Zonder files naar je werk

Stel je voor je bent klaar om naar werk te gaan en je auto komt voorrijden. In de auto bereid je je voor op je eerste vergadering van de dag, checkt het nieuws en als je op je werk aankomt zet je auto je voor de deur af. Jij bent klaar om je dag te starten en je auto ook. Die rijdt langs het postkantoor waar je je pakketje hebt laten bezorgen en die wordt daar ingeladen en parkeert vervolgens op een laadplein waar deze op het volgende seintje wacht om jou, je partner of je kinderen op te halen.

 

Ruimtelijke planning

Ondertussen rijden er bijna alleen nog maar autonome wagens op de weg en zijn er nauwelijks parkeerplaatsen meer in de stad, omdat de auto’s blijven rijden of zichzelf vlak buiten de stad parkeren om op te laden. Ruimtelijke planning zal een andere invulling gaan krijgen dan we tot nu toe gewend zijn. De voormalige parkeerplekken en parkeergarages worden gebruikt als groene stroken en waar bijvoorbeeld verticale landbouw en andere invullingen door plaatselijke ondernemers plaats kan vinden.  

Er zal meer interactie zijn tussen nu nog niet gekoppelde apparaten. Bijvoorbeeld de stoplichten die gekoppeld kunnen worden aan auto’s om de doorstroom van het verkeer beter te laten verlopen of misschien zijn er helemaal geen stoplichten meer nodig... Zie hoe in dit filmpje wordt uitgelegd hoe het verkeer werkt en hoe autonoom vervoer de doorstroom van auto’s kan verbeteren. Ook kunnen bijvoorbeeld ambulances sneller en veiliger ter plaatse komen. Met dit soort vooruitgang gaan we steeds meer naar een ‘Smart City’ waarbij de wensen van de consument in onze leefomgeving, in de stad, thuis en op de weg beter bediend kunnen worden.

 

Ondernemerschap

Zelfrijdende auto’s bieden ook veel kansen op het gebied van ondernemerschap. Denk aan de soft- en hardware van de auto maar met name ook aan de data die wordt verzameld door de auto. Hiermee kunnen nieuwe diensten rondom autonoom vervoer ontwikkeld worden. Om je een idee te geven legt NVIDIA in dit filmpje uit hoe een zelfrijdende auto werkt. De strijd om de zelfrijdende markt is al losgebarsten. Naast de welbekende Elon Musk is ook George Hotz van Comma.ai een vooruitstrevende ondernemer die zich richt op het verzamelen van data om auto’s zelfrijdend te kunnen maken en gaat de strijd aan met Tesla om de markt van autonome auto’s.

 

Ethische discussie

Behalve deze interessante toekomstbeelden leveren zelfrijdende auto’s ook een ethische discussie op over veiligheid. Amerikaanse cijfers wijzen uit dat zelfrijdende auto’s veel beter kunnen omgaan met potentieel gevaarlijke situaties. Daar waar de mens een reactietijd heeft van meerdere seconden, heeft een zelfrijdende auto een stuk minder nodig en zal altijd reageren zoals ze zijn geprogrammeerd en daar worden levens mee gered. Een auto wordt immers niet dronken en wordt niet afgeleid door de smartphone zoals dat bij mensen wel gebeurt. Het helemaal uitsluiten van ongelukken is echter niet mogelijk. Wie bepaalt dan wat een auto doet op zo een moment? Het antwoord hierop is niet zo zwart-wit. We zullen daar als maatschappij de komende jaren met elkaar over in gesprek moeten gaan. 

 

Kom met ons verder praten

Autonoom vervoer zal zich de komende jaren snel ontwikkelen en heeft zoals je hebt kunnen lezen veel impact op onze toekomst. Wil je hierover met ons verder praten? Neem dan contact met ons op of zoek ons op in LAB.073.