Alexander Savelkoul

Manager Transitie Energiesysteem

"De energietransitie is een uitdaging die vraagt om veel creativiteit en toewijding. De Enpuls Challenge biedt ons de kans om de beste ideeën voor de energietransitie te vinden en deze te ondersteunen. We zijn vooral op zoek naar ideeën die impact kunnen maken, die schaalbaar zijn, gedragen door een toegewijd team. Die helpen we graag verder!"

Marieke van Amstel

Manager Transitie Industrie

"Door de complexiteit van de energietransitie zien we dat er oplossingen nodig zijn die sectoren aan elkaar verbindt. De vraagstukken die er nu zijn kunnen niet meer binnen één sector opgelost worden. Daarom is er verbinding nodig tussen de sectoren. In de Enpuls challenge ben ik dan ook op zoek naar ideeën waardoor verschillende partijen in de energietransitie elkaar beter leren begrijpen zodat we gebruik kunnen maken van elkaars kennis en komen tot betere oplossingen."

Bram Gerrist

Manager Conceptontwikkeling

"Binnen Enpuls ben ik verantwoordelijk voor de conceptontwikkeling. Ik hoop op inzendingen waar we duurzame impact mee kunnen realiseren om de energietransitie in Nederland te versnellen.

Bij de inzendingen zijn er 3 punten waar ik altijd naar kijk:

  1. Is de ‘job to be done’ duidelijk, dus welk probleem lost mijn oplossing op!
  2. Is er commitment! Een betrokken team/deelnemer die er voor wil gaan en ook relevante kennis inbrengt.
  3. Is er een idee waarbij de wens van de gebruiker gecombineerd wordt met wat technisch en economisch haalbaar is."

Frank van Rossum

Manager Exploreren

"De energietransitie is een complexe transitie met vele oplossingsrichtingen, welke nog maar mondjesmaat verkend zijn. Ik hoop dat we met de Enpuls Challenge verfrissende, verrassende en unieke ideeën en/of concepten te zien krijgen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de energietransitie in Nederland. Ik kijk daarbij voornamelijk naar de originaliteit van het concept/idee, het team dat het moet gaan realiseren en de aandacht die er is voor de eindgebruiker/klant."

Monique Jansen

Manager Transitie Gebouwde Omgeving

''Duurzaamheid zit bij mij in de genen. En ik realiseer mij ook dat niet iedereen zo denkt en handelt. De energietransitie in de gebouwde omgeving is een ongelooflijke uitdaging. En daarin wil ik oog houden voor iedereen. Mijn missie is dan ook de energietransitie tastbaar maken en handelingsperspectief bieden, zodat iedereen de volgende stap gaat doen! Met de winnaar van Enpuls Challenge wil ik die uitdaging graag aangaan.''