‘Mensen gaan pas bewegen als je obstakels wegneemt’

‘Mensen gaan pas bewegen als je obstakels wegneemt’

‘Het is onwaarschijnlijk dat we de klimaatdoelen voor 2030 halen, tenzij we ons op alle gebieden maximaal inspannen. Daar kan de gebouwde omgeving niet bij achterblijven.’ Dit zegt Yvonne Boerakker van Enpuls in de podcastserie Nieuwe Energie. Eenvoudig is dat niet, want het gedrag van mensen laat zich lastig sturen.

Enpuls zet in op aardgasvrij

Volgens Boerakker moeten we hard aan de slag om ervoor te zorgen dat alle koop- en huurwoningen komende decennia overschakelen op duurzame vormen van verwarming. ‘Iedereen wil er thuis warmpjes bij zitten. We verwarmen de meeste huizen door aardgas te verbranden in een cv-ketel. Dat is niet duurzaam, dus daar moeten we vanaf', vertelt Boerakker.

Drie routes naar duurzaam verwarmen

‘Om dit op te lossen zie ik drie routes: warmtenetten, groen gas en warmtepompen. Ik kan niet zeggen welke oplossing de beste is, dat hangt af van het gebied waar je woont. Bij Enpuls zijn wij ervan overtuigd dat we vol moeten inzetten op alle drie de routes, want de bron van onze verwarming moet hoe dan ook duurzaam worden.’

Spaarpot

Geld speelt een hoofdrol bij de keuze voor duurzaamheid. In positieve zin: voor 68% van de huizenbezitters is bijvoorbeeld besparen op de elektriciteitsrekening de belangrijkste reden om zonnepanelen te nemen. Maar ook in negatieve zin: veel mensen zeggen dat ze maatregelen uitstellen omdat ze te weinig geld op hun bankrekening hebben.

Boerakker: ‘Mensen hebben veel prioriteiten in hun leven en het verduurzamen van hun woning hoort daar meestal niet bij. Bovendien is er een verschil tussen wat mensen zeggen en wat ze werkelijk beweegt. Dat bleek ook toen een bank klanten benaderde met voldoende spaargeld: zij waren net zo terughoudend om hun woning te verduurzamen als de mensen met een kleinere spaarpot.’

Zolder opruimen

Gert Slob, expert op het gebied van gedragsverandering, ziet dat de focus verandert: ‘We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken om je huis te isoleren. Daarbij proberen we mensen met rationele argumenten te overtuigen. Maar het blijkt veel beter te werken als we obstakels uit de weg ruimen. Zo zie je dat mensen hun dak niet isoleren omdat ze opzien tegen het opruimen van hun zolder. In Engeland losten ze dat probleem op met een opruimdienst. Daar moesten de mensen extra voor betalen, maar dat bleek geen probleem.’

Aanstekelijk

Positieve voorbeelden van mensen uit je omgeving werken aanstekelijk. Boerakker: ‘Zo zijn wij bij Enpuls gestart met de VvE Zonnecoach, die eigenaren van appartementen helpt zonnepanelen op het dak te leggen. Andere verenigingen van eigenaren (VvE’s) zien nu dat het kan en komen ook in actie.’

Boerakker ziet ook duidelijk meerwaarde in een wijkaanpak: ‘Sommige oplossingen, zoals een warmtenet, vereisen keuzes op wijkniveau. Daarvoor is de wijkaanpak cruciaal. Maar je kunt ook op andere manieren met je wijkgenoten in actie komen. Door samen kennis op te doen zodat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden. Dat samen optrekken is meestal effectiever en goedkoper. Overigens is het cruciaal dat er ook veel ruimte blijft voor woningeigenaren om maatregelen te nemen op momenten die passen in hun levensloop.’

Huurders verduurzamen

Rob Bogaarts, directeur klant en samenleving van woningcoöperatie Brabant Wonen, merkt dat verandering tijd kost. Veel animo voor warmtepompen ziet hij nog niet, wel voor zonnepanelen: ‘Vroeger was hooguit twintig procent van de huurders geïnteresseerd. Dat aantal is nu gestegen tot vijftig procent. Dat komt natuurlijk ook omdat de prijzen van zonnepanelen sterk gedaald zijn.’

Verandering voor iedereen

Hoe ziet Boerakker de rol van Enpuls in de transitie? ‘Wij willen de energietransitie versnellen. Onze uitdaging is om obstakels te identificeren en deze uit de weg te ruimen, zoals de VvE Zonnecoach dat doet. We moeten de verandering voor iedereen mogelijk maken. Want iedereen mee moet kunnen doen!’

Dit artikel is gebaseerd op de podcast Nieuwe Energie.

nuPickers.Picker
Yvonne Boerakker Manager Transitie Gebouwde Omgeving
“ Versnellen van de energietransitie vraagt om samenwerking, visie, creativiteit en lef “

Nieuwsbrief inschrijven