#1 Leer je doelgroep kennen

Hoe maak je de energietransitie passend voor iedereen? Om die vraag te beantwoorden, wil je weten wat de behoeftes en vragen van bewoners zijn. En de enige manier om daarachter te komen is een open gesprek voeren en goed luisteren. 

Sommige bewoners zijn lastig te bereiken. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een migratieachtergrond waardoor zij geen of beperkt Nederlands spreken. Toch is het belangrijk om iedereen erbij te betrekken. Ook voor wie de energietransitie een moeilijk onderwerp is. 

Tip: neem de rol van de leergierige kleindochter aan en stel open vragen. 

#2 Verken de leefomgeving

Hoe ziet de leefomgeving van bewoners eruit? Onze leefomgeving heeft invloed op ons gedrag en onze gedachten. Daarom is het belangrijk om te begrijpen waar iemand vandaan komt en hoe diegene zich beweegt. Soms letterlijk.

Tip: een antropologische verkenning helpt je een situatie onverstoord te observeren. 

#3 Hoe ziet de toekomst eruit?

Wat gaat er komen? Hoe ziet de toekomst van de wijk eruit? Lees je in over de plannen van de (lokale) overheid en kijk hoe dit invloed heeft op jouw ideeën voor de wijk. Het is belangrijk om een kader te hebben waarbinnen je kunt ontwerpen. 

Tip: het Business model canvas is een handige tool om je concept idee uit te werken. Tijdens het invullen van de verschillende velden loop je vanzelf tegen toekomstige perspectieven of uitdagingen aan. 

#4 Bepaal het waardenprofiel

De energietransitie heeft direct invloed op het dagelijks leven van mensen. En dat kan ingrijpend zijn. Wanneer een oude woning bijvoorbeeld geheel geïsoleerd moet worden.

Wanneer je weet welke waarden bewoners belangrijk vinden, kun je met je aanpak veel gerichter aansluiten. Onze waarden hebben namelijk invloed op ons gedrag en daarmee ook op de besluiten die we nemen.

Tip: je kunt hiervoor de waardencirkel van Schwartz gebruiken. Wanneer je het model bestudeerd, zal je al snel een gevoel krijgen waar je doelgroep bij aansluit.

#5 Wat speelt er in de wijk?

Nu je de bewoners hebt leren kennen, is het tijd om de behoeftes in kaart te brengen. Tegen welke problemen lopen bewoners aan? Wat zijn de grootste ergernissen in de wijk? En waardoor wordt hun comfort juist verhoogd of verlaagd?

Het proces naar een inclusieve energietransitie kan als een vliegwiel werken om andere thema's in de wijk bespreekbaar te maken. Denk aan eenzaamheid of veiligheid. 

Tip: maak een mindmap van de problemen in de wijk en een mindmap met de wensen van de bewoners. Het helpt je alle informatie te ordenen. 

#6 Zoek verbinding

Iedere wijk heeft sleutelfiguren. Bewoners die veel contact hebben met andere mensen in de wijk. Zij weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Betrek sleutelfiguren daarom zo vroeg mogelijk in je social design-proces. Zij helpen je draagvlak creëren en kunnen op een natuurlijke manier bewoners informeren en betrekken bij de plannen. 

Tip: een goede stakeholder map geeft je inzicht in alle relevante belanghebbenden. 

#7 Toets je ideeën

Heb je een idee? Leg het gelijk voor aan een klein deel van de wijk. Je ziet meteen hoe bewoners tegenover jouw idee staan. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Lost het idee de problemen op? En hoe ervaren bewoners de oplossing?

Het social design-proces laat je samen met wijkbewoners de energietransitie vormgeven. Het resultaat: een plan dat passend is voor iedereen. 

Tip: een kleine interventie of focusgroep is vaak al voldoende om je idee te kunnen toetsen. 

 

#8 Stel de waarom-vraag

Een gedachtegoed of bepaald gedrag heeft altijd een oorsprong. En juist die is interessant om boven water te krijgen. Stel daarom regelmatig de waarom-vraag. Het helpt je om bewoners echt te leren kennen.

Tip: heb je weleens gehoord van The theory of the 3 whys? Het helpt je om tot de kern te komen.

Kaartspel 'Waanzin'

Enpuls heeft 'Waanzin' inmiddels overgedragen aan het bedrijfsleven. TwynstraGudde gaat het kaartspel met veel enthousiasme inzetten. 

Wil je bewoners ook op een ludieke en luchtige wijze laten kennismaken met de energietransitie en alles wat daarbij komt kijken? Neem dan contact op met Hanke Nijman via hni@tg.nl of +31682440761.