Onze visie op duurzaam goederenvervoer

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten in 2030 alle verkochte nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch zijn. Daarnaast moet er voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit zijn en is het belangrijk dat er een infrastructuur is aangelegd om deze voertuigen te laden.

Samen werken aan een duurzame toekomst

Overheden, marktpartijen en netbeheerders, iedereen moet aan de slag om te werken aan een duurzame toekomst. Daarbij heeft iedereen zijn eigen taak. Wie zou welke rol moeten oppakken?

 • Overheden
  Lokaal, nationaal en internationaal zullen de overheden moeten zorgen voor duidelijke langetermijnkaders en beleid (financieel en wet- en regelgeving).
 • Markpartijen (verladers en vervoerders)
  Voor de overgang naar elektrische voertuigen moeten de verladers en vervoerders aanpassingen doorvoeren in de logistiek en de bijbehorende verdienmodellen.
 • Marktpartijen (producenten en exploitanten)
  Om te kunnen beschikken over voldoende voertuigen, moeten marktpartijen ervoor zorgen dat de levering van elektrische bestelwagens en vrachtauto’s omhooggaat. Ook moet er een passende laadinfrastructuur komen voor het zware verkeer.
 • Energiesector
  De energiesector moet de vereiste aansluitingen regelen voor de laadinfrastructuur en zorgen voor duurzaam opgewekte elektriciteit.

Wat doet Enpuls?

Om het geschetste toekomstbeeld waar te maken, zal Enpuls zich richten op de volgende drie speerpunten:

 1. Volledig elektrisch goederenvervoer is de toekomst
  Enpuls zal overheden, marktpartijen en netbeheerders ondersteunen. Het doel: het elektrisch goederenvervoer stimuleren en zorgen voor het benodigde energiesysteem. Hierbij richten we ons vooral op het creëren van een gelijk speelveld voor partijen en het onaantrekkelijk maken van fossiele technieken, bijvoorbeeld door milieuzones in te stellen. We doen dit door actief onze visie uit te dragen en te zorgen dat deze partijen een duidelijke keuze maken voor volledig elektrisch goederenvervoer.
 2. Er komt geschikte laadinfrastructuur voor elektrisch goederenvervoer
  Enpuls zal stimuleren dat er een laadinfrastructuur komt die aansluit op de logistieke behoefte en die voldoet aan de technische eisen voor goederenvervoer. Zodat de vrachtauto’s geladen kunnen worden waar en wanneer dat nodig is, met de juiste vermogens. Wij zorgen voor op feiten gebaseerde voorspellingen, zodat de aansluitingen voor laadinfrastructuur er op tijd zijn.
 3. Laden is efficiënt en makkelijk
  Landgrenzen mogen goederenvervoer niet beperken. Daarom stimuleren we (internationale) standaardisatie, normen en protocollen voor (slim) laden. We geven advies en delen kennis over beschikbare voertuigen en laadoplossingen. Ook geven we inzicht in die sectoren en segmenten waar het mogelijk is om elektrisch goederenvervoer - tegen aantrekkelijke kosten - snel in te voeren.
Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer

De toekomst van goederenvervoer is elektrisch. Wij hebben in kaart gebracht waar de grootste groeikansen liggen. Lees hier de vijf trends in duurzaam goederenvervoer.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Energiek Nieuws Week 27 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 27
Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Elekttische vrachtwagens
Blog
Op naar elektrische vrachtauto's en bestelbusjes

Als Nederland distributieland kunnen we er niet omheen: onze logistieke sector moet verduurzamen. Wat is er nodig voor de overgang naar elektrisch goederenvervoer?

Elektrisch laden (1)
Blog
Alleen nog maar elektrisch goederenvervoer

Mensen dachten dat het niet kon. Te duur, te zwaar, te weinig bereik. Maar batterij-elektrisch goederenvervoer gaat de Nederlandse wegen veroveren.

Energiek Nieuws Week 25 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 25
Energiek Nieuws Week 26 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 26
Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter

Onderzoek: Enpuls, Enexis, ElaadNL en Maxem toetsten in een pilot of het mogelijk is om huishoudens met een elektrische auto thuis flexibel te laten laden.

Vrachtwagen
Podcast
Duurzaam goederenvervoer: waar wachten we nog op?
Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld

De winnaars van de Enpuls Challenge zijn bekend! Tarnoc, een volledig elektrische, enorm efficiënte verwarmingsketel. CityBarge, een uitgekiend transportsysteem voor in de stad met kleine, elektrische boten, kanalen en grachten hergebruiken. En #iLeco, slimme software waarmee buurten en bewoners zoveel mogelijk hun zelf opgewekte #energie kunnen gebruiken.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Elektrische auto
Concept
EV-Prognose Atlas

Met de EV-Prognose Atlas krijgen gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen.

Laden
Download
Charge Management of Vehicles at home
Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Energiek Nieuws Week 24 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 24
Energiek Nieuws Week 23 Nieuws Week (1)
Blog
Energiek Nieuws Week 23