Identificeer de meest kansrijke wijken

We helpen je inzichtelijk te maken wat de meest kansrijke wijken en woningeigenaren in je gemeente zijn. Daar ga jij je op focussen.

Hoe? Met een datatool speciaal ontwikkeld om kansrijke gebieden te achterhalen voor een effectieve wijkaanpak. Deze tool is anders dan andere tools, omdat het zich richt op socio-demografische gegevens. Het geeft inzicht in:

  • De verwachte adoptiegraad per wijk
  • De segmentatie mogelijkheden
  • Het besparingspotentieel per wijk

Hoe werkt de tool? Bekijk de demo en ga daarna snel zelf aan de slag!

Communiceer met woningeigenaren

Het is belangrijk om in een vroeg stadium de communicatie met woningeigenaren op te starten. Informeer over de aanpak om hun wijk te verduurzamen en nodig ze uit om hieraan mee te doen. 

Heldere en aansprekende communicatie is van belang om mensen in de actiestand te krijgen. Om de cirkel rond te maken vind je in onze portal communicatieformats en -uitingen die je helpen een collectieve wijkaanpak in gang te zetten. 

Handig! De formats en uitingen zijn onder de eigen gemeentenaam te gebruiken. Je kunt hierbij denken aan standaard formats in te zetten voor huis-aan-huisbladen of abri’s. Ook aan uitingen voor 1-op-1 communicatie met woningeigenaren is gedacht.

Bepaal de juiste maatregelen

Het is belangrijk om inzichtelijk te maken hoe de variatie aan woningen in de geselecteerde wijken kan worden verduurzaamd. 

Gelukkig voor jou hebben we al een hoop werk verricht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft verschillende woningtypen gedefinieerd die de woningvoorraad van Nederland representeren. Op basis van deze woningtypen hebben we maatregelenpakketten op maat gemaakt met de focus op isolatie en subsidies.

Met behulp van onze tool krijg je inzicht in wat per woning de beste stappen zijn om te nemen met details als:

  • Verduurzamingsmogelijkheden
  • Kosten
  • Energiebesparing
  • Terugverdientijd

Bied bewoners een concreet stappenplan

Help woningeigenaren tot slot met het zetten van praktische stappen. Alleen zo krijg je de collectieve duurzame wijkaanpak daadwerkelijk voor elkaar.

Op www.mijnslimmewijk.nl kunnen woningeigenaren uitrekenen welke mogelijkheden er zijn voor de verduurzaming van hun huis. Zij krijgen inzicht in de kosten, wat de energiebesparing is en hoelang de terugverdientijd bedraagt. 

De rekenhulp helpt ze een concreet stappenplan te maken. 

Inrichting en draagvlak binnen jouw gemeente

Nu je een gevoel hebt gekregen bij de bouwstenen voor een succesvolle start is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan met je collega's.

Daarom hebben we het proces wijkaanpak alvast voor je in kaart gebracht.

In dit heldere overzicht zie je welke stappen binnen de gemeente genomen moeten worden om woningeigenaren in beweging te krijgen. 

Het proces wijkaanpak bestaat uit de volgende fases: 

0. Bepalen van de warmtestrategie
1. Bestuurlijke voorbereiding collectieve aanpak warmtetransitie
2. Selecteren en initiëren van kansrijke collectieven
3. Fuseren van belangen binnen het doelgebied
4. Organiseren van uitvoering
5. Leren en delen

Hulp nodig?

We begrijpen dat je hulp kunt gebruiken als het op verduurzamen aankomt. Daarom bieden we je de mogelijkheid om door onze experts te worden begeleid. In een persoonlijk intakegesprek helpen we je graag op weg.