De challenges van de Enpuls Challenge

In 2019 richt Enpuls zich met de challenge niet alleen op flexibiliteit binnen de energietransitie, maar op oplossingen binnen vier nieuwe categorieën. 

Heb jij dé oplossing voor nieuwe energie? Schrijf je dan vanaf 15 maart in op een van de vier challenges en maak kans op uitgebreide ondersteuning van Enpuls bij het realiseren van je idee.

Challenge #1: Duurzame energieproductie

Hoe kan 50 gigawatt aan weersafhankelijke energieproductie worden geïntegreerd in het energiesysteem?

Het Klimaatakkoord is zeer ambitieus op het gebied van duurzame energieproductie. In 2030 moet er ongeveer tien keer zoveel capaciteit aan wind- en zonne-energie zijn dan nu. Daarmee wordt de elektriciteit die we verbruiken een stuk groener. Maar hoe gaan we al die weersafhankelijke opwek inpassen in het huidige energiesysteem? Hoe zorgen we dat we ook voldoende energie hebben als het niet waait en de zon niet schijnt? En hoe voorkomen we dat we grote hoeveelheden wind- en zonne-energie moeten afschakelen als er een overschot is? Alle creatieve oplossingen zijn welkom. Bij het evalueren van de inzendingen letten we natuurlijk ook op zaken als betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. 

Challenge #2: Duurzame mobiliteit

Hoe kunnen we de mobiliteitsbehoefte van de consument en het bijbehorende energiesysteem, verduurzamen en verbeteren tegen een eerlijke prijs?

In het Klimaatakkoord is overeengekomen dat de CO2 uitstoot als gevolg van mobiliteit in 2030 met ruim 7 miljoen ton CO2 is verlaagd. De mobiliteitssector in Nederland kan op veel vlakken acties ondernemen om de CO2 uitstoot te beperken. Ook de consument kan daar zelf een steentje aan bijdragen. Dat betekent echter dat hij/zij op een andere manier zijn mobiliteitsbehoefte in zal moeten vullen. Daar blijkt nou juist ook de uitdaging te liggen. We zijn gewend geraakt aan onze huidige manier van verplaatsen en vinden het moeilijk om ons reisgedrag aan te passen. Enpuls is vanuit deze gedachte op zoek naar oplossingen en ideeën die een bijdrage leveren aan het optimaliseren van reisbewegingen van consumenten, met daarin aandacht voor het financiële aspect, comfort van de reisbeweging, passend in het energiesysteem en uiteraard met een positieve impact op duurzaamheid.

Challenge #3: Duurzame warmtevoorziening

Hoe kunnen we Nederland er warm bij laten zitten, nu en in de toekomst?

Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, moeten we meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021. En vóór 2030 moeten we al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. We moeten dus op zoek naar alternatieve bronnen voor onze warmtevoorziening. Hoe zorgen we ervoor dat we op een betrouwbare en betaalbare manier er toch warm bij blijven zitten? We zoeken oplossingen die bijdragen aan de versnelling van de toepassing van duurzame warmtesystemen in de gebouwde omgeving.  Daarbij zoeken we niet alleen naar technische oplossingen, ook andere ideeën die een bijdrage leveren aan deze versnelling zijn van harte welkom. Daarnaast hebben oplossingen met een collectieve inslag onze nadrukkelijke aandacht.

Challenge #4: Rol van gemeenten in de energietransitie

Hoe kunnen we gemeenten helpen om hun centrale rol in de energietransitie te pakken?
Gemeenten spelen een cruciale rol in de energietransitie. Zij zullen een belangrijk deel van de plannen maken en uitvoeren om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren, de doelstelling van het Klimaatakkoord. Gemeenten zien vragen als “Wat komt er in plaats van het aardgas?”, “Hoe betrekken we onze burgers?”,  “Waar plaatsen we al die laadpalen?” op zich afkomen. We hebben geconstateerd dat gemeenten vaak beperkte kennis en capaciteit hebben om al deze vraagstukken te beantwoorden. Om het nog complexer te maken zijn deze vraagstukken verdeeld over verschillende beleidsdomeinen binnen gemeenten. Voor deze uitdaging zijn we op zoek naar oplossingen die gemeenten ondersteunen om hun rol te pakken in de energietransitie. We zoeken naar creatieve oplossingen en letten daarbij ook op schaalbaarheid. 

Selectiecriteria

De jury beoordeelt alle inzendingen op basis van selectiecriteria. 

  • Impact op de challenge: In hoeverre draagt jouw concept bij aan het oplossen van de uitdaging?
  • Team: In hoeverre heeft de inzender de toewijding en het vermogen om het concept tot de markt te brengen?
  • Klantacceptatie: Sluit jouw inzending aan op een relevante klant-/marktbehoefte? Is dat al getest of onderzocht?
  • Schaalbaarheid: In hoeverre, en hoe snel, is dit concept op te schalen en te implementeren? Wie gaat dit doen? Is hiervoor al een organisatie in zicht?
  • Match met ons aanbod: In hoeverre past ons aanbod bij de fase waarin jouw concept zich bevindt?

Nieuwsbrief inschrijven