Webinar Slimme Wijken

Onder de altijd enthousiaste leiding van Harm Edens gingen Cor Brockhoven (Enpuls), Maarten van Poelgeest (voorzitter van het uitvoeringsoverleg van de gebouwde omgeving) en de gemeenten Helmond, Tilburg en Hengelo op 3 december jl. met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen bij de collectieve wijkaanpak. Want de woningvoorraad in Nederland is heel divers, dus wat is er voor nodig om schaalgrote te bereiken? En welke rol heeft de gemeente hierin als proces-regisseur? Dit en meer hoor je in het webinar slimme wijken. 

 

Het wijkproces in kaart

Met het proces wijkaanpak is in kaart gebracht welke stappen er genomen moeten worden om groepen woningeigenaren in beweging te zetten in het aardgasvrij-klaar maken van hun woningen. Het proces wijkaanpak bestaat uit de volgende fases: 

0. Bepalen van de warmtestrategie
1.  Bestuurlijke voorbereiding collectieve aanpak warmtetransitie
2. Selecteren en initiëren van kansrijke collectieven
3. Fuseren van belangen binnen het doelgebied
4. Organiseren van uitvoering
5. Leren en delen

Binnen 5 minuten inzicht in de meest kansrijke wijken en bewoners in jouw gemeente

Hoe? Met een datatool speciaal ontwikkeld om kansrijke gebieden te achterhalen voor een effectieve wijkaanpak. Deze tool is anders dan andere tools omdat het zich richt op socio-demografische gegevens. Het geeft snel en eenvoudig inzicht in:

  • De verwachte adoptiegraad per wijk
  • De segmentatie mogelijkheden
  • Het besparingspotentieel per wijk

Maatregelenpakket op maat voor 17 woningtypen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft verschillende woningtypen gedefinieerd die de woningvoorraad van Nederland representeren. Op basis van deze woningtypen hebben we maatregelenpakketten op maat gemaakt met de focus op isolatie en subsidies. Je krijgt direct inzicht in wat per woning de beste stappen zijn om te nemen met details als:

  • Verduurzamingsmogelijkheden
  • Kosten
  • Energiebesparing
  • Terugverdientijd

Communiceren met bewoners over de Slimme Wijken Aanpak met onze formats

Om de cirkel rond te maken zijn er ook communicatieformats en -uitingen te vinden op de portal. Deze zijn onder de eigen gemeentenaam in te zetten. Je kunt hierbij denken aan standaard formats in te zetten voor huis-aan-huisbladen of abri’s. Ook aan uitingen voor 1-op-1 communicatie met bewoners is gedacht.

Bewoners in jouw gemeenten een concreet stappenplan bieden voor het verduurzamen van hun huis

Op www.mijnslimmewijk.nl kunnen bewoners snel en eenvoudig uitrekenen welke mogelijkheden er zijn voor de verduurzaming van hun huis. Zij krijgen inzicht in de kosten, wat de energiebesparing is en wat de terugverdientijd is. 

Cor Brockhoven Manager Collectieve Duurzame Wijken
"Gemeenten en bewoners ondersteunen om stap-voor-stap energiezuinig en comfortabel te kunnen wonen."

1,5
Miljoen huizen in 2030 aardgasvrij
In 2021
Transitievisie Warmte gereed
60%
Inwoners verwacht subsidie