Onze visie op warmte

Industriële restwarmte blijft nu goeddeels onbenut, terwijl die warmte zich juist uitstekend leent als aanjager van regionale warmtenetten. Verder is draagvlak bij nieuwe initiatieven een belangrijk aandachtspunt. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners willen overstappen naar een warmtenet? En dan is er nog de huidige organisatie die niet is ingericht op een flinke groei van het aantal nieuwe aansluitingen op warmteprojecten. Als we de kansen op deze drie vlakken benutten, dan kunnen we de transitie versnellen en op termijn doorzetten.

Kernpunten van onze visie

 • Zorg voor draagvlak
  Bij de keuze tussen een collectieve en een individuele oplossing is het sociale karakter van een wijk van belang. Daarom pleit Enpuls bijvoorbeeld om het sociale karakter van een wijk mee te wegen in de locatiekeuze van warmtenetten.
 • Maak impact met regionale warmtenetten
  Op korte termijn vaart maken met de ontwikkeling van warmtenetten, lukt alleen wanneer Nederland inzet op regionale netten. Industriële restwarmte leent zich hiervoor uitstekend: het is relatief goedkoop, de bron is op korte termijn bedrijfszeker en het warmtevolume is veelal groot. Om restwarmte beter te benutten stelt Enpuls voor om onder andere een heffing op het lozen van (industriële) restwarmte in te voeren.
 • Organiseer de uitrol goed
  Om de organisatie van warmtenetten in goede banen te leiden, is centrale sturing vanuit de Rijksoverheid nodig. Deze sturing zorgt ervoor dat andere partijen beter hun rol kunnen pakken bij de uitrol van warmtenetten. Zo hebben warmtenetten nu in de regel een onrendabele top ten opzichte van verwarming met aardgas. Vanwege deze onrendabele top komt de grootschalige uitrol van warmtenetten niet tot stand. Daarom dient de Rijksoverheid volgens Enpuls met collectief gefinancierde instrumenten te komen om warmtenetten te stimuleren.

"Het is absurd om warmte weg te koelen, terwijl we een stuk verderop juist op zoek zijn naar alternatieven om te verwarmen.”

De uitdagingen

Op dit moment spelen warmtenetten een beperkte rol in de warmtevoorziening. Slechts 5% van de woningen in Nederland is aangesloten op een warmtenet. Bovendien is de duurzaamheidsimpact van deze bestaande netten met een aandeel van 15% duurzame warmte nog zeer beperkt. Initiatieven voor nieuwe warmtenetten komen nauwelijks van de grond.

Deze drie drempels vormen de voornaamste uitdagingen: 

 1. Er is onvoldoende motief onder bewoners om over te stappen naar een warmtenet

 2. Industriële restwarmte blijft onbenut

 3. De huidige organisatie van warmtenetten is niet ingericht op een flinke groei en grootschalige uitrol

"Bij warmtenetten kom je letterlijk en figuurlijk bij mensen achter de voordeur."

Wat doet Enpuls?

In haar visie op de ontwikkeling van de warmtemarkt doet Enpuls primair een appèl op de Rijksoverheid. Centrale sturing is de sleutel tot versnelling om zo de doelen uit het Klimaatakkoord binnen handbereik te brengen.

Enpuls pakt ook zelf de handschoen op en onderneemt de komende jaren actie op drie onderwerpen uit de visielijn:

 • Enpuls stimuleert draagvlak voor warmtenetten
  Wij onderzoeken factoren die draagvlak voor warmtenetten beïnvloeden en vertalen de resultaten naar praktisch inzetbare concepten. 
 • Enpuls stimuleert warmtenetten op regionaal niveau
  Wij zijn beschikbaar als onderzoekpartner voor projecten rondom grote industriële clusters. Verder ontwikkelen en realiseren we bij Enpuls zelf projecten in de warmtemarkt.
 • Enpuls richt zich op de organisatie van de uitrol van warmtenetten
  Wij zullen pleiten voor centrale sturing en publiek eigendom voor de ontwikkeling van regionale warmtenetten. 

"Centrale sturing is de sleutel tot versnelling."

5%
Van de woningen in Nederland is maar aangesloten op een warmtenet
15%
Aandeel van duurzame warmte. Duurzaamheidsimpact is zeer beperkt
1,5 mln
Woningen van het aardgas af in 2030
Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte

Buurten duurzaam verwarmen met zonnewarmte in plaats van aardgas: onderzoek in opdracht van Enpuls en de gemeente Eindhoven laat zien dat het technisch mogelijk is. Hierbij wordt de zonnewarmte opgevangen met zonnecollectoren en opgeslagen in een seizoensbuffer. Het gebruik van zonnewarmte voor bestaande woningen staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar zou wel eens de oplossing kunnen worden voor de warmtetransitie.

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Zero Emissie laden
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?
Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Podcast Yvonne
Podcast
Hoe laten we woningeigenaren verduurzamen?
Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet

Een warmtenet realiseren? Check vooraf deze lessons learned van ervaringsdeskundigen en vergroot de kans op succes!

Nieuwsoverzicht AUG Maand 2020
Blog
Energiek Nieuws augustus 2020
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten

Redenen om te kiezen voor collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving. Lees onze beschouwing in de whitepaper.

Denmark New Energy Li
Blog
Collectieve warmte op z'n Deens

De Denen zijn al mijlenver als het gaat om duurzaam verwarmen. Hoe ze dat doen? Lees het in dit interview.

Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht

De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) hebben vandaag een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond van het centrum voor de ontwikkeling van een grootschalig duurzaam warmtenet.

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest
Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Woonplan Overview
Concept
Woonplan

Het Woonplan voorziet, nog vóór de sleuteloverdracht, in gratis online advies over hoe je je toekomstige woning kunt verduurzamen door het nemen van energiebesparende maatregelen.

Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'
Ecovat.png
Video
Wijken verduurzamen met Ecovat
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten