Challenge 1: Meer duurzame opwek, ondanks de congestie op het elektriciteitsnet

De productie van elektriciteit uit wind en zon groeit gestaag. En dat is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar in steeds meer gebieden in Nederland lijkt er geen ruimte meer te zijn voor nieuwe projecten. Het elektriciteitsnet is vol, met name op hoogspanningsniveau. Nieuwe initiatieven voor duurzame opwek willen we echter niet uitstellen of vertragen. Onze uitdaging luidt daarom: Hoe kunnen we in gebieden waar het elektriciteitsnet vol is toch nieuwe duurzame energie opwek faciliteren? Denk hierbij aan oplossingen voor de korte termijn, die binnen 1 à 2 jaar toepasbaar zijn.

Er is ruimte voor allerlei soorten oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, beter gebruik maken van bestaande aansluitingen, zon op daken, microgrids, niets is te gek. 

Challenge 2: Duurzaam wonen in de wijk

Gemeenten geven in hun transitievisies warmte aan waar ruimte is voor collectieve warmtevoorzieningen in de wijken. In deze wijken is ook ruimte voor andere maatwerk oplossingen, zoals isolatie en de hybride warmtepomp. Voor de wijkuitvoeringsplannen willen gemeenten weten welke voorkeuren er leven. In soort maatregelen, tempo, te besteden bedrag, samen of ieder huishouden alleen. Op welke creatieve manier kan de gemeente deze uitvraag organiseren? Hoe kan zij daarbij maximaal steun hebben van bestaande initiatieven en organisaties, zoals energiecoöperaties? Op welke wijze delen we de resultaten met bewoners? Hoe krijgt een woningeigenaar binnen een eventuele (wijk)aanpak toch maatwerk? 

We zijn op zoek naar oplossingen die ertoe leiden dat bewoners zich meegenomen voelen in de plannen van de gemeenten, zodat bewoners handelingsperspectief krijgen en dus echt stappen gaan nemen.

Challenge 3: Groen gas, het natuurlijke alternatief

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. We zien het als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Bij energietoepassingen waarvoor elektriciteit niet de meest geschikte energiedrager is, vormt groen gas een waardevol, duurzaam alternatief. Bijvoorbeeld voor de verwarming van moeilijk te isoleren huizen. Of als brandstof voor industriële processen die lastig te elektrificeren zijn. Ook als grondstof in de industrie zal groen gas een belangrijke rol gaan spelen. Verder zijn de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur zeer laag, omdat groen gas gedistribueerd kan worden via het bestaande gasnet. 

Om de waarde van groen gas optimaal te benutten is het creëren van lokaal draagvlak van essentieel belang. We zijn op zoek naar oplossingen om dit lokale draagvlak te optimaliseren of oplossingen die groen gas bekender maken bij het grote publiek.

Selectiecriteria

De jury beoordeelt alle inzendingen op basis van selectiecriteria:

  • Impact op de challenge: In hoeverre draagt jouw concept bij aan het oplossen van de uitdaging?
  • Team: In hoeverre heeft de inzender de toewijding en het vermogen om het concept tot de markt te brengen?
  • Klantacceptatie: Sluit jouw inzending aan op een relevante klant-/marktbehoefte? Is dat al getest of onderzocht?
  • Schaalbaarheid: In hoeverre, en hoe snel, is dit concept op te schalen en te implementeren? Wie gaat dit doen? Is hiervoor al een organisatie in zicht?
  • Match met ons aanbod: In hoeverre past ons aanbod bij de fase waarin jouw concept zich bevindt?