Deens voorbeeld

In landen om ons heen wordt zonnewarmte al sinds tientallen jaren sinds toegepast. In Denemarken beheren lokale coöperaties 'warmtefabrieken’ die gebruik maken van zonnevelden met zonnecollectoren. Deze ervaringen inspireerden Enpuls en de gemeente Eindhoven tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor een kleinschalig project in een stadswijk.

Voordelen van zonthermie

  • 100% groene energie uit oneindige bron.
  • Weinig aanpassingen aan huizen nodig.
  • Vaste energieprijs nu en in de toekomst.
  • Onafhankelijkheid van grote energieleveranciers.
  • Lage onderhoudskosten.
  • Medezeggenschap van bewoners zorgt voor draagvlak.

Het onderzoek

Het onderzoek naar zonthermie vond plaats in Prinsejagt3, een buurt in Eindhoven met jaren zestig woningen, rondom een grasveld. De gemeente Eindhoven en Enpuls keken samen met enthousiaste buurtbewoners naar de ruimte en mogelijkheden voor de aanleg van een kleinschalig warmtenet met zonthermie voor tien tot maximaal honderd woningen. Het project kreeg de toepasselijke naam SunCity.

Resultaten

Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat zonthermie voor deze buurt technisch mogelijk is. Alle gebruikte technieken bestaan al. Met de combinatie van opwek-warmtenet-opslag ontstaat een innovatief en duurzaam warmteconcept, dat potentie heeft als onderdeel van de energietransitie in bestaande buurten. Toch wordt het project niet uitgevoerd, want de kosten vallen veel hoger uit dan verwacht.

Vervolg

Advies- en ingenieursbureau Bilfinger Tebodin toonde aan dat het een stuk goedkoper kan, maar nog altijd bleef een investering nodig van 100.000 euro per woning. Om die reden besloten Enpuls en de gemeente Eindhoven de pilot niet uit te voeren. Toch zien zowel de gemeente als Enpuls een toekomst voor zonthermie, bijvoorbeeld bij nieuwbouwwoningen of in grootschaliger projecten. Zeker als in de toekomst de prijzen van de gebruikte technieken dalen.

Meer informatie

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
778108306
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Warmtenetten Visie
Visie
Vaart maken met warmtenetten

Warmtenetten vormen een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarom doet Enpuls een serie voorstellen en aanbevelingen om vaart te maken met warmtenetten.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet

Een warmtenet realiseren? Check vooraf deze lessons learned van ervaringsdeskundigen en vergroot de kans op succes!

warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten

Redenen om te kiezen voor collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving. Lees onze beschouwing in de whitepaper.

Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'
Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Wijkie E Earn
Concept
Wijkie en EARN-E
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp
Meter
Video
Een terugblik met Enpuls Challenge winnaar Sobolt