Maatschappelijke kosten baten analyse

In het onderzoek zijn zon op landbouwgrond, zon op bedrijfsdaken, en zon op daken van particulieren met elkaar vergeleken. Hierbij is niet alleen gekeken naar hoe rendabel de verschillende opties zijn voor investeerders, maar zijn ook de maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht. Denk hierbij aan noodzakelijke netverzwaringen, impact op het landschap en werkgelegenheid.

In deze omvangrijke vergelijking zijn in 2020 zonnepanelen op bedrijfsdaken maatschappelijk gezien de beste optie. In 2030 zijn dat panelen op daken van particulieren. Dat komt omdat zonprojecten op landbouwgrond meer maatschappelijke kosten veroorzaken. Op dit moment kiezen ontwikkelaars vaak wel voor panelen op landbouwgrond, omdat deze locaties voor hen het meest rendabel zijn. Uit het onderzoek blijkt dat dit vanuit maatschappelijk perspectief niet ideaal is. Overheden zouden meer prikkels moeten geven om deze maatschappelijke kosten zoveel mogelijk te vermijden.

Betere prikkels

Het is wenselijk dat ontwikkelaars bij hun investeringsbeslissing ook rekening houden met maatschappelijke kosten. Dat kan bereikt worden door meer prikkels te introduceren. Hiervoor zijn verschillende opties.

Enerzijds kan de overheid stimuleren dat opgewekte elektriciteit gelijkmatiger teruggeleverd wordt, of lokaal verbruikt wordt op momenten dat de zon schijnt. Hierdoor kunnen omwonenden profiteren van de duurzame energie en zijn netverzwaringen minder snel noodzakelijk, waardoor de maatschappelijke kosten van zon op landbouwgrond lager worden.

Een ander optie is om zonneparken te laten meebetalen aan noodzakelijke netverzwaringen en andere maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door middel van een elektriciteitsnettarief voor energieproducenten. Een dergelijk tarief is er nu niet in Nederland.

SDE-systematiek

Ook de SDE-systematiek voor subsidiëring van duurzame energie kan meer rekening houden met maatschappelijke effecten. Dit zou betekenen dat panelen op bedrijfsdaken nog sterker gestimuleerd moeten worden, evenals eigen verbruik van de energie en energieopslag. Door de SDE slimmer in te steken hoeft zon op landbouwgrond niet minder aantrekkelijk te worden, maar krijgen projectontwikkelaars wel de juiste prikkels om maatschappelijke kosten, zoals netverzwaring, zoveel mogelijk te vermijden.

Zonnepanelen op woningen

Uit het onderzoek blijkt dat zonnepanelen op woningen van de drie onderzochte opties in 2020 als minst goede optie uit de bus komt. Dat komt vooral omdat panelen van particulieren op dit moment zonder saldering of belastingvoordeel economisch gezien het minst rendabel zijn. Dit verbetert aanzienlijk richting 2030 en daarna, dan zijn particuliere panelen vergelijkbaar met de andere opties. De komende jaren zal het elektriciteitsnet steeds voller raken. Waardoor het nóg belangrijker is dat panelen geplaatst worden op locaties waar tijdens de opwek ook energieverbruik is. Panelen op woningen voldoen daar over het algemeen het beste aan – en dat is terug te zien in de resultaten van deze studie.

Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.

171006 2951
Persbericht
Enpuls Warmte Infra betrokken bij drie proeftuinen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 19 nieuwe wijken aangewezen als proeftuin aardgasvrije wijken. Bij 3 wijken is Enpuls Warmte Infra betrokken. Het gaat om wijken in Deventer, Roermond en ’s-Hertogenbosch. Het doel is om per gemeente ongeveer 500 bestaande woningen op termijn aardgasvrij of aardgasvrij-ready.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Bekijk voor het antwoord op deze vragen de webinar gehouden op donderdag 5 november terug.

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken
Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype
Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden
Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof
Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’
Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’
afbeelding home - logo wit.jpg
Trend
Enpuls Challenge

Wie bedenkt dé oplossing voor nieuwe energie? Ga jij de uitdaging aan? Dien dan vanaf nu tot en met uiterlijk 30 april je product, dienst, instrument, organisatie of ander briljant concept in op één van de vier uitdagingen en maak kans op uitgebreide ondersteuning van Enpuls.

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen
Meter
Video
Een terugblik met Enpuls Challenge winnaar Sobolt