De oplossing

Enpuls heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ ontwikkeld, waarmee alle gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Enexis direct kunnen zien wat er de komende jaren op hen afkomt. Deze op data gebaseerde voorspelling maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030.

Het resultaat

Met de EV-Prognose Atlas krijgen gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen. Door de unieke combinatie van openbare en niet-openbare data, is het voor het eerst dat gemeenten een dergelijk inzicht krijgen. We zien dat steeds meer gemeenten van de atlas gebruik maken. Met de atlas kunnen gemeenten een verkeersbesluit nemen voor een hele wijk in plaats van per afzonderlijke aanvraag voor een laadpaal.

De EV-Prognose Atlas is opgebouwd op basis van openbare en niet-openbare data en is onder andere gebaseerd op het SparkCity model van de TU Eindhoven dat de verkoop van elektrische voertuigen in Nederland voorspelt. Dit model is verder uitgewerkt door Overmorgen en EV consult.

Gemeenten krijgen een gedetailleerde prognose op wijkniveau (straal 200mtr).

De rol van Enpuls

Enpuls wil de energietransitie versnellen. Mobiliteit is een onmisbare schakel in deze transitie. Het overschakelen op elektrische voertuigen neemt steeds meer een vlucht. Enpuls helpt lokale overheden om deze verandering in goede banen te leiden met concepten als de EV-Prognose Atlas. Zo kunnen gemeenten hun laadinfrastructuur inschatten en aanleggen voor de periode van 2020-2030.

Het vervolg

Steeds meer gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Groep gaan aan de slag met de EV-Prognose Atlas. Op aanvraag van de gebruikers zijn er twee onderdelen toegevoegd: Plankaarten en een Rekentool voor Nieuwbouwwijken. De tool is overgedragen aan aan het Ministerie van I&W en aan RVO.

Plankaarten

Met een plankaart worden locaties vastgelegd voor toekomstige publieke oplaadpunten. Dit gebeurt op basis van publieke laadvraag, verschillende gebruikersgroepen en het stimuleren van dubbelgebruik. De kaarten dragen bij aan het vormen van proactief en strategisch beleid rondom laadinfrastructuur en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de oplaadpunten.

Rekentool Openbaar laden bij nieuwbouw

Gemeenten weten vaak niet waar ze moeten beginnen om een inschatting te maken van het aantal elektrische voertuigen en de benodigde openbare laadinfrastructuur in de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie- of wijk. Dit resulteert regelmatig in te weinig (technische) voorbereiding voor laadinfrastructuur, waardoor na oplevering van het gebied, soms nog hetzelfde jaar de grond weer open moet voor aanvullende laadinfrastructuur.

Met de online rekentool ‘Openbaar laden bij nieuwbouw’ kunnen gemeenten relatief eenvoudig een bandbreedte bepalen voor het aantal openbare oplaadpunten bij nieuwbouwlocaties in de periode tot en met 2025. Online, omdat dit het gebruiksgemak bevordert en het ontsluiten van eventuele actualisatie / herijking op een later moment eenvoudiger maakt.

Bent u geïnteresseerd in de EV-Prognose Atlas voor uw gemeente of wilt u meer informatie, stuur dan een email aan duurzame-mobiliteit@enpuls.nl.

Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Bekijk voor het antwoord op deze vragen de webinar gehouden op donderdag 5 november terug.

Laadpalen VVE Laadloket
Blog
Lancering VVE Laadloket helpt VvE’s bij besluitvorming laadpalen

De vraag naar laadmogelijkheden is voor VvE’s een grote uitdaging. Het blijkt vaak lastig om tot een gezamenlijk besluit te komen. Ontdek hoe het VVE Laadloket hier verandering in brengt.

Een Duurzaam Wagenpark Voor De Bv Nederland
Blog
Een duurzaam wagenpark voor de BV Nederland

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Ook zakelijk: zowel in de publieke als in de private sectoren zijn organisaties hard bezig om hun wagenpark te verduurzamen. Om hen hier een handje bij te helpen, ontwierp Enpuls de tool Rapport Emissievrije Vloot (REV).

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen

Het tekort aan laadpalen in Nederland neemt toe. Uit onderzoek van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, blijkt dat in ruim 1 op de 3 buurten de laadpalen overbezet zijn.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Vrachtwagens geparkeerd (1)
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Kijk dan de webinar welke heeft plaatsgevonden op donderdag 8 oktober terug.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Groene Auto
Blog
Elektrische auto wint van waterstof

Wordt jouw volgende auto benzine, waterstof of een elektrische? Enpuls heeft de verschillen onderzocht op de Nederlandse markt. Lees hier het onderzoek!

Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Laadpaal Zomerblog1
Blog
Staan we straks in de file voor de laadpaal?

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. In 2019 groeide het aantal elektrische auto’s met 139% en de op 1 juli gelanceerde subsidie is nu al op. De gemeenten kunnen deze groei nauwelijks aan. Vorig jaar steeg het aantal publieke laadpalen met slechts 38%. Als dat zo doorgaat, staan we straks in de file voor de laadpaal.

Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter

Onderzoek: Enpuls, Enexis, ElaadNL en Maxem toetsten in een pilot of het mogelijk is om huishoudens met een elektrische auto thuis flexibel te laten laden.

Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers

Laadzekerheid op het platteland, kunnen we dat bieden? In dit blog meer over snellaadstations op strategische plaatsen zodat je óók op platteland kunt komen.

Blog
Het strijdtoneel rondom de elektrische rijder

Het zit de elektrische rijder niet mee. Laadpalen worden ten onrechte bezet gehouden door laadpaalklevers of foutparkeerders. En als een laadpaal al beschikbaar is, weet de rijder vooraf vaak niet welk tarief hij moet betalen. Het komt zelfs voor dat een beheerder in dezelfde straat verschillende prijzen rekent voor dezelfde stroom. Kortom, het is een onoverzichtelijke chaos aan het worden.

Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig

Het zal niet lang meer duren tot iedereen elektrisch rijdt. Dat is goed nieuws voor het klimaat en de werkgelegenheid. In dit blog meer over de kansen en de knelpunten die we hiervoor moeten aanpakken

Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur
DAF Electric Albert Heijn 1
Podcast
Trucks aan de laadpaal
Groeneauto
Persbericht
Waterstofauto onrealistisch alternatief in Nederland

De waterstofauto is twee keer zo duur als vergelijkbare auto’s op benzine of elektriciteit. Bovendien is de waterstofauto slechter voor het klimaat en het milieu dan elektrische auto’s.