Onze visie op duurzaam goederenvervoer

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten in 2030 alle verkochte nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch zijn. Daarnaast moet er voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit zijn en is het belangrijk dat er een infrastructuur is aangelegd om deze voertuigen te laden.

Samen werken aan een duurzame toekomst

Overheden, marktpartijen en netbeheerders, iedereen moet aan de slag om te werken aan een duurzame toekomst. Daarbij heeft iedereen zijn eigen taak. Wie zou welke rol moeten oppakken?

 • Overheden
  Lokaal, nationaal en internationaal zullen de overheden moeten zorgen voor duidelijke langetermijnkaders en beleid (financieel en wet- en regelgeving).
 • Markpartijen (verladers en vervoerders)
  Voor de overgang naar elektrische voertuigen moeten de verladers en vervoerders aanpassingen doorvoeren in de logistiek en de bijbehorende verdienmodellen.
 • Marktpartijen (producenten en exploitanten)
  Om te kunnen beschikken over voldoende voertuigen, moeten marktpartijen ervoor zorgen dat de levering van elektrische bestelwagens en vrachtauto’s omhooggaat. Ook moet er een passende laadinfrastructuur komen voor het zware verkeer.
 • Energiesector
  De energiesector moet de vereiste aansluitingen regelen voor de laadinfrastructuur en zorgen voor duurzaam opgewekte elektriciteit.

Wat doet Enpuls?

Om het geschetste toekomstbeeld waar te maken, zal Enpuls zich richten op de volgende drie speerpunten:

 1. Volledig elektrisch goederenvervoer is de toekomst
  Enpuls zal overheden, marktpartijen en netbeheerders ondersteunen. Het doel: het elektrisch goederenvervoer stimuleren en zorgen voor het benodigde energiesysteem. Hierbij richten we ons vooral op het creëren van een gelijk speelveld voor partijen en het onaantrekkelijk maken van fossiele technieken, bijvoorbeeld door milieuzones in te stellen. We doen dit door actief onze visie uit te dragen en te zorgen dat deze partijen een duidelijke keuze maken voor volledig elektrisch goederenvervoer.
 2. Er komt geschikte laadinfrastructuur voor elektrisch goederenvervoer
  Enpuls zal stimuleren dat er een laadinfrastructuur komt die aansluit op de logistieke behoefte en die voldoet aan de technische eisen voor goederenvervoer. Zodat de vrachtauto’s geladen kunnen worden waar en wanneer dat nodig is, met de juiste vermogens. Wij zorgen voor op feiten gebaseerde voorspellingen, zodat de aansluitingen voor laadinfrastructuur er op tijd zijn.
 3. Laden is efficiënt en makkelijk
  Landgrenzen mogen goederenvervoer niet beperken. Daarom stimuleren we (internationale) standaardisatie, normen en protocollen voor (slim) laden. We geven advies en delen kennis over beschikbare voertuigen en laadoplossingen. Ook geven we inzicht in die sectoren en segmenten waar het mogelijk is om elektrisch goederenvervoer - tegen aantrekkelijke kosten - snel in te voeren.
Vrachtwagens geparkeerd (1)
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Meld je aan voor de webinar op donderdag 8 oktober om 13:00!

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen
Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer

De toekomst van goederenvervoer is elektrisch. Wij hebben in kaart gebracht waar de grootste groeikansen liggen. Lees hier de vijf trends in duurzaam goederenvervoer.

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’
Vrachtwagen
Podcast
Duurzaam goederenvervoer: waar wachten we nog op?
Elekttische vrachtwagens
Blog
Op naar elektrische vrachtauto's en bestelbusjes

Als Nederland distributieland kunnen we er niet omheen: onze logistieke sector moet verduurzamen. Wat is er nodig voor de overgang naar elektrisch goederenvervoer?

Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers

Laadzekerheid op het platteland, kunnen we dat bieden? In dit blog meer over snellaadstations op strategische plaatsen zodat je óók op platteland kunt komen.

Elektrisch Autodelen
Blog
Het strijdtoneel rondom de elektrische rijder

Het zit de elektrische rijder niet mee. Laadpalen worden ten onrechte bezet gehouden door laadpaalklevers of foutparkeerders. En als een laadpaal al beschikbaar is, weet de rijder vooraf vaak niet welk tarief hij moet betalen. Het komt zelfs voor dat een beheerder in dezelfde straat verschillende prijzen rekent voor dezelfde stroom. Kortom, het is een onoverzichtelijke chaos aan het worden.

Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig

Het zal niet lang meer duren tot iedereen elektrisch rijdt. Dat is goed nieuws voor het klimaat en de werkgelegenheid. In dit blog meer over de kansen en de knelpunten die we hiervoor moeten aanpakken

Laadpaal Zomerblog1
Blog
Staan we straks in de file voor de laadpaal?

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. In 2019 groeide het aantal elektrische auto’s met 139% en de op 1 juli gelanceerde subsidie is nu al op. De gemeenten kunnen deze groei nauwelijks aan. Vorig jaar steeg het aantal publieke laadpalen met slechts 38%. Als dat zo doorgaat, staan we straks in de file voor de laadpaal.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Elektrisch laden (1)
Blog
Alleen nog maar elektrisch goederenvervoer

Mensen dachten dat het niet kon. Te duur, te zwaar, te weinig bereik. Maar batterij-elektrisch goederenvervoer gaat de Nederlandse wegen veroveren.

Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter
Recoy.png
Video
Je elektrische auto opladen op het juiste moment