voorkant trendpuls 2.jpg

trendrapport

Als we willen doorgronden hoe de energietransitie zich in de komende 3 tot 5 jaar ontwikkelt, is inclusiviteit een kernbegrip. In deze tweede TrendPuls beschrijven we een sociale, een economische en een technologische trend die het fenomeen inclusiviteit versterkt.

Trend 2 - Inclusiviteit

We willen allemaal ergens bij horen, gewaardeerd en gezien worden. En tegenwoordig is daar een mooi nieuw woord voor: inclusiviteit. Het begrip is zelfs zo nieuw dat Word het bij de spellingcontrole nog niet herkent. Wat we onder inclusiviteit verstaan is dat je iedereen meeneemt, ‘binnen sluit’, het houdt in dat we diversiteit erkennen en dat gelijkwaardigheid de norm is. Een goed thema – zo leek ons – voor de tweede editie van TrendPuls.

Inclusiviteit sluit aan op de sociale trend die we in de vorige TrendPuls hebben beschreven. We hadden het onder andere over de zelforganiserende burger die het steeds beter voor zichzelf regelt, al naargelang zijn interesses en eigenschappen. Zaken als afkomst en leeftijd schuiven naar de achtergrond. We zoeken gelijkgestemden op waarmee we bepaalde behoeftes en idealen delen. Om een voorbeeld te geven: bij bouwprojecten hadden we het altijd over woningen voor ouderen of jongeren. Nu hebben we het steeds vaker over wonen in verschillende leefstijlen. We sluiten zo minder mensen uit. Je hoeft immers niet jong of oud te zijn om eenzelfde leefstijl te hebben.

Inclusiviteit heeft ook impact op de energietransitie. Kijk maar naar één van de grote politieke vraagstukken van dit moment: wie gaat de energietransitie betalen? Een inclusieve oplossing is er nog niet. Sterker nog, de huidige realiteit is allesbehalve inclusief. Wie het kán betalen, profiteert ervan. Wie het niet kan betalen of er te weinig vanaf weet, is straks de dupe met stijgende energierekeningen.

drie invalshoeken

In de tweede editie van Trendpuls bespreken we drie trends die raken aan het thema inclusiviteit: een sociale, een economische en een technologische.

Net als in de eerste TrendPuls beschrijven we deze trends vanuit drie invalshoeken. Eerst schetsen we de bredere maatschappelijke context. Dan gaan we in op twee mogelijke toekomstscenario’s: we laten zien hoe de trend zich de komende jaren verder zou kunnen ontwikkelen. Daarbij staat de energietransitie centraal. Tot slot leggen we de verbinding met de gemeente. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de lokale overheid? Door de drie invalshoeken met elkaar te combineren, ontstaat een genuanceerd beeld van de verwachte veranderingen. Het is vervolgens aan gemeenten om de eigen koers te bepalen.

Benieuwd naar Trendpuls #2 ?

Download het rapport via de button:

Dit was TrendPuls #1

Onze allereerste TrendPuls gaat over decentralisatie. Heb je deze gemist? Download het rapport dan via de button:

Heeft u vragen over TrendPuls?

Stuur uw reactie naar trendpuls@enpuls.nl

Uiteraard kunt u ook uw contactpersoon bij Enpuls benaderen.

Nieuwsbrief inschrijven