Drijvend laboratorium voor duurzame energie

Drijvend laboratorium voor duurzame energie

Lees het inspirerende verhaal van de Energy Observer. Over het slim combineren van energiebronnen. 

Begin april kon Amsterdam zich vergapen aan een bijzonder schip: Energy Observer. Het oogt als het maritieme equivalent van een parelwitte Ferrari, maar there’s more than meets the eye. Energy Observer is namelijk een varend laboratorium voor duurzame energie. Een schip van én voor de toekomst.

Niet snel - wel duurzaam
Twee decennia terug won het gevaarte nog internationale zeilwedstrijden, nu verandert het de wereld. Een snelheidsduivel is het niet meer – met zijn 4,5 knopen (zo’n 8 kilometer per uur) kan Energy Observer nog net een binnenvaarder bijhouden – maar daar ontleent het zijn bestaansrecht ook niet aan. Aan boord van het schip probeert een team van wetenschappers onvermoeibaar de energietransitie te versnellen. Dit doen ze door (onder extreme omstandigheden) duurzame energiebronnen te testen.

Strijd tegen de grote gifwolk
De boodschap van het team achter Energy Observer is tweedelig. Eerst moet er een schoner en duurzamer alternatief voor de door diesel gedreven scheepvaart komen. Om onze mondiale duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te halen is er namelijk werk aan de winkel. Ook in de maritieme industrie, omdat er bij de verbranding van diesel een beangstigende hoeveelheid CO2, fijnstof, stikstofoxide en zwaveloxide vrijkomt.

Duurzame energie als brandstof
De 141 m2 aan zonnepanelen, twee windturbines, lithiumbatterij en waterstoftank aan boord van Energy Observer laten zien dat het anders kan. Ze stuwen de catamaran voort én fungeren als testlab. Allemaal met drie criteria in het achterhoofd: prestatie, lichtgewicht en efficiëntie. Energy Observer is het eerste schip ter wereld dat zelf waterstof produceert door zeewater te elektrolyseren. Met ruim 19.000 kilometers op de teller heeft het schip al een halve ton waterstof geproduceerd.

Combinatie van energie
Wat dat betreft valt er een hoop te leren van Energy Observer. Focussen we op één energiebron, dan worden we nooit klimaatneutraal. Om op een duurzame manier aan onze energiebehoefte te voldoen, moeten we verschillende bronnen combineren. “Veel mensen zetten hun geld in op batterijen óf waterstof óf zonne-energie óf windmolens”, vertelt expeditieleider Jérôme Delafosse. “Nee, het combineren van dit alles; dat is de toekomst.”

Oceaanvleugels
Maar we zijn er nog niet. Met zonnepanelen, windturbines en waterstof aan de stuwbehoefte van grote bulkcarriers voldoen lukt nu niet. En dat weten ze bij Energy Observer. Het schip wordt daarom uitgerust met de gepatenteerde Oceanwings®. Twee verticale windpropellers die de energieconsumptie van het schip terugdraaien. Ze vergroten de stuwkracht, verminderen de energieconsumptie van de motor en maken het mogelijk om tijdens het varen waterstof te produceren. Is het een succes, dan kan het systeem op den duur worden ingezet op grotere schepen. Zo hoopt het team van Energy Observer uiteindelijk 18% tot 42% van de schadelijke stoffen die door de maritieme industrie worden uitgestoten terug te draaien.

Meer dan een knap staaltje duurzaamheid
Tegelijkertijd is deze samenkomst van duurzame technologieën een mooie metafoor voor de bredere boodschap achter Energy Observer: die van samenwerking. Willen we de energietransitie versnellen, dan zijn we niet alleen afhankelijk van innovatieve technologieën - stelt het team - maar ook van elkaar. Om onze energieambities waar te maken en onze CO2 uitstoot voor 2030 met 40% terug te draaien, moeten we de handen ineenslaan.

Bekijk het positief!
Er bestaan geen eenduidige oplossingen voor complexe vraagstukken als het verduurzamen van onze energievoorziening. Innovators, beleidsmakers, professionals en consumenten moeten deze vraagstukken samen tackelen. En gelukkig gebeurt dat al. Delafosse: “Ondanks dat de media ons vertellen dat we allemaal doodgaan, slaan mensen en pioniers overal de handen ineen om verandering teweeg te brengen”. Daar zet het team achter Energy Observer dan ook vol op in. Met de parelwitte catamaran als drijvende katalysator voor verandering.

Bekijk ook de inspirerende video. Daarin vertelt expeditieleider Jérôme Delafosse alles over het bewonderenswaardige schip en de toekomst van energie. 

 

Nieuwsbrief inschrijven