Onze visie op warmte

Industriële restwarmte blijft nu goeddeels onbenut, terwijl die warmte zich juist uitstekend leent als aanjager van regionale warmtenetten. Verder is draagvlak bij nieuwe initiatieven een belangrijk aandachtspunt. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners willen overstappen naar een warmtenet? En dan is er nog de huidige organisatie die niet is ingericht op een flinke groei van het aantal nieuwe aansluitingen op warmteprojecten. Als we de kansen op deze drie vlakken benutten, dan kunnen we de transitie versnellen en op termijn doorzetten.

Kernpunten van onze visie

 • Zorg voor draagvlak
  Bij de keuze tussen een collectieve en een individuele oplossing is het sociale karakter van een wijk van belang. Daarom pleit Enpuls bijvoorbeeld om het sociale karakter van een wijk mee te wegen in de locatiekeuze van warmtenetten.
 • Maak impact met regionale warmtenetten
  Op korte termijn vaart maken met de ontwikkeling van warmtenetten, lukt alleen wanneer Nederland inzet op regionale netten. Industriële restwarmte leent zich hiervoor uitstekend: het is relatief goedkoop, de bron is op korte termijn bedrijfszeker en het warmtevolume is veelal groot. Om restwarmte beter te benutten stelt Enpuls voor om onder andere een heffing op het lozen van (industriële) restwarmte in te voeren.
 • Organiseer de uitrol goed
  Om de organisatie van warmtenetten in goede banen te leiden, is centrale sturing vanuit de Rijksoverheid nodig. Deze sturing zorgt ervoor dat andere partijen beter hun rol kunnen pakken bij de uitrol van warmtenetten. Zo hebben warmtenetten nu in de regel een onrendabele top ten opzichte van verwarming met aardgas. Vanwege deze onrendabele top komt de grootschalige uitrol van warmtenetten niet tot stand. Daarom dient de Rijksoverheid volgens Enpuls met collectief gefinancierde instrumenten te komen om warmtenetten te stimuleren.

"Het is absurd om warmte weg te koelen, terwijl we een stuk verderop juist op zoek zijn naar alternatieven om te verwarmen.”

De uitdagingen

Op dit moment spelen warmtenetten een beperkte rol in de warmtevoorziening. Slechts 5% van de woningen in Nederland is aangesloten op een warmtenet. Bovendien is de duurzaamheidsimpact van deze bestaande netten met een aandeel van 15% duurzame warmte nog zeer beperkt. Initiatieven voor nieuwe warmtenetten komen nauwelijks van de grond.

Deze drie drempels vormen de voornaamste uitdagingen: 

 1. Er is onvoldoende motief onder bewoners om over te stappen naar een warmtenet

 2. Industriële restwarmte blijft onbenut

 3. De huidige organisatie van warmtenetten is niet ingericht op een flinke groei en grootschalige uitrol

"Bij warmtenetten kom je letterlijk en figuurlijk bij mensen achter de voordeur."

Wat doet Enpuls?

In haar visie op de ontwikkeling van de warmtemarkt doet Enpuls primair een appèl op de Rijksoverheid. Centrale sturing is de sleutel tot versnelling om zo de doelen uit het Klimaatakkoord binnen handbereik te brengen.

Enpuls pakt ook zelf de handschoen op en onderneemt de komende jaren actie op drie onderwerpen uit de visielijn:

 • Enpuls stimuleert draagvlak voor warmtenetten
  Wij onderzoeken factoren die draagvlak voor warmtenetten beïnvloeden en vertalen de resultaten naar praktisch inzetbare concepten. 
 • Enpuls stimuleert warmtenetten op regionaal niveau
  Wij zijn beschikbaar als onderzoekpartner voor projecten rondom grote industriële clusters. Verder ontwikkelen en realiseren we bij Enpuls zelf projecten in de warmtemarkt.
 • Enpuls richt zich op de organisatie van de uitrol van warmtenetten
  Wij zullen pleiten voor centrale sturing en publiek eigendom voor de ontwikkeling van regionale warmtenetten. 

"Centrale sturing is de sleutel tot versnelling."

5%
Van de woningen in Nederland is maar aangesloten op een warmtenet
15%
Aandeel van duurzame warmte. Duurzaamheidsimpact is zeer beperkt
1,5 mln
Woningen van het aardgas af in 2030
Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten

Redenen om te kiezen voor collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving. Lees onze beschouwing in de whitepaper.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Maankwartier Centrale
Persbericht
Enpuls verstevigt positie in warmtemarkt met overname infrastructuur Mijnwater

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. Vandaag hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond.

778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet

Een warmtenet realiseren? Check vooraf deze lessons learned van ervaringsdeskundigen en vergroot de kans op succes!

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

778108306
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte

Buurten duurzaam verwarmen met zonnewarmte in plaats van aardgas: onderzoek in opdracht van Enpuls en de gemeente Eindhoven laat zien dat het technisch mogelijk is. Hierbij wordt de zonnewarmte opgevangen met zonnecollectoren en opgeslagen in een seizoensbuffer. Het gebruik van zonnewarmte voor bestaande woningen staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar zou wel eens de oplossing kunnen worden voor de warmtetransitie.

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Wereldkaart Landingspagin
Trend
TrendPuls 5 - De energietransitie wereldwijd
Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'
Ecovat.png
Video
Wijken verduurzamen met Ecovat
Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp

Honderd mensen, honderd overtuigingen. Hoe zorgt een installateur, woningcorporatie of gemeente ervoor dat mensen kiezen voor een warmtepomp. Een klantreis biedt inzicht. En geeft houvast.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’