ref-4798-digital.jpg

Experimenteren met nieuwe marktmodellen

Omdat het energiesysteem verandert, is het zinvol om het huidige marktmodel tegen het licht te houden en te experimenteren met nieuwe modellen. Welke veranderingen zijn effectief en prikkelen gebruikers om flexibel energie te gebruiken? De komende jaren experimenteren we volop in het Grid Flex in Heeten.

het experiment loopt van 2017 t/m 2020
waarvan 5.500 op woningen en 7.200 in een zonnepanelenpark
200 kWh centrale opslagcapaciteit

Nieuwe regeling biedt experimenteerruimte

Door strakke regelgeving was het tot voor kort niet mogelijk om te experimenteren met nieuwe marktmodellen. Maar er is goed nieuws: in 2015 is de regeling Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking geïntroduceerd.

Innovaties beproeven in Heeten

Energie Coöperatie Endona mag als één van de eerste experimenteren met een lokale energiemarkt. En wij doen mee. Het werkveld is het Grid Flex in Heeten. Dit bestaat uit 160 zonnepaneelinstallaties én een lokaal zonnepark. Met 7 consortiumpartners willen we hier een optimaal lokaal energiesysteem realiseren door middel van prijsmechanismen, incentives en energieflexibiliteit.

Markt van vraag en aanbod 

In Heeten willen we stimuleren dat energie lokaal wordt opgewekt, verbruikt en opgeslagen. Daarom maken we de vraag en het aanbod van elektriciteit voor iedereen inzichtelijk. Als energie lokaal wordt verhandeld houden we geldstromen in de regio en stimuleren we lokale duurzame opwek. De komende drie jaar testen we onder meer nieuwe tariefstructuren, opslag en energiemanagementsystemen. 

flexibel
Alexander Savelkoul Thema-eigenaar Flexibiliteit
“De duurzame energie revolutie is niet meer te stoppen. Dit is de tijd om samen kansen te grijpen!”