Slimme laadpalen: goedkoper en groener

Slimme laadpalen: goedkoper en groener

Lees in ons blog wat de impact is van slim laden op CO2-uitstoot, het energienet en onze portemonnee

In het Klimaatakkoord staat dat we de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 49% minder moet zijn dan in 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hebben de 600 maatregelen uit het Klimaatakkoord doorgerekend en geconcludeerd dat deze nog niet voldoende zijn om ons doel te halen. We moeten vaart maken. Maar we willen ook dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar is. Dus, we moeten slim zijn! Hoe slim is ‘slim laden’ eigenlijk?

Samen met CE Delft en APPM heeft Enpuls de effecten op CO2-uitstoot, netcapaciteit en jouw portemonnee onderzocht. De CEO van Enexis, Peter Vermaat heeft het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport uitgereikt aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. In dit artikel leggen we je uit waarom we slim laden zo interessant vinden. 

Nederland aan kop in elektrisch rijden
De overstap naar elektrisch rijden is één van de oplossingen om onze CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moeten alle nieuwe verkochte auto’s ‘zero emissie’ zijn. Volgens RVO.nl gaat de elektrische auto hard in Nederland. Internationaal zijn wij, samen met China en Frankrijk, een belangrijke speler op dit gebied. Er is geen land met een grotere dichtheid aan laadpunten: meer dan één (semi)publiek laadpunt per vier elektrische auto’s. Dat is een mooi vertrekpunt, want in 2030 zijn er volgens het Klimaatakkoord 2.8 miljoen elektrische auto’s op de weg. En die hebben elektriciteit nodig.   

Nu de netten nog ...
Gemeenten en netbeheerders maken het energienetwerk klaar voor de toename aan elektrische auto’s. Belangrijk, want het is wel zo prettig als je je auto kunt opladen en tegelijkertijd nog een wasje kunt draaien. Er moet voldoende capaciteit zijn om als het nodig is beide activiteiten ‘full speed’ te doen. Daarnaast gebruik je natuurlijk het liefst alleen duurzaam opgewekte energie. Helaas is er niet altijd volop zonne- of windenergie beschikbaar op de momenten dat je wil opladen: de ochtend en de avond.

Dit zijn uitdagingen waar gemeenten en netbeheerders op dit moment druk mee bezig zijn. Het verzwaren van de netkabels onder de grond is een oplossing. Maar, breek- en sloopwerk kost geld en levert gedoe op, voor de autorijder, de buurt en de gemeente. Als het makkelijker, goedkoper en sneller kan, dan heeft Nederland sneller een elektrisch wagenpark.

Hoe kunnen we slimmer laden?
Er zijn in Nederland diverse pilots geweest met slim laden. Hoe het werkt: een stuursignaal zorgt ervoor dat je kunt opladen op de manier en het moment die jou het beste uitkomt, bijvoorbeeld:

  • wanneer de zon op jouw zonnepanelen schijnt; duurzamer
  • wanneer stroom goedkoop is; goedkoper
  • langzamer als je nergens heen hoeft en sneller wanneer je haast hebt; efficiënter benutten van netcapaciteit

Toch zijn we nog niet massaal slim aan het laden. Marktpartijen en netbeheerders zoals Enexis mogen namelijk van de overheid (nog) geen stuursignaal sturen naar laadpalen. Met een onafhankelijk onderzoek naar de maatschappelijke ‘business case’ van slim laden hopen wij beleidsmakers te overtuigen om dit op grote schaal mogelijk te maken.

De maatschappelijke business case
Om elektrisch rijden een succes te maken moet slim laden een oplossing bieden voor optimaal gebruik van netcapaciteit en bijdragen aan het gebruik van zonne- en windenergie en daarmee CO2-reductie. Daarnaast moet er een kostenvoordeel zijn.

We hebben in ons onderzoek twee varianten uitgewerkt: (1) maximaal duurzaam laden (sturen op zo min mogelijk CO2-uitstoot) en (2) gespreid laden (sturen op beschikbare netcapaciteit).

Van beide varianten hebben we de mogelijke baten onderzocht: het effect op (1) CO2-uitstoot, (2) de prijs van laadstroom voor autorijders, (3) de groothandelsmarkt en (4) netinvesteringen. Deze hebben we afgezet tegen de kosten: investeringen die we maken in de infrastructuur, systemen en beheer en onderhoud.

In ons rapport lees je hoeveel procent we de CO2-uitstoot verlagen als we laden afstemmen op beschikbaarheid van zonne- en windenergie. En wat het kostenvoordeel is van verschillende varianten van slim laden, per elektrische auto, per jaar. Wij nodigen beleidsmakers, provincies, gemeenten en netbeheerders uit om het te lezen.  En eigenlijk iedereen die alles uit de elektrische auto wil halen – behalve de stekker natuurlijk!

Download het rapport hier. En deel het met jouw eigen netwerk.

Nieuwsbrief inschrijven