Onderzoeksresultaten

Samen met Hogeschool Utrecht heeft Enpuls onderzoek gedaan naar een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving. Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken waar thema’s elkaar raken en vooral versterken ontstaan er mogelijkheden om doelstellingen met elkaar te vervlechten.

Ben je benieuwd hoe je circulariteit mee kunt nemen in processen om de gebouwde omgeving te verduurzamen? We hebben praktische tips voor opdrachtgevers, ontwerpers en ondernemers op een rij gezet. Lees ze hieronder of download de infographic. Wil je meer weten over een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving? Download dan het onderzoeksrapport.

Tips voor opdrachtgevers

 1. Beperk de sloop van gebouwen
 2. Zet in op renovatie en hergebruik van materialen en bouwproducten
 3. Neem kosten en baten uit de hele levenscyclus mee zoals gebruiks- en onderhoudskosten
 4. Denk na over wat het gebouw aan waarde kan toevoegen voor de buurt of stad
 5. Organiseer de samenwerking met de markt
 6. Borg de ambities door meten en beoordelen (financiële prikkels of contractafspraken en checken of deze afspraken nagekomen worden)

Tips voor ontwerpers

 1. Breng in kaart brengen welke reststromen, producten en gebouwen beschikbaar zijn
 2. Breng het materiaalgebruik terug door niet nieuw te bouwen, en te bouwen met minder materiaal
 3. Verbeter product- en productieontwerp
 4. Sluit kringlopen door gebruik te maken van recycling en upcycling
 5. Voeg op verschillende schaalniveaus waarde toe aan de omgeving, zoals de kwaliteit van de leefomgeving, milieuwaarden, sociale en culturele waarde en financieel-economische waarde

Tips voor ondernemers

 1. Kies je doelgroepen, maak hierin een splitsing in klanten die zelf aan de slag willen gaan en klanten die het werk zoveel mogelijk uit willen besteden
 2. Gebruik nieuwe business modellen zoals:
  - Product as a service
  - Pay per use
  - Sharing platforms
  - Eco-leasing
 3. Ga na of de oorzaken en gevolgen in het te transformeren systeem zijn meegenomen
 4. Bedenk of dit nieuwe business model genoeg waarde kan creëren in ons huidige economische model

Vragen onderzoek

Heb je vragen over het onderzoeksrapport naar een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving? Neem onderstaand contact op met Frank van Rossum. 

Frank van Rossum Manager Exploreren
“Verandering is de enige constante.”
Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Woonwijk
Blog
Hybride warmtepomp: dé sleutel om de energietransitie op gang te brengen

Enpuls ziet een belangrijke rol voor de hybride warmtepomp in de energietransitie. Hoe je als gemeente het gebruik ervan kunt stimuleren, lees je in deze blog.

778108306
Blog
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak

Aardgasvrij in 2050 is de stip aan de horizon, maar nu al kunnen woningen aardgasvrij-ready worden gemaakt. Om beleidsmakers en programmaverantwoordelijken bij deze uitdaging te ondersteunen, lanceerde Enpuls in 2020 de Slimme Wijken Aanpak (SWA).

Met Een Humoristisch Kaartspel De Energietransitie Inclusiever Maken
Blog
Met een humoristisch kaartspel de energietransitie inclusiever maken

Op weg naar de energietransitie vormt het creëren van maatschappelijk draagvlak één van de grootste uitdagingen. Daarbij is het opvallend dat in de wijken die als eerst van het gas af moeten, vaak mensen wonen die het verst van de energietransitie afstaan.

HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

Warmtenetten Visie
Visie
Vaart maken met warmtenetten

Warmtenetten vormen een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarom doet Enpuls een serie voorstellen en aanbevelingen om vaart te maken met warmtenetten.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen
Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte