SLOE.jpg

The Secret Life of Energy

Ahad Katera zelf is een entrepreneur uit Dar-es-Salaam, Tanzania. Dar-es-Salaam is een van de snelst groeiende steden in Afrika en kent meer en meer afval en een groeiende vraag naar voedsel. Katera weet dit probleem om te zetten naar een oplossing: zijn bedrijf maakt van afval mest. Om in een wereld waar vruchtbare grond kostbaar is.

Tijdens deze twee weken hebben we samen een innovatiepressurecooker doorlopen. En hebben we energie, duurzaamheid aan ondernemerschap gekoppeld om tot nieuwe inzichten te komen. Een nieuwe blik op energie: The Secret Life of Energy. We hebben gekeken naar nieuwe manieren om energiegedrag te beïnvloeden en de stap richting duurzaamheid te maken. Zo lag de focus onder andere op de impact van voedselproductie en -consumptie op energieverbruik en CO2-uitstoot.

Het meest waardevolle aan The Secret Life of Energy en de samenwerking met Ahad Katera was misschien wel het proces zelf en de inspiratie die loskwam. Organisator Maurijn de Heus: “In totaal hebben er meer dan 40 mensen van allerlei pluimage meegedaan. Het was echt een estafette waarin we het stokje van de innovatiepressurecooker telkens doorgaven. Ik zag blije gezichten en hoorde veel inspirerende ideeën. Deelnemers gaven aan dat ze het heel prettig vonden vanuit een ander perspectief naar de energietransitie te kijken. Zelf vond ik Katera’s ondernemende blik het meest waardevolle. We hebben echt iets los kunnen maken binnen Enpuls en Enexis.”