onderzoek opwek groene waterstof

onderzoek opwek groene waterstof

Is de productie van groene waterstof economisch haalbaar? Enpuls onderzocht dit in samenwerking met TNO en DNV GL.

Groene waterstof - de heilige graal of een hype?

Enpuls heeft een doel: de energietransitie versnellen. Binnen de energietransitie zal waterstof een belangrijke energiedrager worden, zo is de verwachting. Dit zal dan wel waterstof van duurzame herkomst moeten zijn.

Enpuls heeft samen met TNO en DNV GL onderzocht of de productie van groene waterstof economisch haalbaar is en hoe dit kan bijdragen aan maatschappelijk verantwoord netbeheer. Het onderzoek heeft geleid tot een eindrapportage bestaande uit drie modules en een samenvatting.

Eindrapport 1 Groene Waterstof Technologiebeoordeling

Rapport 1 beschrijft de diverse productietechnologieën voor groene waterstof.

Eindrapport 2 Groene Waterstof Marktpotentie productiefaciliteiten

Rapport 2 beschrijft de marktpotentie van waterstof in de energietransitie en 4 usecases.

Eindrapport 3 Groene Waterstof Businessmodel en businesscase

Rapport 3 geeft inzicht in de business modellen voor de 4 usecases en de bijbehorende business cases. Ook is onderzocht in hoeverre de flexibiliteit van elektrolyzers kan worden ingezet ten behoeve van het netbeheer en hoe dit de businesscase beïnvloedt.

Eindrapport Groene Waterstof Samenvatting & resultaten

Rapport 4 bevat de samenvatting en resultaten. Alle rapporten zijn vrij te gebruiken en inzetbaar voor diverse doeleinden.

Nieuwsbrief inschrijven