High_Tech_Systems_Park.jpg

High Tech Systems Park

High Tech Systems Park in Hengelo is een unieke locatie. Gevestigde bedrijven werken er samen met innovatieve technische start-ups om sneller te innoveren. Enpuls ontwikkelt hier een slim warmtenet (smart grid) op industriële schaal. Het doel: een energieneutrale campus met maximale energie-uitwisseling.

CO2-besparing ten opzichte van traditionele energiebronnen
lagere energierekening door slim omgaan met vraag en aanbod
uitwisseling van warmte en koude met lokale bronnen

Vele puzzelstukjes vormen één integrale oplossing


Op het nieuwe High Tech Systems Park in Hengelo bouwen eigenaar Thales, adviesbureau DWA en Enpuls aan een duurzaam energienetwerk. Via een smart grid stemmen bedrijven hun vraag en aanbod van energie zoveel mogelijk op elkaar af. Als er in het ene gebouw warmte of koude over is, wordt dit slim uitgewisseld met een ander gebouw waar dat juist nodig is.

Blauwdruk voor industriële restwarmte

Directeur Vincent ten Thij van High Tech Systems Park is enthousiast over de samenwerking met Enpuls: “We hebben dezelfde mentaliteit: gewoon doen. Elkaar inspireren en gaandeweg de beste oplossingen bedenken. Zo ontstaat een blauwdruk voor industriële restwarmtesystemen waar anderen ook van kunnen profiteren.”

Testomgeving voor nieuwe toepassingen

Het energieverbruik op het park wordt intensief bijgehouden om de energiedistributie slim te regelen. Er wordt volop geëxperimenteerd met de nieuwste slimme toepassingen. Van IT-applicaties tot het bufferen van warmte en koude.

Martin Linders Gebiedsverkenner
“Het arctisch ijs neemt af en de CO2 uitstoot neemt toe. Urgentie...energie. Het moet en kan anders.”