EV-Prognose Atlas

EV-Prognose Atlas

De komende jaren groeit het aantal elektrische voertuigen exponentieel. Wat betekent dit voor de laadinfrastructuur, het aantal parkeerplaatsen en het elektriciteitsnetwerk? Hoe ontstaat er balans voor gebruik door bewoners, forensen en bezoekers van een gemeente?

De oplossing

Enpuls heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ ontwikkeld, waarmee alle gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Enexis direct kunnen zien wat er de komende jaren op hen afkomt. Deze op data gebaseerde voorspelling maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030.

Het resultaat

Met de EV-Prognose Atlas krijgen gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen. Door de unieke combinatie van openbare en niet-openbare data, is het voor het eerst dat gemeenten een dergelijk inzicht krijgen. We zien dat steeds meer gemeenten van de atlas gebruik maken. Met de atlas kunnen gemeenten een verkeersbesluit nemen voor een hele wijk in plaats van per afzonderlijke aanvraag voor een laadpaal.

De EV-Prognose Atlas is opgebouwd op basis van openbare en niet-openbare data en is onder andere gebaseerd op het SparkCity model van de TU Eindhoven dat de verkoop van elektrische voertuigen in Nederland voorspelt. Dit model is verder uitgewerkt door Overmorgen en EV consult.

Gemeenten krijgen een gedetailleerde prognose op wijkniveau (straal 200mtr).

De rol van Enpuls

Enpuls wil de energietransitie versnellen. Mobiliteit is een onmisbare schakel in deze transitie. Het overschakelen op elektrische voertuigen neemt steeds meer een vlucht. Enpuls helpt lokale overheden om deze verandering in goede banen te leiden met concepten als de EV-Prognose Atlas. Zo kunnen gemeenten hun laadinfrastructuur inschatten en aanleggen voor de periode van 2020-2030.

Het vervolg

Steeds meer gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Groep gaan aan de slag met de EV-Prognose Atlas. Op aanvraag van de gebruikers zijn er twee onderdelen toegevoegd: Plankaarten en een Rekentool voor Nieuwbouwwijken.

Plankaarten

Met een plankaart worden locaties vastgelegd voor toekomstige publieke oplaadpunten. Dit gebeurt op basis van publieke laadvraag, verschillende gebruikersgroepen en het stimuleren van dubbelgebruik. De kaarten dragen bij aan het vormen van proactief en strategisch beleid rondom laadinfrastructuur en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de oplaadpunten.

Het bijbehorende stappenplan waarin validatie met gemeente en netbeheerder is opgenomen ziet er als volgt uit:

Rekentool Openbaar laden bij nieuwbouw

Gemeenten weten vaak niet waar ze moeten beginnen om een inschatting te maken van het aantal elektrische voertuigen en de benodigde openbare laadinfrastructuur in de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie- of wijk. Dit resulteert regelmatig in te weinig (technische) voorbereiding voor laadinfrastructuur, waardoor na oplevering van het gebied, soms nog hetzelfde jaar de grond weer open moet voor aanvullende laadinfrastructuur.

Met de online rekentool ‘Openbaar laden bij nieuwbouw’ kunnen gemeenten relatief eenvoudig een bandbreedte bepalen voor het aantal openbare oplaadpunten bij nieuwbouwlocaties in de periode tot en met 2025. Online, omdat dit het gebruiksgemak bevordert en het ontsluiten van eventuele actualisatie / herijking op een later moment eenvoudiger maakt.

Bent u geïnteresseerd in de EV-Prognose Atlas voor uw gemeente of wilt u meer informatie, stuur dan een email aan duurzame-mobiliteit@enpuls.nl.

besparing_milieu
Rob van Buitenen Ontwikkelaar
“Het verleden kun je niet veranderen, de toekomst wel. Daar gaan we voor!”

Nieuwsbrief inschrijven