#1: The Solar Challenge

Hoe kunnen we het groeiend aandeel zonne-energie slim combineren met energievraag in woonwijken en op bedrijventerreinen? 
Zonne-energie maakt een stormachtige groei door. Dat is een heel mooie ontwikkeling. Er zijn echter ook uitdagingen bij de inpassing in de ruimte, in het net en straks mogelijk in de markt. Hoe zorgen we ervoor dat zonne-energie optimaal gebruikt kan worden op de plekken waar de energievraag toeneemt? We zijn op zoek naar oplossingen in de vorm van energy communities, lokale energiemarkten en/of een flexibel netwerk. En vergeet niet de menselijke maat. Technologische innovaties zijn nodig, maar de wil om te veranderen is doorslaggevend voor het succes. Lukt het jou om mensen in de juiste beweging te krijgen met jouw concept? Schrijf je dan nu in voor de The Solar Challenge! 

#2: The E-driving Challenge

Hoe overtuig en enthousiasmeer jij elke consument om elektrisch te rijden?
Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal. Niet-zakelijke rijders zijn de ‘next generation’ elektrische rijders. Voor hen voelt elektrisch rijden nog ver weg. De auto is te duur, de range te klein en opladen is volgens hen lastig. Onze ambitie is dat elke consument elektrisch wil rijden en hiervoor geen belemmeringen ziet. We zijn op zoek naar oplossingen die beren op de weg wegnemen. Hoe overtuigen we automobilisten om de overstap te maken naar elektrisch vervoer? Overtuig ons van jouw concept en schrijf je in voor The E-driving Challenge! 

#3: Living in the Future

Hoe maken we van verduurzamen een 'wannahave'? 
Op welke manieren zijn bewoners in beweging te krijgen om hun woning te verduurzamen? Bijna iedereen ziet de meerwaarde van verduurzamen in, toch onderneemt nog maar een klein deel van woningeigenaren actie. We zien dat het belangrijk is om aan te sluiten bij individuele behoeftes en situaties. Waar de één zich laat leiden door enkel financiële prikkels zijn anderen enkel in beweging te krijgen als verduurzamen comfort oplevert. We zijn op zoek naar oplossingen waarbij de individuele situatie het uitgangspunt is, maar waarmee we wel een hele groep kunnen bewegen. De focus moet niet liggen op 'verduurzamen' maar op de meerwaarde van verduurzamen. Denk aan comfort, financiële voordelen en gezondheid: living in the future. Maakt jouw idee dit mogelijk? 

Wildcard: Sustainable Development Goals

Welke kruisbestuiving gaat de wereld duurzamer maken? 
We staan voor een maatschappelijke transitie. Een transitie waarbij we naar een duurzame toekomst streven, een wereld in harmonie. De energietransitie levert een belangrijke bijdrage aan deze duurzame wereld. Vanuit de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties wordt richting gegeven aan het bereiken van deze ambitieuze doelen. Als Enpuls vinden wij het interessant om crossovers te creëren tussen de verschillende doelen. Wij zijn op zoek naar maatschappelijk relevante ideeën om de wereld te verbeteren en de energietransitie daarmee een boost te geven. 

Selectiecriteria

De jury beoordeelt alle inzendingen op basis van selectiecriteria:

  • Impact op de challenge: In hoeverre draagt jouw concept bij aan het oplossen van de uitdaging?
  • Team: In hoeverre heeft de inzender de toewijding en het vermogen om het concept tot de markt te brengen?
  • Klantacceptatie: Sluit jouw inzending aan op een relevante klant-/marktbehoefte? Is dat al getest of onderzocht?
  • Schaalbaarheid: In hoeverre, en hoe snel, is dit concept op te schalen en te implementeren? Wie gaat dit doen? Is hiervoor al een organisatie in zicht?
  • Match met ons aanbod: In hoeverre past ons aanbod bij de fase waarin jouw concept zich bevindt?