwater

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. Vandaag hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond.

Engie Energienet Roermond
Persbericht
ENGIE warmteleverancier Slim Energienet Roermond

Technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE is als ontwikkelingspartner en warmteleverancier aangesloten bij het project Slim Energienet Roermond (SER).

171006 2951
Persbericht
Enpuls Warmte Infra betrokken bij drie proeftuinen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 19 nieuwe wijken aangewezen als proeftuin aardgasvrije wijken. Bij 3 wijken is Enpuls Warmte Infra betrokken. Het gaat om wijken in Deventer, Roermond en ’s-Hertogenbosch. Het doel is om per gemeente ongeveer 500 bestaande woningen op termijn aardgasvrij of aardgasvrij-ready.

Eerste Fase Aanleg Slim Warmtenet Zandweerd Van Start
Persbericht
Eerste fase aanleg Slim Warmtenet Zandweerd van start

De aanleg van de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is gestart. In de Tuinen van Zandweerd is begonnen met de grondwerkzaamheden. Aannemer NTP zorgt ook voor de aanleg van de warmtenetbuizen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de Tuinen van Zandweerd. Het warmtenet wordt stapsgewijs in heel Zandweerd aangelegd.