Toepassingen van onze visie

Toepassingen van onze visie

Enpuls zet zich in om de grootschalige toepassing van hybride warmtepompen mogelijk te maken op de juiste plek en de juiste manier. Dat doen we door:

  • Onderzoek gericht op het ontwikkelen van kennis
  • Kennisoverdracht om andere partijen te ondersteunen
  • Lobby voor benodigde beleidsmatige of marktgerichte acties
  • Ontwikkelen van concepten die drempels wegnemen

Kenmerkend voor de manier van werken van Enpuls is dat we altijd kijken naar de maatschappelijke en sociale impact van veranderingen. We werken samen met relevante partners. 

Manifest rendementseis

Met de ondertekening van het manifest Invoering van een rendementseis voor verwarmingsinstallaties in gebouwen en versnellen transitie naar alternatieven ondersteunt Enpuls de toepassing van duurzame verwarmingssystemen. Enpuls zal zich in blijven zetten voor aanpassing van het beleid om grootschalige toepassing van hybride warmtepompen mogelijk te maken. 

Keuzetool duurzaam verwarmen

Met de keuzetool duurzaam verwarmen wordt een handreiking gedaan aan installateurs en andere professionals. De tool biedt op basis van woningkenmerken inzichten voor het maken van juiste keuzes uit duurzame verwarmingstechnieken en aanvullende maatregelen. 

Green Deal

Enpuls heeft de Green deal voor Ontwikkeling Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken ondertekend. Daarmee zet Enpuls zich in voor opleiding van installateurs. Naast de opleidingscentra probeert Enpuls haar kennis over warmtepompen over te brengen met verschillende activiteiten, zoals een advies voor de opleidingsmodule voor installateurs.

Klantreis hybride warmtepomp

Met de klantreis (hybride) warmtepompen heeft Enpuls inzicht gekregen in de drijfveren en het keuze-/besluitvomingsproces van de verschillende soorten consumenten bij het aanschaffen van een (duurzaam) verwarmingssysteem. Met gerenommeerde bureaus als Muzus en Motivaction heeft Enpuls grootschalig onderzoek gedaan bij woningeigenaren. De resultaten zijn hier beschikbaar voor professionals die klantgerichter willen werken; Een goede basis om vanuit behoeften nieuwe diensten te ontwikkelen.

Energieprestaties meten

Er is veel discussie over de energieprestaties van warmtepompen. Door onderzoek naar de prestaties in een gestandaardiseerde testomgeving en in de praktijk krijgen we inzicht in de werkelijke prestaties. Met een aantal partijen doet Enpuls onderzoek naar de prestaties van zes hybride warmtepompen. Met RVO doen we met een ander consortium onderzoek naar de prestaties in de praktijk.

Ontwikkelingen van diensten en producten

Door concepten te ontwikkelen stimuleert Enpuls toepassing van hybride warmtepompen. Op dit moment werken we aan tools die inzicht geven in de juiste toepassing van warmtepompen in de woning. Die tools zitten in de test- en validatiefases. 

Flexibiliteit

Bij grootschalige toepassing van (hybride) warmtepompen maar ook het laden van elektrische auto’s kan lokaal overbelasting van het elektriciteitsnetwerk optreden. Tegelijk is de hybride warmtepomp ook de oplossing voor overbelasting van het net wanneer deze flexibel ingezet kan worden. Enpuls heeft met een consortium van partijen de daadwerkelijke flexibiliteit ontsloten en wil dat nu in de praktijk gaan bewijzen.

Nieuwsbrief inschrijven