De oplossing

Met lespakketten voor alle groepen van de basisschool worden kinderen bewust gemaakt van hun mogelijkheden om zich duurzaam te gedragen.  Deze educatieprogramma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met Enpuls, Unilever, Aldi, Albert Heijn, Unicef en  Grohe. En er lopen nog gesprekken met diverse andere partijen die zich bij KidsKracht willen aansluiten.

KidsKracht wordt gevoed door de adviezen en ideeën van de kinderen rondom actuele vraagstukken in onze samenleving. Kinderen maken kennis met verschillende scholenprogramma’s en kiezen zelf de activiteiten uit waar zij aan willen deelnemen. Bovendien worden ze ondersteund om zélf activiteiten te ontwikkelen. Deze insteek maakt deelname interessant, juist ook voor doelgroepen die op dit moment nog minder goed worden bereikt.

Het resultaat

Via KidsKracht worden meer dan 200.000 kinderen en hun gezinnen bereikt, onder meer met lesprogramma’s als Evonturiers, Waterspaarders en GoDo. Deze programma’s zijn bewezen effectief om kinderen van alle leeftijden te leren over energie, gezondheid en armoede. Zij worden zich bewust van hun gedrag en hun mogelijkheden om zelf energie te besparen.

De rol van Enpuls

Enpuls is mede-initiatiefnemer van KidsKracht, dat deel uitmaakt van de Missing Chapter Foundation opgericht door Prinses Laurentien van Oranje. De educatieprogramma’s van KidsKracht over duurzaamheid (Evonturiers en Waterspaarders) zijn mede-ontwikkeld door Enpuls.

Het vervolg

De komende jaren wil Missing Chapter Foundation het programma uitbreiden naar ruim 1 miljoen kinderen om samen met hun gezinnen binnen verschillende maatschappelijke thema’s impact te maken. Enpuls zal zich langzaam uit het programma terugtrekken. De aanjaagfunctie zoals Enpuls die voor ogen heeft, pakt hier heel goed uit.

besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”