De oplossing

In het Overijsselse Heeten zijn we in 2017 gestart met de eerste Nederlandse pilot voor een lokale en duurzame energiemarkt. Deze proef, ‘Gridflex’, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk te gebruiken waar deze is opgewekt: in de woning zelf, bij de buurman of elders in de wijk. 

Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. De kosten voor deze energie worden in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.De opgewekte energie wordt opgeslagen met zeezoutbatterijen en gebruikt als er vraag is. Alle deelnemers krijgen zo’n batterij, ongeacht of ze zelf zonnepanelen hebben of niet. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod ontstaat een optimaal energiegebruik waardoor het elektriciteitsnet van de netbeheerder minder zwaar belast wordt. Met het lokaal balanceren van opgewekte en verbruikte energie, variabele tarieven en opslag ontwikkelen we samen met de inwoners van Heeten een nieuw verdienmodel.

Het resultaat

De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt aan het pilotproject GridFlex Heeten. Diverse consortiumpartners zoals, Enexis netbeheer, Endona, Escozon, Universiteit Twente, ICT Group, Dr. Ten, Enpuls, en Buurkracht onderzochten of er een innovatieve businesscase is te ontwikkelen, zodat lokale energie ook echt lokaal blijft.

In onderstaande webinar en whitepaper staan we uitgebreid stil bij de behaalde resultaten en de lessen die gedurende het proces geleerd hebben.

Het vervolg

Een lokale energiegemeenschap heeft zeker een kans van slagen, maar naar een haalbare business case moet nog verder worden gezocht. De kosten staan momenteel eenvoudigweg nog niet in verhouding tot de opbrengsten. Belangrijke punten van aandacht voor de toekomst:

  • Er is behoefte aan plug & play apparatuur, zodat de kosten voor installatie te overzien blijven.
  • Met de huidige batterijtechnologieën worden te veel omzettingsverliezen geleden.
  • Door de huidige regelgeving is het niet mogelijk om het energietarief zo te laten variëren dat het eindgebruikers aanzet hun energiegedrag structureel te veranderen. Binnen GridFlex Heeten was het door een ontheffing alleen mogelijk om met de transportkosten te ‘spelen’, omdat deze slechts een beperkt onderdeel uitmaken van de energieprijs bleef de prikkel die kon worden gegeven alleen te beperkt om echt zoden aan de dijk te zetten.
  • Het actief betrekken van alle ketenpartners is van cruciaal belang is voor het verloop en uiteindelijk welslagen van een project als GridFlex Heeten.
besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”
Flexibiliteit Als Oplossing Voor Een Duurzaam En Efficiënt Energiesysteem
Blog
Flexibiliteit als oplossing voor een duurzaam en efficiënt energiesysteem

Door de energietransitie kiezen we steeds vaker voor energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Dat maakt de beschikbaarheid ervan meer en meer weersafhankelijk en het afstemmen van vraag en aanbod complexer. In de toekomst zullen we daarom efficiënter gebruik moeten maken van het elektriciteitsnet om storingen te voorkomen.

Windmolens zonsondergang
Webinar
Webinar: maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land

Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. Samen met Kalavasta en Berenschot organiseert Enpuls de webinar: Maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land. Hierin bespreken we uitgebreid het onderzoek en we bespreken wat de uitkomsten betekenen voor beleid en de regionale energiestrategieën.

171006 2870
Podcast
Wind en zon in de Regionale Energiestrategie
Zon windmolens
Persbericht
Neem maatschappelijke waarde wind- en zonneprojecten mee in de Regionale Energiestrategie

Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. Toch wordt in de Regionale Energiestrategieën flink ingezet op zonneprojecten. Om te zorgen voor een haalbare en betaalbare energietransitie, bepleit Enpuls dat de energieregio’s zoeken naar de juiste balans tussen wind en zon.

Opslag Ijzer
Blog
Lichtpunten in de energietransitie: opslag van energie in ijzer

Een nieuwe kandidaat voor energieopslag: ijzerpoeder. Wordt dat dé batterij van de toekomst? We vertellen erover in de blogserie met lichtpunten; positief nieuws over de energietransitie.

Boer In Veld
Overige
Beregenen op ZON

Wil jij op jouw boerderij je dieselwerktuigen elektrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Podcast: Flexibiliteit, de smeerolie van de energietransitie
Peakshaving Soltroenergy
Persbericht
Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving

Door pieken in de opwek van zonne-energie op te slaan in een batterij, kan de netaansluiting van een zonnepark met minstens veertig procent verkleind worden. Andersom is het ook mogelijk om meer zonnepanelen op dezelfde aansluiting aan te sluiten – hetgeen leidt tot een veel efficiënter netgebruik. Dat blijkt uit een pilot met dit zogeheten peakshaving, uitgevoerd door Enpuls – onderdeel van Enexis Groep.

Koe
Podcast
Groen gas is zo gek nog niet
Grid Flex Heeten
Video
GridFlex Heeten
Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’
Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’
Groenewijkstroom.png
Video
Met Groenewijkstroom groene stroom in de wijk delen
Poster Slimme Wijken Aanpak
Visie
A1 Poster Duurzaamverwarmen Drukwerk Pdf
Persbericht
Keuzehulp Duurzaam Verwarmen
Artikel Energiewerkplaats Li
Blog
Sociale innovatie in energie: de uitdagingen
Arash Aazami.PNG
Video
De 'internet of energy' komt eraan!