Visie van Enpuls

Bij veel gemeenten leven vragen over de rol die zij moeten of kunnen nemen voor de warmtetransitie, in het bijzonder een collectieve wijkaanpak. Veelal worden de plannen (zoals die voor de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken) nog vanuit een technische invalshoek aangevlogen, terwijl bekend is dat de energietransitie vooral een sociale transitie is. De sleutel ligt in een parallelle gedragsverandering en daarbij horende verandering in mindset. Enpuls is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is als procesregisseur om groepen burgers te faciliteren bij het grootschalig verduurzamen van woningen.

De rol van gemeenten

Enpuls ziet de volgende verantwoordelijkheden bij gemeenten

  • De verantwoordelijkheid om een transitie mogelijk te maken mét de samenleving, dus inclusief investering in de sociale infrastructuur.
  • De verantwoordelijkheid om inwoners met beperkte financiële mogelijkheden de garantie te geven dat zij (nu al en in de toekomst) kunnen rekenen op de inspanning van de gemeente (zorgplicht) om te zorgen voor een inclusieve en betaalbare transitie en te voorkomen dat er sprake gaat zijn van energiearmoede.
  • De verantwoordelijkheid om naar alle inwoners te communiceren waar tot 2030 mogelijkheden zijn voor de gemeente om collectieve oplossingen te faciliteren, hoe die oplossingen er uit zien (warmtenet of andere oplossingen) en wat dit betekent voor hun buurt of wijk.
  • De verantwoordelijkheid om te communiceren met inwoners hoe zij collectief en individueel aan de slag kunnen met rendabele ‘geen spijt-altijd goed’- oplossingen.
  • De verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk optrekken met en bieden van proces- en inhoudelijke ondersteuning aan collectieven van inwoners die met de handelingsalternatieven aan de slag willen, bijvoorbeeld via het organiseren van gezamenlijke inkoopacties en de dialoog in de buurt. 

De slimme wijken aanpak

Enpuls ontwikkelde samen met Milieu Centraal een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Een hapklaar stap-voor-stap plan met ondersteunende middelen voor een collectieve wijkaanpak.

De Slimme Wijken Aanpak bestaat uit een aantal onderdelen:

  1. Een overzicht van de verschillende stappen in het wijkproces
  2. Een vrij toegankelijke datatool om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de adoptiegraad van bewoners en wijken in jouw gemeente
  3. Een overzicht van 17 maatregelen pakketten afhankelijk van het soort woning
  4. Vrij beschikbare communicatiemiddelen om bewoners in jouw gemeente te activeren.

Facts & figures

1,5
miljoen huizen aardgas vrij
In 2021
Transitievisie warmte gereed
60 %
bewonders verwachtten subsidie
Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Warmtenetten Visie
Visie
Vaart maken met warmtenetten

Warmtenetten vormen een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarom doet Enpuls een serie voorstellen en aanbevelingen om vaart te maken met warmtenetten.

warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten

Redenen om te kiezen voor collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving. Lees onze beschouwing in de whitepaper.

Een Circulaire Energietransitie Van De Gebouwde Omgeving
Overige
Een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving
Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp

Honderd mensen, honderd overtuigingen. Hoe zorgt een installateur, woningcorporatie of gemeente ervoor dat mensen kiezen voor een warmtepomp. Een klantreis biedt inzicht. En geeft houvast.

Maankwartier Centrale
Persbericht
Enpuls verstevigt positie in warmtemarkt met overname infrastructuur Mijnwater

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. Vandaag hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond.

Samenwerkingen warmtepomp
Visie
Onze visie in de praktijk

Enpuls zet zich in om de grootschalige toepassing van hybride warmtepompen mogelijk te maken op de juiste plek en de juiste manier. Bekijk onze samenwerkingen.

778108306
Blog
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak

Aardgasvrij in 2050 is de stip aan de horizon, maar nu al kunnen woningen aardgasvrij-ready worden gemaakt. Om beleidsmakers en programmaverantwoordelijken bij deze uitdaging te ondersteunen, lanceerde Enpuls in 2020 de Slimme Wijken Aanpak (SWA).

Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet

Een warmtenet realiseren? Check vooraf deze lessons learned van ervaringsdeskundigen en vergroot de kans op succes!

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld
Zon windmolens
Persbericht
Neem maatschappelijke waarde wind- en zonneprojecten mee in de Regionale Energiestrategie
Windmolens zonsondergang
Webinar
Webinar: maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land
Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht

De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) hebben vandaag een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond van het centrum voor de ontwikkeling van een grootschalig duurzaam warmtenet.