Onze visie

De groei van duurzame energie levert veel moois op: schone lucht, werkgelegenheid, technische innovatie, democratisering van de energievoorziening en natuurlijk een lagere CO2-uitstoot. Daar staan flinke investeringen tegenover. Als we het goed aanpakken kunnen we de maatschappelijke kosten in de hand houden en het draagvlak voor de energietransitie behouden.

Uitdagingen

  • Het vinden van ruimte en de acceptatie van omwonenden.
  • De capaciteit van het huidige elektriciteitsnet om alle op te wekken energie te transporteren.
  • Het vermogen van de energiemarkt om periodiek grote hoeveelheden zonne- en windenergie te absorberen.

Daken, opslag en energy hubs

Voor de opwek van zonne-energie moeten we meer gebruik gaan maken van daken. Vanuit maatschappelijk perspectief is dat in 2020 namelijk de beste optie voor zon op land. Van alle geschikte bedrijfsdaken wordt nu 6,5% gebruikt en is nog 900 vierkante kilometer beschikbaar.

Op dagen met veel zon en wind wekken we straks meer elektriciteit op dan het elektriciteitsnet aankan. Hiervoor moeten we oplossingen vinden in het lokaal gebruiken van deze energie of in tijdelijke opslag.

Grote ‘energy hubs’ met tientallen windturbines, zonneweides en de productie van warmte, zijn technisch beter te beheren, hebben een lagere impact op het landschap en zijn goedkoper.

Concepten

Enpuls zoekt naar oplossingen om de opgewekte energie lokaal te gebruiken, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de belasting op het elektriciteitsnet te verlagen.

Beleidsvorming

Enpuls werkt ook mee aan beleidsvorming over de opwek van duurzame energie:

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen
Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype
Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.

Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest
Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Opslag Ijzer
Blog
Lichtpunten in de energietransitie: opslag van energie in ijzer

Een nieuwe kandidaat voor energieopslag: ijzerpoeder. Wordt dat dé batterij van de toekomst? We vertellen erover in de blogserie met lichtpunten; positief nieuws over de energietransitie.

Sobolt Heatmap Vierkant
Blog
'Enpuls helpt brug te slaan'

Een interview met de oprichter van Sobolt, Jeroen van Zwieten: ‘Met de hulp van Enpuls kan onze technologische innovatie echt het verschil maken.'

Waterstof.jpg
Video
Hoe haalbaar is het nu om groene waterstof te maken?