Onze visie

Met het Klimaatakkoord en het Klimaatplan gaat Nederland voldoen aan de belangrijkste uitgangspunten van het Europese beleid. Maar schoonheid zit hem in de details. Zoals in deze rapportage op een aantal punten is geopperd, moet minutieus gekeken worden naar de uitwerking van bestaande regels en fiscaliteit, om die meer in lijn te brengen met de nieuwe realiteit.

Vijf thema's

In totaal bestaat het CEP pakket uit acht individuele richtlijnen en verordeningen. Elke lidstaat mag zelf deze richtlijnen interpreteren en naar nationale wetgeving omzetten om de EU-doelen uit de richtlijn te behalen. De verordeningen daarentegen zijn direct bindend en gelden voor de gehele EU. Het CEP is opgebouwd uit de volgende vijf thema’s:

  1. Energieprestaties gebouwen; vereisten voor bestaande en nieuwbouw
  2. Hernieuwbare energie; toekomstige energiemix binnen de EU
  3. Energiebesparing; belemmeringen wegnemen t.a.v. energiebesparing
  4. Governance van de energie-unie; organisatie binnen Europa
  5. Elektriciteitsmarkt; wetgeving voor de electriciteitsmarkt

Onder deze thema’s vallen acht besluiten die bijdragen aan de gestelde doelen voor 2030.

Gestelde doelen voor 2030:

40%
Minder broeikasgassen
32%
Energieverbruik uit hernieuwbare bronnen
32.5%
Energie-efficiëntie
Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Energiek Nieuws Week 25 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 25
Energiek Nieuws Week 26 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 26
Energiek Nieuws Week 27 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 27
Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

Boer In Veld
Concept
Beregenen op ZON

Wil jij jouw op boerderij je dieselwerktuigen electrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Energie observer.png
Blog
Drijvend laboratorium voor duurzame energie

De Energy Observer is een varend laboratorium voor duurzame energie. Een schip van én voor de toekomst.

Mossel
Blog
Een windmolen als mosselkwekerij

Toekomstbeeld van de Universiteit van Wageningen: in 2120 zwemmen dolfijnen in de Noordzee en eten we mosselen gekweekt op windmolens in zee. Lees alles over de toekomst.

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld
Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype
Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #20
Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #21