De energietransitie versnellen met elektrisch beregenen op zonne-energie

De energietransitie versnellen met elektrisch beregenen op zonne-energie

Elektrisch beregenen is goedkoper, levert voordelen op voor het klimaat en gaat verspilling van energie tegen. Download de brochure of plan een bezoek bij een van de boeren om het in de praktijk te zien.

Lees meer

Van diesel naar stroom

95% tot 98% van de akkerbouwers gebruikt een door diesel aangedreven beregeningshaspel. Het gebruikte water komt uit sloten, vaarten, bronnen in de grond en sporadisch zelfs uit de waterleiding (drinkwater). Hoe lang en hoe vaak er beregend moet worden, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de regio, de grondsoort en het type gewas. Het aantal elektrische beregeningsinstallaties is beperkt tot enkele procenten, maar de interesse in elektrisch beregenen neemt toe.

Ontdek het zelf!

Akkerbouwers staan onder druk om hun bedrijven te verduurzamen. De overheid, hun afnemers en ook zijzelf willen de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden terugdringen. Dit kan door zelf duurzaam elektriciteit op te wekken en door hun diesel aangedreven apparaten te
vervangen door elektrische varianten.

Meer weten?
Bezoek de demolocatie bij 'boer Luth' in Groningen of 'boer de Jong' in Drenthe! Of download het volledige rapport van Wageningen Plant Research.

Voordelen

Bespaar tot € 4209 Bespaar tot € 2423
Gemiddelde kostenbesparing
96%
Minder uitstoot (CO2)
8%
Lagere belasting elektriciteitsnet

Nieuwsbrief inschrijven