De oplossing

Enpuls heeft de ‘EV-Prognose Atlas’ ontwikkeld, waarmee alle gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Enexis direct kunnen zien wat er de komende jaren op hen afkomt. Deze op data gebaseerde voorspelling maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030.

Het resultaat

Met de EV-Prognose Atlas krijgen gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen. Door de unieke combinatie van openbare en niet-openbare data, is het voor het eerst dat gemeenten een dergelijk inzicht krijgen. We zien dat steeds meer gemeenten van de atlas gebruik maken. Met de atlas kunnen gemeenten een verkeersbesluit nemen voor een hele wijk in plaats van per afzonderlijke aanvraag voor een laadpaal.

De EV-Prognose Atlas is opgebouwd op basis van openbare en niet-openbare data en is onder andere gebaseerd op het SparkCity model van de TU Eindhoven dat de verkoop van elektrische voertuigen in Nederland voorspelt. Dit model is verder uitgewerkt door Overmorgen en EV consult.

Gemeenten krijgen een gedetailleerde prognose op wijkniveau (straal 200mtr).

De rol van Enpuls

Enpuls wil de energietransitie versnellen. Mobiliteit is een onmisbare schakel in deze transitie. Het overschakelen op elektrische voertuigen neemt steeds meer een vlucht. Enpuls helpt lokale overheden om deze verandering in goede banen te leiden met concepten als de EV-Prognose Atlas. Zo kunnen gemeenten hun laadinfrastructuur inschatten en aanleggen voor de periode van 2020-2030.

Het vervolg

Steeds meer gemeenten in het verzorgingsgebied van Enexis Groep gaan aan de slag met de EV-Prognose Atlas. Op aanvraag van de gebruikers zijn er twee onderdelen toegevoegd: Plankaarten en een Rekentool voor Nieuwbouwwijken. De tool is overgedragen aan aan het Ministerie van I&W en aan RVO.

Plankaarten

Met een plankaart worden locaties vastgelegd voor toekomstige publieke oplaadpunten. Dit gebeurt op basis van publieke laadvraag, verschillende gebruikersgroepen en het stimuleren van dubbelgebruik. De kaarten dragen bij aan het vormen van proactief en strategisch beleid rondom laadinfrastructuur en het verkorten van de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de oplaadpunten.

Rekentool Openbaar laden bij nieuwbouw

Gemeenten weten vaak niet waar ze moeten beginnen om een inschatting te maken van het aantal elektrische voertuigen en de benodigde openbare laadinfrastructuur in de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie- of wijk. Dit resulteert regelmatig in te weinig (technische) voorbereiding voor laadinfrastructuur, waardoor na oplevering van het gebied, soms nog hetzelfde jaar de grond weer open moet voor aanvullende laadinfrastructuur.

Met de online rekentool ‘Openbaar laden bij nieuwbouw’ kunnen gemeenten relatief eenvoudig een bandbreedte bepalen voor het aantal openbare oplaadpunten bij nieuwbouwlocaties in de periode tot en met 2025. Online, omdat dit het gebruiksgemak bevordert en het ontsluiten van eventuele actualisatie / herijking op een later moment eenvoudiger maakt.

Bent u geïnteresseerd in de EV-Prognose Atlas voor uw gemeente of wilt u meer informatie, stuur dan een email aan duurzame-mobiliteit@enpuls.nl.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer

De toekomst van goederenvervoer is elektrisch. Wij hebben in kaart gebracht waar de grootste groeikansen liggen. Lees hier de vijf trends in duurzaam goederenvervoer.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Energiek Nieuws Week 27 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 27
Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter

Onderzoek: Enpuls, Enexis, ElaadNL en Maxem toetsten in een pilot of het mogelijk is om huishoudens met een elektrische auto thuis flexibel te laten laden.

Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld
Energiek Nieuws Week 25 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 25
Energiek Nieuws Week 26 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 26
Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

Laden
Download
Charge Management of Vehicles at home

This pilot study examines the role of a home energy management system (HEMS) in communicating a capacity profile from a grid operator to households.

Elektrisch laden
Blog
Slimme laadpalen: goedkoper en groener?

Over de impact van slimme laadpalen op CO2-uitstoot, het energienet en onze portemonnee.

Recoy.png
Video
Je elektrische auto opladen op het juiste moment
Elekttische vrachtwagens
Blog
Op naar elektrische vrachtauto's en bestelbusjes

Als Nederland distributieland kunnen we er niet omheen: onze logistieke sector moet verduurzamen. Wat is er nodig voor de overgang naar elektrisch goederenvervoer?

Elektrisch Autodelen
Concept
Elektrisch autodelen

Minder milieuschade, minder auto’s en vaak 15 tot 20% meer gebruik van fiets en openbaar vervoer door de gebruikers; elektrische deelauto’s kunnen de energietransitie aanzienlijk versnellen.

Boekje actieplanner
Download
Actieplanner elektrisch autodelen