De oplossing

In het Overijsselse Heeten zijn we in 2017 gestart met de eerste Nederlandse pilot voor een lokale en duurzame energiemarkt. Deze proef, ‘Gridflex’, is erop gericht om de energie zoveel mogelijk te gebruiken waar deze is opgewekt: in de woning zelf, bij de buurman of elders in de wijk. 

Het opzetten van een lokale energiemarkt is mogelijk doordat energiecoöperatie Endona vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft verkregen. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. De kosten voor deze energie worden in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.De opgewekte energie wordt opgeslagen met zeezoutbatterijen en gebruikt als er vraag is. Alle deelnemers krijgen zo’n batterij, ongeacht of ze zelf zonnepanelen hebben of niet. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod ontstaat een optimaal energiegebruik waardoor het elektriciteitsnet van de netbeheerder minder zwaar belast wordt. Met het lokaal balanceren van opgewekte en verbruikte energie, variabele tarieven en opslag ontwikkelen we samen met de inwoners van Heeten een nieuw verdienmodel.

Het resultaat

Sinds januari 2018 zijn bij 47 deelnemende huishoudens die samen achter één transformator zitten, energiemanagementsysteem (EMS) geïnstalleerd. Van die 47 huishoudens krijgen er 22 een zeezoutbatterij. Nog eens 25 andere woningen dienen als referentiegroep. Zij hebben allen een EMS gekregen.

Voor Gridflex is een app ontwikkeld waarop de deelnemers in real-time hun energieverbruik en –opwek kunnen volgen. Ook geeft de app de werking van de batterij weer. De eerste batterijen zijn geplaatst en de verwachting is dat eind mei alle 22 batterijen geïnstalleerd zijn.

De rol van Enpuls

In deze pilot werkt Enpuls samen met Escozon, ICT automatisering, DrTen, Universiteit Twente, Buurkracht en Enexis Netbeheer, energiecoöperatie Endona.

Het vervolg

De zeezoutbatterijen worden via het EMS aangestuurd met een logaritme dat is ontwikkeld door de Universiteit Twente. De installatie van de batterijen heeft langer op zich laten wachten dan gepland. Hierdoor kunnen we pas vanaf juni starten met de geplande metingen. De pilot loopt tot eind 2019, met mogelijkheid tot verlenging.

Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar de gedragsverandering van de deelnemers.

besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”
Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Energiek Nieuws Week 27 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 27
Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Boer In Veld
Concept
Beregenen op ZON

Wil jij jouw op boerderij je dieselwerktuigen electrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld

De winnaars van de Enpuls Challenge zijn bekend! Tarnoc, een volledig elektrische, enorm efficiënte verwarmingsketel. CityBarge, een uitgekiend transportsysteem voor in de stad met kleine, elektrische boten, kanalen en grachten hergebruiken. En #iLeco, slimme software waarmee buurten en bewoners zoveel mogelijk hun zelf opgewekte #energie kunnen gebruiken.

Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype
Energie observer.png
Video
Experimenteren met nieuwe energie op zee
Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Energiek Nieuws Week 25 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 25
Energiek Nieuws Week 26 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 26
Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht
Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Waterstof.jpg
Video
Hoe haalbaar is het nu om groene waterstof te maken?
Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.