De uitdaging

Een van de knelpunten om de groei van elektrische auto's te versnellen is het aantal openbare laadpalen. Uit onderzoek van Enpuls blijkt dat dat in ruim 1 op de 3 buurten de laadpalen overbezet zijn. Heb je eindelijk een paal gevonden die beschikbaar is? Dan ben je als elektrische rijder in feite overgeleverd aan de beheerder ervan. Als consument kun je niet kiezen van welke leverancier je stroom ‘krijgt’. Het is wettelijk nu zo geregeld dat er voor iedere aansluiting op het energienet één leverancier is. Elektrische rijders krijgen automatisch de stroom van de partij die een contract afsloot met de exploitant van de betreffende laadpaal. 

Nieuwe laaddienst met vrije keuze energie

Met de nieuwe laaddienst wordt er keuzevrijheid in energieleverancier geïntroduceerd bij het opladen van auto's bij openbare laadpalen. Enexis Netbeheer ontwikkelde – samen met IBM – een nieuwe blockchaintechnologie om dat mogelijk te maken. In Groningen en Drenthe worden 1.000 nieuwe laadpalen geplaatst, voorzien van slimme software. Op deze openbare laadpalen heeft de e-rijder de mogelijkheid heeft om zelf te kiezen bij wie hij zijn stroom afneemt. Aan de proef nemen 5 energieleveranciers deel waaruit gekozen kan worden. De nieuwe laaddienst wordt geïntroduceerd met publiekscampagne ‘dat belaadpaal ik zelf wel’.  Met deze campagne worden e-rijders in deze provincies geïnformeerd over de mogelijkheden voor keuzevrijheid in energieleverancier op de laadpaal.

De voordelen voor e-rijders

De nieuwe laaddienst heeft verschillende voordelen. Allereerst voor de EV-rijders; zij kunnen kiezen wie hun energieleverancier op de laadpaal wordt. Hierdoor kunnen ze ervoor kiezen om hun elektrische auto’s alleen op te laden met duurzaam opgewekte stroom. Het wordt ook mogelijk om prijsvergelijkingen te maken tussen de verschillende energieleveranciers op de laadpalen. Daarnaast geeft dit project ook lokale energiecoöperaties de kans om energie te gaan leveren aan de elektrisch auto. Waardoor consumenten hun auto kunnen laden met elektriciteit van ‘hun’ project.  

Hoe werkt het?
Als elektrische rijder heb je een laadpas nodig om te laden. In het gangbare systeem gebruik je die laadpas bij een openbare laadpaal en krijg je de elektriciteit geleverd van de leverancier die de laadpaalexploitant aanbiedt. De nieuwe laaddienst herkent de laadpaal met welke leverancier jij zakendoet.

Slimmer energiesysteem

Enpuls ziet een belangrijke rol voor de elektrische auto in het duurzame energiesysteem van de toekomst. De elektrische auto is in potentie een ideale manier om de vraag en aanbod van wind- en zonne-energie beter op elkaar af te stemmen. Zo moet het in de toekomst mogelijk zijn om elektrische auto’s op te laden als de zon schijnt, of juist wat stroom terug te nemen als er weinig duurzaam opgewekte stroom beschikbaar is. Een belangrijk doel van de nieuwe laaddienst is het stimuleren van innovatieve diensten die dit duurzame energiesysteem van de toekomst mogelijk maken. Met vrije energiekeuze krijgen alle energieleveranciers de mogelijkheid energie te leveren via de laadinfrastructuur. Hiermee geven we de markt de mogelijkheid te innoveren en slimme laaddiensten te ontwikkelen die bijdragen aan dit doel. 

Dat belaadpaal ik zelf wel!

De nieuwe laaddienst wordt geïntroduceerd met een publiekscampagne 'dat belaadpaal ik zelf wel'. Samen met de gemeenten willen de provincies Groningen en Drenthe de e-rijders motiveren te gaan laden bij een openbare laadpaal met energieleveranciers naar keuze.