100.000 elektrische voertuigenplan

100.000 elektrische voertuigenplan

De Provincie Noord-Brabant streeft naar een dynamische, logistieke provincie waar het wegvervoer schoon, zonder motorgeluid en vlot kan doorstromen. Samen met Enpuls heeft de provincie daarom het 100.000 elektrische voertuigenplan opgesteld. 

De uitdaging

De Provincie Noord-Brabant streeft naar een dynamische, logistieke provincie waar het wegvervoer schoon, zonder motorgeluid en vlot kan doorstromen. Een provincie waar mobiliteit betaalbaar blijft en gevoed wordt met energie van windmolens en zonnepanelen uit de streek. Enpuls zet in op het versnellen van de energietransitie door innovatieve, schaalbare oplossingen te realiseren gericht op energiebesparing en –vergroening. Vanuit deze ambities hebben de beide partijen de handen ineengeslagen en zich ten doel gesteld om in 2020 minimaal 100.000 elektrisch aangedreven auto’s, fietsen, Light Electric Vehicles, vrachtauto’s en andere voertuigen rond te hebben rijden op de Brabantse wegen. Naast het stimuleren van de groei van elektrisch vervoer, leidt deze ambitie ook tot CO2-reductie, fijnstofreductie, werkgelegenheid in de regio en het versterken van Brabant als de slimste regio van Nederland.

De oplossing

De provincie Noord-Brabant en Enpuls hebben gezamenlijk het 100.000 elektrische voertuigenplan opgesteld. Doel van dit plan is om in coproductie met Brabantse partijen maatregelen en acties vast te stellen die leiden tot markt gedreven business cases en uiteindelijk opschaling naar 100.000 elektrische voertuigen (EV) in combinatie met duurzame energie.

Het resultaat

Het plan bevat zo’n 40 concrete maatregelen en projecten die de schaalsprong naar 100.000 EV bevorderen, onderverdeeld in vier categorieën:

  1. Kennisuitwisseling elektrisch rijden: op dit moment is er nog veel onwetendheid over elektrisch rijden, het laden, de actieradius en de totale kosten van het gebruik. Met gerichte communicatiecampagnes en kennisuitwisseling willen de provincie en Enpuls potentiële e-rijders over de streep trekken.
  2. Laadinfrastructuur & duurzaam laden: om het mogelijk te maken dat er 100.000 EV op de weg gaan rijden, moeten er allereerst voldoende oplaadmogelijkheden zijn. Daarnaast stimuleren Enpuls en de provincie het laden van EV met duurzaam opgewekte energie. Met slimme constructies zoals de postcoderoos-regeling, kunnen particulieren op financieel aantrekkelijke wijze gebruik maken van duurzaam opgewekte stroom in de buurt voor het laden van hun auto’s.
  3. Smart Mobility & Mobility as a Service: door Elektrische voertuigen te koppelen aan Smart Mobility wordt de doorstroom in het verkeer bevorderd, het verkeer veiliger en elektrisch rijden aantrekkelijker.
  4. Vrachtvervoer: elektrisch vrachtverkeer staat nog in de kinderschoenen. De provincie wil met marktpartijen een pilot opzetten voor 50 vrachtwagens. Daarnaast onderzoekt de provincie met gemeenten de mogelijkheid voor een nieuw soort laad- en losplaatsen waar zwaar vrachtverkeer de distributie overdraagt aan lichte, elektrische vrachtwagens voor de laatste kilometers in de stad.

De rol van Enpuls

Enpuls stimuleert, als samenwerkingspartner van de provincie Noord-Brabant, de groei naar 100.000 EV in Brabant in 2020, waarbij elektrische voertuigen onderdeel gaan uitmaken van het flexibele, duurzame energiesysteem van de toekomst.

Het vervolg

De provincie en Enpuls zijn bezig met het uitvoeren van de eerste maatregelen en projecten uit het 100.000 elektrische voertuigenplan. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar duurzame-mobiliteit@enpuls.nl.

mobiliteit
Willem Alting Siberg Manager Transitie Mobiliteit
“ Via mijn werk bij Enpuls kan ik echt iets betekenen voor de duurzame omgeving van volgende generaties. Dat drijft mij. “

Nieuwsbrief inschrijven