Uitdagingen

Enpuls ziet drie uitdagingen in het plaatsen van windturbines en zonnepanelen op land:

 • Inpassen in de ruimte en acceptatie van omwonenden.
 • Inpassen van de duurzame energie in het elektriciteitsnet.
 • Inpassen in de markt als marktprijzen dalen.

Speerpunten

De overheid en marktpartijen moeten zich focussen op drie speerpunten:

 1. Zon op daken, concentratie van windturbines in ‘energy hubs’.
 • Wek zonne-energie op in de gebouwde omgeving in plaats van geïsoleerde, grondgebonden zonnevelden in het buitengebied.
 • Er is genoeg oppervlak aan bedrijfsdaken vrij voor de productie van 90 TWh - driemaal de opgave voor 2030. Met name bedrijfsdaken tot 1000 vierkante meter worden nog nauwelijks gebruikt.
 • Cluster tientallen tot honderden windturbines en combineer deze in energy hubs met zonneweides, lokale energievraag en opslag/conversiefaciliteiten.
 • Geef ruimte aan zonthermie om lokaal warmte op te wekken en op te slaan voor later gebruik.
 1. Eigen en lokaal verbruik van duurzaam opgewekte elektriciteit.
 • Stem vraag en aanbod beter op elkaar af met flexibiliteitsoplossingen zoals vraagsturing en opslag van energie. Hierdoor kan de energie lokaal worden gebruikt op de momenten dat deze nodig is en worden de elektriciteitsnetten minder belast.
 • Flexibiliteitsoplossingen zorgen ook voor een betere inpassing in de markt, omdat elektriciteit uit zon en wind meer waarde behoudt.
 • Ontwikkel nieuwe technologieën en concepten en gebruik financiële prikkels om lokaal verbruik te stimuleren.
 1. Brede participatie van omwonenden en lokale bedrijven.
 • Focus op brede participatie in zonne-, wind- én flexibiliteitsprojecten door lokale burgers en bedrijven. Het breed delen van de baten en lasten in projecten komt de gezamenlijke draagkracht en betrokkenheid ten goede.
 • De vormen van participatie zijn divers: procesparticipatie, mede-eigenaarschap, financiële deelneming, omgevingsfonds of een omwonendenregeling.
 • In de ‘Participatiewaaier’ staat het motto ”iedereen kan meedoen en meedenken”.
 • Baten kunnen ook gebruikt worden voor andere verduurzamingopgaves zoals isolatie, warmtenetten, etc.