Enpuls_Flex header_groen.jpg

Help de energietransitie versnellen!

UPDATE: RECOY, ECOVAT EN GROENEWIJKSTROOM WINNEN FLEX CHALLENGE

Expert op het gebied van energieflexibiliteit Recoy, bouwer van thermische opslagvaten EcoVat en het virtuele stroomnet van Groenewijkstroom zijn de winnaars van de eerste editie van de Flex Challenge. Deze drie partijen zijn uit meer dan 50 inzendingen geselecteerd door een panel van experts uit de energiesector en gaan nu de samenwerking aan met Enpuls om hun concepten te ontwikkelen tot marktrijpe toepassingen. Tijdens de Flex Challenge worden marktpartijen uitgedaagd om flexibiliteitsvraagstukken van de energietransitie aan te gaan. Dit jaar was er een drietal uitdagingen geformuleerd; de Solar Challenge, de E-driving Challenge en de Energy Gap Challenge. De Flex Challenge duurde van 1 februari tot 1 mei 2018.

Lees er alles over in ons persbericht.

Solar Challenge

Hoe maken we meer ruimte voor zonne-energie in het Nederlandse energiesysteem?

Er verschijnen steeds meer zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfspanden. De eerste grootschalige zonneweides hebben al het licht gezien. Een positieve ontwikkeling die de energiewereld ook voor uitdagingen stelt. Teruglevering van zonne-energie leidt namelijk tot extra netbelasting waardoor investeringen in zwaardere aansluitingen nodig zijn en vaak ook een netverzwaring. Kosten die uiteindelijk door Nederlandse burgers moeten worden opgebracht. We zijn op zoek naar concepten die de piekbelasting van de netten door teruglevering van zonne-energie beperken en zo bijdragen aan een optimale inpassing van zon-pv in het energiesysteem.Heb jij een idee?

E-Driving Challenge

Hoe zou elektrisch vervoer een bijdrage kunnen leveren aan het energiesysteem van de toekomst?

Het laden van elektrische voertuigen leidt tot een zwaardere belasting van de elektriciteitsnetten. Als veel mensen in een straat tegelijk hun auto gaan laden kan dit zelfs voor problemen zorgen op het energienet. Aan de andere kant zou je een elektrische auto ook als een ‘rijdende batterij’ kunnen zien, die een unieke bron van flexibiliteit vormen. We zijn op zoek naar kansrijke concepten die deze flexibiliteit optimaal gebruiken en zo EV’s laten bijdragen aan een meer duurzame energievoorziening.

Energy Gap Challenge

Hoe gaan we met alleen duurzame energiebronnen ervoor zorgen dat we toch altijd aan de energievraag kunnen voldoen?

Door de energietransitie verdwijnen fossiele brandstoffen als aardgas en kolen uit ons energiesysteem. Deze worden vervangen door energie uit duurzame energiebronnen, zoals de wind en de zon. Die zijn alleen niet stuurbaar en soms niet beschikbaar. Hierdoor kan een tijdelijk tekort aan energie ontstaan. Vooral in de winter. Enexis experimenteert daarom al met opslagmogelijkheden voor lokaal opgewekte energie We zijn op zoek naar kansrijke concepten die bijdragen aan voldoende aanbod van duurzame energie gedurende het hele jaar.

Wildcard Categorie

Ken jij een heel andere oplossing waardoor we de Nederlandse energievoorziening flexibeler kunnen maken?

De Wildcard Categorie staat open voor alle concepten die niet in de Solar, E-driving of Energy Gap Challenge passen. Voorwaarde is wel dat je concept de Nederlandse energievoorziening helpt verduurzamen en flexibiliseren.

Over de Flex Challenge

Voor een geslaagde energietransitie is het van vitaal belang dat we onze energievoorziening flexibiliseren. Zo zorgen we er namelijk voor dat er volop ruimte komt voor duurzame energie op het Nederlandse energienet en dat deze altijd beschikbaar is. Voor iedereen. Zorgen voor de broodnodige flexibiliteit stelt de energiemarkt voor uitdagingen.

Uitdagingen die we als Enpuls graag aangaan, samen met onze partners. Hoe meer inventieve geesten meedenken, hoe beter de ideeën en hoe groter de sprongen die we de komende jaren kunnen maken. Daarom zijn we ook benieuwd naar jouw ideeën. Ga die Flex Challenge dus aan!

Wat kun je winnen?

Door een concept in te dienen voor één van de challenges maak je kans op uitgebreide ondersteuning door Enpuls bij het realiseren van je idee. Behoort je concept straks tot de Flex Challenge selectie dan kun je rekenen op:

  • Financiële ondersteuning tijdens het ontwikkelproces;
    (in totaal is hiervoor in 2018 een bedrag van 150.000 euro beschikbaar).
  • Ervaren experts die met je meedenken bij de conceptontwikkeling;
  • Toegang tot energienetten en ‘living labs’ voor praktijktesten;
  • Toegang tot ons uitgebreide network van partners;
  • Toegang tot belangrijke data bronnen;
    (bijvoorbeeld om de netbelasting door te kunnen rekenen).

Disclaimer

De missie van Enpuls is het versnellen van de energietransitie. Enpuls heeft geen commerciële doeleinden of winstoogmerk.  De ideeën die worden ingezonden in het kader van de Flex Challenge zullen dan ook niet gebruikt worden voor eigen activiteiten van Enpuls. Enpuls behandelt de concepten vertrouwelijk en ontwikkeling vindt uitsluitend plaats in samenwerking met de indieners. Het intellectueel eigendom aangaande een inzending ligt bij de indiener, tenzij het reeds bekende of toegepaste concepten betreft.

Floris Enzerink Management Trainee
“Doe wat je altijd deed en je zult krijgen wat je altijd kreeg.”