Inzet van restwarmte en CO2 belangrijk voor klimaatneutrale glastuinbouw

Het gezamenlijke project - Osiris - heeft als doel om een CO2-reductie te realiseren van ruim 100.000 ton CO2 per jaar. Dit is te vergelijken met de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 31.000 huishoudens. Een belangrijke mijlpaal voor de tuinders op hun weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw. Om dit te bereiken, hebben de partners een passende SDE++ regeling van de overheid nodig. Deze regeling moet investeerders helpen het verschil tussen prijzen voor fossiele brandstoffen en duurzame alternatieven op te heffen.

Reststromen hergebruiken

ln de moderne afvalenergiecentrale ReEnergy zet SUEZ jaarlijks 360.000 ton niet-recyclebaar afval om in energie en grondstoffen. Maar dit kan nog beter. De reststromen zoals restwarmte en CO2, kunnen goed worden benut in de glastuinbouw in de regio.

Bij de teelt van groente, fruit en sierplanten in het glastuinbouwgebied Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland - een coöperatie van glastuinbouwondernemers in Dinteloord - wordt nu nog aardgas gebruikt. De warmte en CO2 die hiermee worden geproduceerd, kunnen ook door SUEZ ReEnergy worden geleverd, zodat deze reststromen op een goede manier kunnen worden hergebruikt.

'We verminderen het aardgasverbruik met 100 miljoen m3'

'Als tuinders delen wij de ambitie uit het Tuinbouwakkoord om tegen 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te realiseren. Onze samenwerking met Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy is een goed voorbeeld van systeemintegratie: het afval van de één, is grondstof voor de ander. Hiermee zijn we in staat om op korte termijn het jaarlijks aardgasverbruik met bijna 100 miljoen m3 te verminderen.'

'Deze ketensamenwerking levert ons een besparing op van 100.000 ton CO2 en 63.000 kilo stikstof per jaar in de gemeente Steenbergen', vertelt Ardie van Honk, adviseur verduurzaming namens Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland.

Huidige SDE++ regeling niet passend

Voor het afvangen van restwarmte en CO2, de aanleg van leidingen en de levering van energie aan de glastuinbouw is een investering van 100 miljoen euro nodig. Met het oog op de aanleg en het beheer van de leidingen die de warmte en CO2 naar de glastuinbouwgebieden transporteren, is SUEZ in overleg met netwerkbedrijf Enpuls Warmte Infra. Deze dochteronderneming van de Enexis Groep ontwikkelt en realiseert warmte infrastructuur.

De partners hebben voor het project de steun van de overheid nodig om het verschil tussen ‘fossiele’ kostprijzen en duurzame alternatieven op te heffen. Voor het dekken van dit verschil is de huidige SDE++ regeling namelijk niet passend, omdat hierin nog geen categorie is opgenomen voor de afvang van CO2 en levering van deze CO2 aan de glastuinbouw. 

Een positieve impact op de energietransitie

'De projectpartners rekenen op de overheid om de subsidieregeling SDE++ 2021 wel passend te krijgen voor dit project. Hierbij is enige haast geboden, omdat de installatie van SUEZ ReEnergy in 2023 in groot onderhoud gaat', zegt Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy.

'Een investeringsbeslissing moet hierdoor uiterlijk eind 2021 worden genomen De reden hiervoor is dat de levertijd voor installatie-onderdelen - zoals warmtewisselaars en reactoren - een lange aanlooptijd hebben. Ondertussen starten we wel de vergunningsprocedures op.'

'Dit project sluit aan bij de plannen voor een regionaal warmtenet, dat deel uitmaakt van het beleidsplan Regionale Warmtestructuur van RES West-Brabant', vertelt Mark Bouw, manager Warmte Infra bij Enpuls. 'Dit project maakt het dus mogelijk om een aanzienlijke positieve impact op de energietransitie in de provincie te realiseren.'

Meer weten over warmte infra?

Ben je benieuwd naar de visie van Enpuls op warmte infra? Of wil je meer lezen over projecten, samenwerkingsverbanden en learnings? Lees dan alles over wat we op dat vlak doen. 

778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Maurijn 1.jpg
Blog
Wat vindt één van de bedenkers van Koffiedik er zelf van?

Bestaat de ideale oplossing in de toekomst van de energietransitie? Laat je inspireren door Koffiedik. Voor iedereen geïnteresseerd in duurzaamheid en verandering een must hear. Hoe ervaart medebedenker en Enusualexplorer Maurijn de Heus het luisteren zelf?

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten
171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

778108306
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente
Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte

Buurten duurzaam verwarmen met zonnewarmte in plaats van aardgas: onderzoek in opdracht van Enpuls en de gemeente Eindhoven laat zien dat het technisch mogelijk is. Hierbij wordt de zonnewarmte opgevangen met zonnecollectoren en opgeslagen in een seizoensbuffer. Het gebruik van zonnewarmte voor bestaande woningen staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar zou wel eens de oplossing kunnen worden voor de warmtetransitie.

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen

Het tekort aan laadpalen in Nederland neemt toe. Uit onderzoek van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, blijkt dat in ruim 1 op de 3 buurten de laadpalen overbezet zijn.

Denmark New Energy Li
Blog
Collectieve warmte op z'n Deens

De Denen zijn al mijlenver als het gaat om duurzaam verwarmen. Hoe ze dat doen? Lees het in dit interview.

Jongetje Dat In De Plas Springt
Trend
TrendPuls 4 - Klimaatadaptie

Het tegengaan van de opwarming van de aarde alleen is niet de oplossing. In TrendPuls 4 lees je alles over klimaatadaptie. Trends, innovaties en onze visie daarop.

Energiebesparing
Blog
Zet energiebesparing op 1

'Zet in op isoleren, iedereen in de wachtstand levert sowieso geen versnelling op. Lees meer over individuele energiebesparing.

warmtenet - 2 buizen.jpg
Persbericht
Onderzoek naar aanleg warmtenet in Emmen

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in Emmen.

Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht

De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) hebben vandaag een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk onderzoek te doen naar de geschiktheid van de ondergrond van het centrum voor de ontwikkeling van een grootschalig duurzaam warmtenet.

warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten

Redenen om te kiezen voor collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving. Lees onze beschouwing in de whitepaper.

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld

De winnaars van de Enpuls Challenge zijn bekend! Tarnoc, een volledig elektrische, enorm efficiënte verwarmingsketel. CityBarge, een uitgekiend transportsysteem voor in de stad met kleine, elektrische boten, kanalen en grachten hergebruiken. En #iLeco, slimme software waarmee buurten en bewoners zoveel mogelijk hun zelf opgewekte #energie kunnen gebruiken.

Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Hoor het in onze webinar op donderdag 5 november!

Nieuwsoverzicht AUG Maand 2020
Blog
Energiek Nieuws augustus 2020
50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest

Is jouw huis geschikt voor een (hybride) warmtepomp? De 50-gradentest geeft inzicht. Standaard staan cv-ketels afgesteld op 80 °C, dat is vaak niet nodig. Door je cv op 50 °C te zetten, sla je twee vliegen in één klap. Je bespaart energie en weet meteen of je huis geschikt is voor een warmtepomp, of dat eerst meer isolatie nodig is.