Bouwen aan de energietoekomst doen we samen

  • Samen met gemeenten, provincies, woningbouwverenigingen, bedrijven, energiecollectieven
  • Aansluiten bij regionale vraag en aanbod
  • Duurzaam en financieel verantwoord

Ik wil wel samenwerken, maar met wie?

Veel partijen zijn bereid om samen te werken aan een duurzame omgeving. Maar wie neemt het initiatief? Enpuls brengt partijen samen. We koppelen start-ups aan multinationals. En we zitten aan tafel met provincies, de industrie en universiteiten. Voor Enpuls is geen samenwerking te dol.

Wat heb jij te bieden?

Industriële warmte, rioolwater, koeienmest? Wat voor de een restproduct is, is voor de ander van waarde. Dat proberen we lokaal te bewijzen. En met succes. Lokaal ‘afval’ wordt volop gebruikt om wijken en industrieterreinen te voorzien van energie. Ons doel: een integraal duurzaam energiesysteem.

Lees het succesverhaal van High Tech System Park in Hengelo.

Wat kan Enpuls voor mij doen?

Enpuls brengt in de regio verrassende samenwerkingen tot stand. Omdat we onafhankelijk zijn, maken we de belangen van alle stakeholders in het gebied bespreekbaar. Zo komen we tot vernieuwende infrastructuren die economisch verantwoord én duurzaam zijn.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over duurzame gebiedsontwikkeling? Lees er alles over op de thema-pagina of neem contact op met Yvonne Boerakker.