De oplossing

In het Overijsselse Heeten zijn we in 2017 gestart met de eerste Nederlandse pilot voor een lokale en duurzame energiemarkt. Deze proef, ‘Gridflex’, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk te gebruiken waar deze is opgewekt: in de woning zelf, bij de buurman of elders in de wijk. 

Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. De kosten voor deze energie worden in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.De opgewekte energie wordt opgeslagen met zeezoutbatterijen en gebruikt als er vraag is. Alle deelnemers krijgen zo’n batterij, ongeacht of ze zelf zonnepanelen hebben of niet. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod ontstaat een optimaal energiegebruik waardoor het elektriciteitsnet van de netbeheerder minder zwaar belast wordt. Met het lokaal balanceren van opgewekte en verbruikte energie, variabele tarieven en opslag ontwikkelen we samen met de inwoners van Heeten een nieuw verdienmodel.

Het resultaat

De afgelopen drie jaar is er hard gewerkt aan het pilotproject GridFlex Heeten. Diverse consortiumpartners zoals, Enexis netbeheer, Endona, Escozon, Universiteit Twente, ICT Group, Dr. Ten, Enpuls, en Buurkracht onderzochten of er een innovatieve businesscase is te ontwikkelen, zodat lokale energie ook echt lokaal blijft.

In onderstaande webinar en whitepaper staan we uitgebreid stil bij de behaalde resultaten en de lessen die gedurende het proces geleerd hebben.

Het vervolg

Een lokale energiegemeenschap heeft zeker een kans van slagen, maar naar een haalbare business case moet nog verder worden gezocht. De kosten staan momenteel eenvoudigweg nog niet in verhouding tot de opbrengsten. Belangrijke punten van aandacht voor de toekomst:

  • Er is behoefte aan plug & play apparatuur, zodat de kosten voor installatie te overzien blijven.
  • Met de huidige batterijtechnologieën worden te veel omzettingsverliezen geleden.
  • Door de huidige regelgeving is het niet mogelijk om het energietarief zo te laten variëren dat het eindgebruikers aanzet hun energiegedrag structureel te veranderen. Binnen GridFlex Heeten was het door een ontheffing alleen mogelijk om met de transportkosten te ‘spelen’, omdat deze slechts een beperkt onderdeel uitmaken van de energieprijs bleef de prikkel die kon worden gegeven alleen te beperkt om echt zoden aan de dijk te zetten.
  • Het actief betrekken van alle ketenpartners is van cruciaal belang is voor het verloop en uiteindelijk welslagen van een project als GridFlex Heeten.
besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”
Boer In Veld
Overige
Beregenen op ZON

Wil jij op jouw boerderij je dieselwerktuigen elektrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Podcast: Flexibiliteit, de smeerolie van de energietransitie
Opslag Ijzer
Blog
Lichtpunten in de energietransitie: opslag van energie in ijzer

Een nieuwe kandidaat voor energieopslag: ijzerpoeder. Wordt dat dé batterij van de toekomst? We vertellen erover in de blogserie met lichtpunten; positief nieuws over de energietransitie.

Koe
Podcast
Groen gas is zo gek nog niet
Peakshaving Soltroenergy
Persbericht
Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving

Door pieken in de opwek van zonne-energie op te slaan in een batterij, kan de netaansluiting van een zonnepark met minstens veertig procent verkleind worden. Andersom is het ook mogelijk om meer zonnepanelen op dezelfde aansluiting aan te sluiten – hetgeen leidt tot een veel efficiënter netgebruik. Dat blijkt uit een pilot met dit zogeheten peakshaving, uitgevoerd door Enpuls – onderdeel van Enexis Groep.

Grid Flex Heeten
Video
GridFlex Heeten
Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning
Groenewijkstroom.png
Video
Met Groenewijkstroom groene stroom in de wijk delen
Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Mossel
Blog
Een windmolen als mosselkwekerij
Waterstof.jpg
Download
Onderzoek opwek groene waterstof
Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld
Huis aardgasvrij
Blog
Enpuls zet in op aardgasvrij
Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'
Het Doel Moet Zijn Iedereen Duurzaam Header
Blog
Het doel moet zijn: iedereen duurzaam
Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen