experimenteren met nieuwe marktmodellen

experimenteren met nieuwe marktmodellen

Zonnepanelen en windmolens leveren veel energie op tijden dat deze niet altijd nodig is, namelijk ’s overdag en ‘s nachts. De uitdaging is om de energie optimaal te gebruiken. Kan de opgewekte energie gedeeld worden met de buurt om zo het netwerk te ontlasten? Of is de overtollige energie vast te houden voor later gebruik?

De oplossing

In het Overijsselse Heeten zijn we in 2017 gestart met de eerste Nederlandse pilot voor een lokale en duurzame energiemarkt. Deze proef, ‘Gridflex’, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk te gebruiken waar deze is opgewekt: in de woning zelf, bij de buurman of elders in de wijk. 

Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. De kosten voor deze energie worden in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.De opgewekte energie wordt opgeslagen met zeezoutbatterijen en gebruikt als er vraag is. Alle deelnemers krijgen zo’n batterij, ongeacht of ze zelf zonnepanelen hebben of niet. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod ontstaat een optimaal energiegebruik waardoor het elektriciteitsnet van de netbeheerder minder zwaar belast wordt. Met het lokaal balanceren van opgewekte en verbruikte energie, variabele tarieven en opslag ontwikkelen we samen met de inwoners van Heeten een nieuw verdienmodel.

Het resultaat

Sinds januari 2018 zijn bij 47 deelnemende huishoudens die samen achter één transformator zitten, energiemanagementsysteem (EMS) geïnstalleerd. Van die 47 huishoudens krijgen er 22 een zeezoutbatterij. Nog eens 25 andere woningen dienen als referentiegroep. Zij hebben allen een EMS gekregen.

Voor Gridflex is een app ontwikkeld waarop de deelnemers in real-time hun energieverbruik en –opwek kunnen volgen. Ook geeft de app de werking van de batterij weer. De eerste batterijen zijn geplaatst en de verwachting is dat eind mei alle 22 batterijen geïnstalleerd zijn.

De rol van Enpuls

In deze pilot werkt Enpuls samen met Escozon, ICT automatisering, DrTen, Universiteit Twente, Buurkracht en Enexis Netbeheer, energiecoöperatie Endona.

Het vervolg

De zeezoutbatterijen worden via het EMS aangestuurd met een logaritme dat is ontwikkeld door de Universiteit Twente. De installatie van de batterijen heeft langer op zich laten wachten dan gepland. Hierdoor kunnen we pas vanaf juni starten met de geplande metingen. De pilot loopt tot eind 2019, met mogelijkheid tot verlenging.

Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar de gedragsverandering van de deelnemers.

Meer informatie: https://gridflex.nl/

besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”

Nieuwsbrief inschrijven