Waterstof als energiedrager

Waterstof als energiedrager

Is waterstof de heilige graal? We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is. En of we wel genoeg waterstof hebben om het breed te gebruiken. Wij zien waterstof als een essentieel van de energietransitie, maar het is niet de heilige graal.

Onze visie op waterstof

Waterstof heeft de technische potentie om een duurzame, CO2-vrije energiedrager te zijn voor veel toepassingen. Bijvoorbeeld warmteproductie, elektriciteitsproductie en als grondstof in de industrie. Andere toepassingen zijn minder interessant. De beschikbaarheid van betaalbare CO2-vrije waterstof afhankelijk van de ontwikkeling van technologie en -infrastructuur. 

Onderzoek groene waterstof

Samen met TNO en DNV.GL deden we onderzoek naar de mogelijkheden van en met groene waterstof. Dat leverde waardevolle inzichten op over:

Als je graag eerst een samenvatting leest van onze bevindingen, bekijk dan de samenvatting waarin we de 3 onderwerpen bondig toelichten. 

Podcast: waterstof

In onze podcast gaan Alexander Savelkoul en Jan Willem van de Groep (Factory Zero) in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van waterstof als energiedrager. Moeten we vol inzetten op waterstof als belangrijkste energiedrager? Of zijn we nog lang niet zover? 

In 2020 slechts 5% van totale energieverbruik verzorgd door waterstof
Kosten van waterstof per km (auto)
Energie die vrijkomt bij de verbranding van waterstof. 3x zoveel als bij aardgas.

Nieuwsbrief inschrijven