Hoe werkt het?

Akkerbouwers staan onder druk om hun bedrijven te verduurzamen. De overheid, hun afnemers en ook zijzelf willen de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden terugdringen. Dit kan door zelf duurzaam elektriciteit op te wekken en door hun diesel aangedreven apparaten te vervangen door elektrische varianten.

De oplossing: ontlasting elektriciteitsnet

Veel agrariërs wekken zonne-energie op. De energie die zij zelf niet nodig hebben, voeren zij af via het elektriciteitsnetwerk. Juist in buitengebieden is dat netwerk (nog) niet omvangrijk genoeg om met overcapaciteit om te kunnen gaan. Gevolg: het netwerk raakt overlast en de duurzaam opgewekte energie gaat verloren.

De ontwikkeling: naar beregenen op zon

Fase 0: ontlasting van het net

Enpuls zocht in het kader van het Enexis project Boerkracht al eerder naar oplossingen om het elektriciteitsnetwerk rond boerderijen te ontlasten én de energietransitie te versnellen. Conceptontwikkelaar Rianne van den Oever licht toe: “Het elektriciteitsnet bestaat in agrarische gebieden vaak uit dunnere kabels, terwijl boeren wel veel stroom opwekken. Op een schuur kun je immers veel meer zonnepanelen kwijt als op een gemiddeld woonhuis!. Dat veroorzaakt overbelasting van het net.”

Fase 1: van diesel naar stroom

De energie die akkerbouwers gebruiken is voor driekwart afkomstig uit diesel. Door diesel te vervangen door stroom, kunnen we niet alleen de belasting van het net verminderen maar ook de uitstoot van CO2 en stikstof. Van den Oever: “We stelden daarom een lijst samen van elektrische apparaten die een mogelijk alternatief konden bieden voor machines op diesel. Hoe keken de boeren daar tegenaan? We gingen bij ze op bezoek voor een behoeftenonderzoek.”

Fase 2: beregenen op zon

Het apparaat om elektrisch te beregen bleek het beste aan te sluiten. Beregenen doe je immers wanneer de zon veel schijnt! Tot 98% van de akkerbouwers gebruikt nu een op diesel aangedreven beregeningshaspel. Elektrische beregeningsinstallaties bestaan al wel. Enpuls kan bijdragen aan de transitie door de voordelen te benoemen en helpen benutten.

Fase 3: veel winst

We schakelden Wageningen University en een adviesbureau in om de voordelen ven elektrisch beregenen in kaart te brengen. Wat blijkt? Boeren kunnen door te beregenen op stroom in plaats van diesel duizenden euro’s per jaar besparen. De CO2 uitstoot daalt met 60 % en bij eigen duurzaam opgewekte stroom zelfs met 96 %. Bovendien hoeft deze opgewekte energie niet het net op, maar kan direct worden gebruikt. Van den Oever: “Op basis van het onderzoeksrapport hebben we een toegankelijke brochure gemaakt. Die willen we verspreiden onder boeren en ambtenaren om de voordelen bekend te maken en elektrisch beregenen te stimuleren.”

Fase 4: demo’s op boerderijen

De aanschaf van een elektrische beregeningsinstallatie vraagt een behoorlijke investering. Boeren willen zo’n apparaat graag eerst zelf in werking zien. Daarom organiseren we demonstraties in samenwerking met de Landelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en twee boerderijen die een installatie hebben aangeschaft. Als alles goed gaat dragen we dit concept binnenkort over aan LTO.

De inzichten: de wil om te verduurzamen is er

Tijdens de ontwikkeling van het concept deed Enpuls belangrijke inzichten op:

  • Boeren gaan vaak al heel innovatief te werk. Van den Oever: “We kwamen bijvoorbeeld een aantal boeren tegen die al in de weer waren met accu’s om hun eigen zonne-energie op te slaan. De wil om te verduurzamen is er vaak wel, alleen de weg ernaar toe is hobbelig. Daar kunnen wij bij helpen.” 
  • De beregeningsinstallatie kwam als beste optie uit de bus om de overstap van diesel naar stroom te maken. Dit scheelt bovendien enorm in de kosten.
  • Boeren hebben wel meer zekerheid nodig voor ze tot een grote investering overgaan. Ze weten immers van tevoren niet of het een droog of nat jaar wordt en de installatie mogelijk in de schuur blijft staan.
  • We kunnen dit ondervangen door de vaste kosten voor de elektriciteitsaansluiting variabel te maken. Zo worden boeren in natte zomers niet met extra kosten opgezadeld. Ook gunstige fiscale regelingen vanuit de overheid kunnen dit stimuleren.

Blik op de toekomst: elektrisch beregenen als standaard

Het liefst zouden wij natuurlijk zien dat straks alle boeren overstappen op elektrisch beregenen. Van den Oever: “Maar vijftig procent is ook al heel mooi. Onze grootste wens is dat Enpuls overbodig wordt en de markt ons initiatief oppakt.” Of ze daar kans toe ziet? “Jazeker, we krijgen steeds vaker te maken met droge seizoenen, dus beregenen wordt nog belangrijker. Bovendien sluit deze overstap aan bij de eisen die de overheid aan boerenbedrijven stelt om te verduurzamen.”

Meer info?

Meer weten over Beregenen Op Zon?

Bekijk de voordelen en de brochure.

Of lees het interview met conceptontwikkelaars Rianne van den Oever en Frans van der Steen.

Rianne van den Oever Ontwikkelaar
“Zullen we energie voor nu en voor in de toekomst met elkaar verbinden?”
Frans van der Steen Ontwikkelaar
171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten
Mossel
Blog
Een windmolen als mosselkwekerij

Toekomstbeeld van de Universiteit van Wageningen: in 2120 zwemmen dolfijnen in de Noordzee en eten we mosselen gekweekt op windmolens in zee. Lees alles over de toekomst.

Denmark New Energy Li
Blog
Collectieve warmte op z'n Deens

De Denen zijn al mijlenver als het gaat om duurzaam verwarmen. Hoe ze dat doen? Lees het in dit interview.

Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest

Is jouw huis geschikt voor een (hybride) warmtepomp? De 50-gradentest geeft inzicht. Standaard staan cv-ketels afgesteld op 80 °C, dat is vaak niet nodig. Door je cv op 50 °C te zetten, sla je twee vliegen in één klap. Je bespaart energie en weet meteen of je huis geschikt is voor een warmtepomp, of dat eerst meer isolatie nodig is.

Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest

Is jouw huis geschikt voor een (hybride) warmtepomp? De 50-gradentest geeft inzicht. Standaard staan cv-ketels afgesteld op 80 °C, dat is vaak niet nodig. Door je cv op 50 °C te zetten, sla je twee vliegen in één klap. Je bespaart energie en weet meteen of je huis geschikt is voor een warmtepomp, of dat eerst meer isolatie nodig is.

Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype
Energie observer.png
Video
Experimenteren met nieuwe energie op zee
Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld

De winnaars van de Enpuls Challenge zijn bekend! Tarnoc, een volledig elektrische, enorm efficiënte verwarmingsketel. CityBarge, een uitgekiend transportsysteem voor in de stad met kleine, elektrische boten, kanalen en grachten hergebruiken. En #iLeco, slimme software waarmee buurten en bewoners zoveel mogelijk hun zelf opgewekte #energie kunnen gebruiken.