Onze visie

Met het Klimaatakkoord en het Klimaatplan gaat Nederland voldoen aan de belangrijkste uitgangspunten van het Europese beleid. Maar schoonheid zit hem in de details. Zoals in deze rapportage op een aantal punten is geopperd, moet minutieus gekeken worden naar de uitwerking van bestaande regels en fiscaliteit, om die meer in lijn te brengen met de nieuwe realiteit.

Vijf thema's

In totaal bestaat het CEP pakket uit acht individuele richtlijnen en verordeningen. Elke lidstaat mag zelf deze richtlijnen interpreteren en naar nationale wetgeving omzetten om de EU-doelen uit de richtlijn te behalen. De verordeningen daarentegen zijn direct bindend en gelden voor de gehele EU. Het CEP is opgebouwd uit de volgende vijf thema’s:

  1. Energieprestaties gebouwen; vereisten voor bestaande en nieuwbouw
  2. Hernieuwbare energie; toekomstige energiemix binnen de EU
  3. Energiebesparing; belemmeringen wegnemen t.a.v. energiebesparing
  4. Governance van de energie-unie; organisatie binnen Europa
  5. Elektriciteitsmarkt; wetgeving voor de electriciteitsmarkt

Onder deze thema’s vallen acht besluiten die bijdragen aan de gestelde doelen voor 2030.

Gestelde doelen voor 2030:

40%
Minder broeikasgassen
32%
Energieverbruik uit hernieuwbare bronnen
32.5%
Energie-efficiëntie
Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #21
Waterstof.jpg
Download
Onderzoek opwek groene waterstof
Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #19
Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #20
Mossel
Blog
Een windmolen als mosselkwekerij

Toekomstbeeld van de Universiteit van Wageningen: in 2120 zwemmen dolfijnen in de Noordzee en eten we mosselen gekweekt op windmolens in zee. Lees alles over de toekomst.

Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

Strand
Blog
Kunnen we nog om klimaatveranderingen heen?

Moeten we niet eens rekening gaan houden met de gevolgen van klimaatverandering in plaats van alleen maar druk bezig te zijn met het voorkomen? Leon Piepers vindt van wel.

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Boer In Veld
Concept
Beregenen op ZON

Wil jij jouw op boerderij je dieselwerktuigen electrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Energie observer.png
Blog
Drijvend laboratorium voor duurzame energie

De Energy Observer is een varend laboratorium voor duurzame energie. Een schip van én voor de toekomst.

Wonboyn
Blog
Hoe lang kun je je adem inhouden?
Waterdruppels op blad
Blog
Waterstof niet in de auto, wel voor de industrie

Groene waterstof is onmisbaar voor de energietransitie, maar de toekomstige brandstof voor onze auto’s is het niet.

Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Studenten Klimaat
Blog
Studenten vragen om wake-up call voor klimaat
Grid Flex Heeten
Video
GridFlex Heeten